سر قونسل امریکا درکویته :

امریکا موجودیت مراکز طالبان و القاعده را در بلوچستان تحمل کرده نمیتواند

روزنامه مشرق چاپ کویته ،  امروز مورخ 23 میزان سالجاری مطابق 2009/10/15 نوشته است که :

آقای ستیفن فیکن نماینده وجنرال قونسل حکومت ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی درکویته گفت که :

 • موجودیت شورای طالبان افغانستان و اعضای رهبری القاعده در بلوچستان باعث تشویش مقامات ایالات متحده شده است و مراکز طالبان و القاعده را در بلوچستان تحمل کرده نمیتوانند.
 • اگر چه فعالیت های نیروهای مسلح پاکستان علیه دهشت افگنان در وزیرستان قابل ستایش میباشد ، اما اگر حکومت علیه بنیاد گرایان اقدامات جدی را روی دست نگیرد ، اوضاع بلوچستان با حالات وزیرستان مشابهت پیدا خواهد کرد .
 • جلوگیری از حملات بالای کانتینرهای نیروهای ناتو کار ساده و آسان نیست ، به اقدامات جدی و پلان شده ضرورت دارد .
 • تا حال هیچکسی در مورد برگشت مهاجرین افغان اقدامی نکرده و صدای خود را بلند ننموده است .
 • آوازه خطرناک بودن موجودیت بلک واتر یا ( نیروهای کماندوی امریکا )  در اسلام آباد صرف قیاس  های ذهنی بعضی ها  میباشد .

آقای ستیفن فیکن گفت ، که از موجودیت طالبان در بلوچستان نمیتوان انکار کرد ، رهبران  دهشت افگنان در اینجا نشسته پلانهای  تخریبکارانه را سازماندهی میکنند ، شورای طالبان در کویته باعث تشویش ماست ، با وجود پیشرفته ترین آلات این حرف به اثبات نرسیده است که شورا درکجاست ؛ طالبان میایند و میروند ، هیچگاهی در یک جای مستقل توقف نمیکنند و از همین لحاظ تلاش نمودن کار آسان نیست . سر قونسل امریکا در پاسخ یک سوال گفت ، که در مورد بازگشت  مهاجرین افغان به افغانستان و کمک های موثر تا امروز کسی صدای خود را بلند ننموده و اگر پاکستان بخاطر مهاجرین به مشکلات رو برو میشد  آنزمان صدایش را بلند میکرد.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/10/15 و ساعت 10:41 AM |

از سهولتهای کمپ های مهاجرین افغان تفتیش صورت بکیرد ...

روزنامه های مشرق B.Time  جنگ ،  B .Express چاپ کویته نوشته اندکه :

دیروز یک مجلس عمومی راپور دی ار اجراات ماهانه کمشنریهای کویته تحت رهبری آقای محمد نسیم لهری کمشنر عمومی به اشتراک آقای خالد محمود بهته کمشنر مهاجرین افغان ، آقای سید ظفرشاه بخاری کمشنر تعلمی و تربیتی ، آقای غبدالصبور افسر ارتباط حوزیی ، آقای شاه عرفان غرشین افسر ارتباز حوزه نوشکی ،  محمد اسلم بلوچ افسر اتباط حوزه چاغی و بعضی افسران عالیرتبه کمشنریهای یاد شده موجود بودند دایر شد.

آقای خالد محمود بهته کمشنر (افغان ریفوجی ) مهاجرین افغان گفته است که سهولتهای ابتدایی برای مهاجرین افغان که از مدت ٣٠ سال به این طرف در در کمپ های محتلف دربلوچستان زندگی دارند بی حد کاهش رونما گردیده است ...

برای احیای دوباره این سهولتها یک پروگرام انکشافی تحت عنوان (RHAرها ) در کمپ ها روی دست گرفت خواهدشد ...که متشمل است  بر ارتقاء سطح تعلیم ، صحت و آب آشامیدنی صاف و پاک ، ایجاد پروژه ها و سرکهای خورد در بین کمپ ، فارمهای زراعتی ، جنگلات  وچراگاه ها و بعضی پروژه های خورد وکوچک دیگرنیز شامل میباشد..

آقای کمشنر مهاجرین افغان  از تمام افسران ارتباط حوزه یی و ضلعی خواست تا در مورد امکانات عملی  تاسیس شدن پروژه های یاد شده در کمپ های مهاجرین اضلاع مربوطه خویش الی دوهفته راپور بدهند .

آقای محمد نسیم لهری کمشنر عمومی بعد از استماع راپور نمایدگان کمشنریهای حوزوی در رابطه به ازدیاد قیم مواد ارتزاقی از قبیل آرد ، گوشت  ، روغن ، بوره ، حبوبات و لبتیات و همچنان در مورد قلت ، تیل پترول ودیزل در منطقه و حوزه ها وکمشنر ی های مربوط ایشان . به انها هدایت دادند تا تا یک مقدار گندم تهیه شده از طرف وزارت خوراک ومواد ارتزاقی را در کدامهای مربوطه خویش چک و کنترول نمایند و و همجنان عندالموقع از کنترول قیم مواد ارتزاقی یاد شده در مناطق تفتیش بعمل بیاورند ... و جلو اصافه ستانیهای فروشندگان را به موقع بگیرند .

دورساختن دست استخبارات و نظامیان ازنظام اداری حکومت به ناگزیری مطلق بدل شده است.

روزنامه های مشرق B.Time  جنگ ،  B .Expressچاپ کویته  نوشته اند که :

یک تعداد کارمندان سیاسی اعضای تنظیمهای مختلف در بلوچستان استعمال طاقت و روز را در صوبه بلوچسنتان و وزیرستان  برای سلامتی تمامیت ارضی کشور بینهایت نقصان ده خوانده و آنرا تقبیح و نکوهش کردند ...

ایشان یادآوری نموده اندکه : تا زمانیکه دست مداخله نظامیگران و استخبارات از سیستم اداری حکومت دور نشود سلامتی کشور و استحکام نظام جمهوری در کشور از امکان بعید میباشد .

آقای عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان در محضرآقای داکتر عبدالحی عضو کمیته مرکزی نیشنل پارتی ، آقای داکتر جهانزیب بلوچ سرپرست مقام ریاست بلوچستان نیشنل پارتی ، مولانا عبدالحق هاشمی امیر جماعت اسلامی بلوچستان ، آقای عارف علوی جنرال سکرترکمیته مرکزی تحریک انصاف ، آقای عبدالخالق هزاره رهبر حزب دموکراتیک هزاره ، آقای عبدالرؤف لالاعضو کمیته مرکزی پشتونخوا ملی عوامی پارتی ، آقای جاوید کدخدای بحری و رئیس صوبایی و سازمان دهنده تحریک انصاف در بلوچستان  در یک سیمینار بزرگی که تحت عنوان یوم حقوق بلوچستان به ابتکاردفتر مرکزی تحریک انصافبلوچستان در شهر کویته دایر شده بود گفته است که :اداره استخبارات و نظامیگران با استعمال زور و طاقت واختیار نمودن  پالیسی های جاببرانه و استبدادی ؛ به کشور آنقدر نقصان رسانیده اند که که جبیره و تلافی آن از حدود امکان بکلی دور میباشد ...

ایشان واضح کرده اندکه : از سبب آن امروز پاکستان از یک مرحله بسیار حساس تاریخ چه که حتی از یک حالت خجالت باردرحال گذشتن میباشد که مسئوولیت این  همه نابسامانیها بدوش زمامداران سابقه کشور عاید میگردد...

ایشان یاد اوری نموده اند که مستبدین بخاطربقای قدرت ؛ دوام و تحفظ منافع خود عملیات های نظامی را که اصلاً هیچ به ان ضرورت احساس نمیگردد در بلوچستان و وزیرستان جاری نگهداشته اند . 

از سبب دوام مداخلات مسلسل و متواتر در امورداخلی افغانستان اکنون کشور خمیازه میکشد...

بعد از انتخابات ١٨ فبروری توقع میرفت که حزب برسر اقتدار تمام پالیسیهای رژیمهای گذشته را از بین برده ؛ مطابق به امیال ملت اقدام نموده فعالیتهای مثمری را بکار خواهد انداخت...

 اما افسوس که با ملت جفا صورت گرفته میرود ...در بلوچستان تا هنوزهم عملیات های نظامی ؛گرفتاری ها ی کارمنان سیاسی ، ترور و کشتار و کارمندان سیاسی دوام دارد ..

متاسفانه اعتماد از دل مردم نسبت به حکومت گسسته شده است؛ ورنه  مسایل از روی مفاهمه و مذاکره حل شدن میتوانست ...

 آنان واضح کرده اند - که مسئوولیت این همه نابسامانیها بدوش دست اندرکاران و مدخله گران نظامی و استخبارات در امورحکومتی میباشد ....تا دست نظامیان و استخبارات از مداخله در امور حکومت دور نشود ، پالیسی های دوگانه و فریبکارانه از بین نرود ؛ آرامی به کشور و سعادت به مردم نصیب نخواهد شد .

 پس دور ساختن دست نظامیگران و استخبارات ار مداخله در امورحکومتی به امر ضروری و ناگزیری مطلق بدل شده است .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/10/15 و ساعت 6:45 AM |

 بنیاد شهید مزاری ( ره )   مکتب ابتدائیه ارشاد

 شهر کویته را مساعدت نمود

 

مرتضی خرمی

 روز سه شنبه مورخ 21/7/1388 مطابق به 2009/10/13 میلادی ساعت 9 صبح به وقت محلی بنیاد شهید مزاری  تعداد 100 دانه بیگ مکتب ، 200 جلد کتابچه ، 100 عدد قلم پنسل و 100 عدد قلم تراش را که ارزش مجموع آن مبلغ 35000 کلدار پاکستانی میگردد، در مکتب ابتدائیه ارشاد واقع ساحه هزاره تاون  شهر کویته به یکصد تن شاگرد بی بضاعت این مکتب مساعدت نمود.

تعداد 100 دانه بیگ مکتب از سوی  کارخانه برایت بیگ و تعداد 200 جلد کتابچه ، 100 عدد قلم پنسل و 100 عدد قلم تراش از سوی اتحادیه قومی مهاجرین منطقه قولوچ ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به بنیاد شهید مزاری مساعدت گردیده بود ، که توسط اینجانب معاون اتشه امور مهاجرین و عودت کنند گان افغانی ، معلم هاشم شتاب ، خانشرین باقری ، عزیزالله ناصری اعضای هیئت رهبری بنیاد شهید مزاری ، مسئول کارخانه برایت بیگ  و نمایندگان اتحادیه قومی مهاجرین منطقه قو لوچ ولسوالی قره باغ ولایت غزنی برای یکصد تن شاگرد بی بضاعت مکتب مزبور توزیع گردید .

اینجانب هم به نمایندگی از اتشه امور مهاجرین و قونسلگری دولت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کویته از مساعدت های ارزشمند کارخانه برایت بیگ  و اتحادیه قومی مهاجرین  منطقه قو لوچ ولسوالی قره باغ اظهار سپاس و قدردانی نمودم.

آقای معلم هاشم شتاب - بنیاد شهید مزاری ( ره ) را مرجع مطمئن برای رساندن کمک های انسانهای خیر به نیازمندان توصیف نموده و از رجال خیر و ثروتمندان خواست تا نیازمندان شان را در عرصه تعلیم و تربیه در عالم مهاجرت کمک و دستگیری نمایند.

در اخیر ،  استاد لیلا سرمعلم مکتب ابتدائیه ارشاد ضمن قدردانی از بنیاد شهید مزاری ( ره ) و سایر مساعدت کنند گان خواستار همکاری بیشتر انسانهای خیر و دولت جمهوری اسلامی افغانستان به شاگردان بی بضاعت مکاتب مهاجرین صوبه بلوچستان گردید.

قابل یاد آوریست ، مکتب ابتدائیه ارشاد که یک مکتب نیازمند به کمک بود چندی قبل،  فیس تمام شاگردان آن از سوی بنیاد شهید مزار ( ره ) معاف ، معاش اساتید ، کرایه حویلی و بقیه مصارف مکتب  از بودجه  شخصی محترم معلم هاشم شتاب مسئول موسسه شتاب و عضو هیئت رهبری بنیاد شهید مزاری ( ره ) به شکل دوامدار تأمین و تا دیه میگردد.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/10/14 و ساعت 5:48 AM |

کرزي: درباره هلي کوپترهاي مشکوک تحقيق مي کنيم

   19/7/1388
حامد کرزي، رئيس جمهوري کشور مي گويد گزارشهايي به او رسيده که نشان مي دهد هلي کوپترهاي ناشناخته اي ظرف ماه هاي اخير سرگرم انتقال افراد مسلح به شمال افغانستان بوده است.
آقاي کرزي گفت؛ که تحقيقات جدي در اين مورد جريان دارد که آيا ميان نا امني هاي اخير در شمال افغانستان و رفت و آمد اين هلي کوپترها رابطه اي وجود دارد يا خير.
اين اظهارات رئيس جمهور در جواب به سوال يک خبرنگار در جريان کنفرانس خبري او مطرح شد. آقاي کرزي جزئيات بيشتري در اين مورد نداد و گفت که تحقيقات در اين مورد جريان دارد.
او گفت: امروز هم يک گزارش گرفتيم که تلاشهاي مشابهي در شمال غرب افغانستان هم جريان دارد.
اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد که شمال افغانستان اخيراً شاهد افزايش نا امني ها و فعاليت گروه هاي مسلح مخالف دولت بوده است.
شماري از راه هاي رفت و آمد عامه در شمال افغانستان که در گذشته از امنيت خوبي برخوردار بود، اخيرا ناامن شده است.
رئيس جمهور کشور همچنان گفت: تقريبا پنج ماه مي شود که چنين گزارشهايي را داريم که هلي کوپترها شب هنگام عمدتاً در ولايات سمنگان، بغلان و کندوز، افراد مسلح پياده مي کند.
او افزود: اين گزارشها به شکل موثق از سوي نهادهاي امنيتي به ما رسيده، تحقيقات جريان دارد که اين هلي کوپترها از کيست؟ از کدام کشور خارجي است؟
آيا نا امني هاي که در شمال شرق افغانستان وجود دارد، با آوردن تروريست ها از طريق اين هلي کوپترها ربط دارد يا نه؟ اينها مسايلي است که هنوز تحت بررسي قرار دارد.
اين اظهارات در ادامه نگراني برخي از مقامات نسبت به وضعيت امنيتي شمال مطرح مي شود.
منبع : مشارکت ملی
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/10/12 و ساعت 5:11 AM |

کرزی برنده انتخابات خواهد شد درصورتیکه

 طرح ایجاد شورای اجرائی را در حکومت بعدی  بپذیرد !

 مرتضی خرمی

بیشتر از چهل روز میشود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسیده و اما نتایج نهایی تاکنون اعلام نگردیده و ستادهای انتخاباتی آقایان کرزی و داکترعبدالله یکدیگر شان را به تقلب ها  و تخطی های چشمگیر متهم میکنند.

d by you.

انتخابات سال جاری ، بدون شک عاری از تخطی و تقلب ها نخواهد بود ، اما کمیسیون انتخابات بارها اعلام نموده است ، تقلب ها به حدی نیست که مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری زیر سوال برود و کمیسیون سمع شکایات  هم در مورد تقلب ها و تخطی ها از مدت یک هفته بدین سو نمونه گیری شان را از صندوق های مشکوک آغاز نموده و خواستار زمان بیشتر میباشند.

جارو جنجالها انتخاباتی در میان ستادهای انتخاباتی صرفاً محدود نگردید بلکه معاون نماینده سر منشی خاص ملل متحد بخاطر موجودیت تقلب ها و تخطی های انتخاباتی از کار برکنار و آقای کای ایده را متهم به جانبداری از رئیس جمهور کرزی ساخته است  .

در ظاهر قضیه جنجالها بدین منوال ادامه دارد  و رسانه ها بیشتر از این در جریان قرار نگرفته اند تا حقایق پنهانی و اهداف پشت پرده را نیز انعکاس دهند . این معمول است هر آنچه را که رسانه ها میگویند فیصدی کم حقایق سیاسی در هر کشور است و سیاستمداران حرف های اصلی شان را به میدان نمیآورند و از گفتن و ارایه معلومات بیشتر خود داری میکنند .

ادامه جنجالها و طولانی شدن نتایج انتخابات یک ترفند از قبل تعیین شده از سوی بازیگران اصلی ( قدرت های خارجی )  در افغانستان است . ایالت متحده امریکا با آنکه گزینه ی بهتر از آقای کرزی نیافته است ، مشکل است که وی را رد کند چون داکتر عبدالله اکثر امکانات انتخاباتی خود را قسمی که گفته میشود ،  از جمهوری اسلامی ایران و روسیه دریافت نموده  درحالی که هر دو کشور بخاطر بدنام کردن امریکا در افغانستان بسیار محتاطانه عمل مینمایند .

گزارشهای تأئید نشده ی وجود دارد،  که جمهوری اسلامی ایران قرار بود مبلغ یکصد میلیون دالر را در اختیار داکتر عبدالله و یا جبهه ملی قرار میداد،  اما داکتر عبدالله توانست مبلغ چهل میلیون آنرا دریافت کند و متباقی  آن به اساس پیشگیری از سوی آقای کرزی به داکتر عبدالله تا دیه نگردید . روسیه هم بیشتر از بیست میلیون دالر را بخاطر برداشتن آقای کرزی در اختیار آقای داکتر عبدالله قرار داد. با وجود همه ی این دانستنی های سیاسی و پشت پرده شاید امریکا در جریان قرار گرفته باشد و بخاطر آن  از کرزی گذشتنی نخواهند بود ، بعد از رفتن آقای بش حامی سرسخت و دوست فراموش نشدنی آقای کرزی از راس قدرت در امریکا ، از اول گمان میرفت که امریکا کرزی را تائید نخواهند کرد و اما دانسته میشود،  که قضیه طوری دیگر رقم خورده و رئیس جمهور کنونی امریکا هم خواستار کرزی است ،  اما از خود شرط و شرایط دارد تا آقای کرزی یک تاز میدان نباشد و آقای کرزی به شروط آنها ارج و احترام بگذارد . آقای کرزی به این آسانی تسلیم شدنی نیست و امریکا هم گذشتنی نمیباشد  . امریکا بالای آقای کرزی چندین نوع فشار را وارده نموده است ، که آقای کرزی با داکتر عبدالله برای ساختن یک دولت جدید ائتلاف کند ، ولی آقایان عبدالله و کرزی این طرح را رد کردند . به تعقیب آن رفتن دور دوم به انتخابات مطرح شد و این طرح هم بخاطر مشکلات موجود امنیتی در کشور تائید نگردیده و رد گردید . طرح سوم ( اول)  امریکا هنوز هم به شکل اولی خود باقیست و چانه زنی ها در این مورد بطور خفا و پشت پرده ادامه دارد که طرح شورای اجرائی است .

طرح ایجاد شورای اجرائی نظر به طرز صلاحیت آن ناظر کار رئیس جمهور خواهد بود و یا نقش صدر اعظم ( نخست وزیر ) را در آینده ایفا خواهد کرد .

درصورتیکه این طرح پذیرفته شود  وزرای  کابینه آقای کرزی  از سوی این شورا به شورای ملی معرفی خواهند شد و تقسیم صلاحیت و وظایف  میان اعضای شورا صورت خواهد گرفت  ، که در واقع صلاحیت های رئیس جمهور و معاونینش کاملاً از بین میرود،  در حالیکه  وزارت خانه ها در حال حاضر به سه کت گوری تقسیم گردیده اند ،  که یک تعداد وزارت خانه تحت امر مستقیم رئیس جمهور قرار دارند و بقیه  وزارت خانه ها میان هر دو معاون  تقسیم گردیده که از آنها نظارت مینمایند . طرح شورای اجرایی یک طرح جدید است و قانون اساسی افغانستان این اجازه را نداده است که صلاحیت رئیس جمهور از وی گرفته شود و یا برسر رئیس جمهور کدام نهاد دیگر نظارت داشته باشد .

 درصورتیکه این طرح از سوی آقای کرزی پذیرفته شود شاید فردای همان روز نتایج نهایی انتخابات اعلام گردد . قسمی که گفته میشود آقای کرزی به طرح شورا مخالفت چندان ندارد اما اعضای آن ُ- که قرار است آقایان داکتر عبدالله ، علی احمد جلالی ، اشرف غنی احمدزی و زلمی خلیل زاد باشند  بیشتر از حضور داکتر عبدالله احساس ناراحتی مینماید و تا حال راضی به پذیرفتن آن نشده است .

درصورتیکه طرح ایجاد این شورا از سوی رئیس جمهور پذیرفته شود ، گمان میرود آقای داکتر عبدالله بخش سیاست های خارجی ، علی احمد جلالی بخش امنیتی و اشرف غنی احمدزی بخش اقتصادی را تحت ریاست زلمی خلیل زاد اداره خواهند کرد و برای رئیس جمهور و معاونینش جز سمت های تشریفاتی و معاش بگیر چیز دیگری باقی نخواهند ماند .

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/10/8 و ساعت 11:45 AM |
 جنرال نواز : در کویته کدام شورای طالبان  وجود ندارد

 اگرکسی میداند که شورای طالبان در کویته است با حکومت تماس بگیرد ، نیروهای امنیتی اقدام میکند .

 جنرال سلیم نواز یکتن از مسئولین امنیتی صوبه بلوچستان میگوید که  در کویته کدام شورای طالبان وجود ندارد و نه طالبان اجازه فعالیت دارند. وی در گفتگویش با شبکه نجی تی وی اظهار نموده گفت : اگر کسی میداند که شورای طالبان در کویته است ، آنها ارتباط بگیرند و نیروهای امنیتی اقدام خواهند کرد . وی گفت که در سرحد افغانستان و پااکستان 265 پوسته امنیتی پولیس سرحدی ( ایف سی ) را جابجا نموده اند .

.............................................................................................................................

........................................................................................................

..............................................................................................

پشتونخوا : احزاب سیاسی بلوچ در مورد دهشت افگنی

پالیسی شانرا واضح کنند.

در صوبه  بلوچستان مسایل فرقه یی و نسل گرایی قابل تحمل

 نیست و خاموشی رهبران بلوچ قابل تقبیح است .

مسایل بلوچستان بدون برابری اقوام  بلوچ و پشتون حل نمیشود و

 احزاب مذهبی سیاست های منافقانه شانرا ترک کنند.

 دستگاه های استخباراتی کشور ما هنوز از سیاست های نه عاقبت اندیشانه

 و بدور از عقل سلیم  به مداخلات شان در امور افغانستان ادامه میدهند .

حزب عام ملی پشتونخوا و هوادارانش در روز هفتم اکتوبر که مصادف است بمناسبت  26 مین و هجدهمین سالروز شهدای جمهوری ، شهید اسلم اولس یار ، شهید کاکا محمود ، شهید داوود وشهید رمضان ، شهید عبدالرحیم کلیوال ، شهید بازمحمد، شهید صابرشاه ، شهید صاحب خان و شهید حبیب الرحمن را تشکیل جلسه نموده و راهپیمایی نمودند .

دراین جلسه عمومی که تعداد زیاد اعضا وهواداران این حزب اشتراک ورزیده بودند ، رئیس عثمان کاکر وزیر ایالتی ، سکرتر مرکزی عبدالروف  ، سردار اعظم خان موسی خیل ، عبدالرحیم زیارتوال ، داکتر حامدخان اچکزی  سخنرانی کردند .

سخنرانان محفل برعلاوه تعقیب راه گهربار شهدا  گفتند : در صوبه  بلوچستان مسایل فرقه یی و نسل گرایی قابل تحمل نیست و خاموشی رهبران بلوچ قابل تقبیح است .

مسایل بلوچستان بدون برابری اقوام بلوچ و پشتون حل نمیشود و احزاب مذهبی سیاست های منافقانه شانرا ترک کنند و عربستان سعودی کمک های مالی خود را برای دهشت افگنان توقف دهد.

سخنرانان محفل در مورد ادامه راه شهدا تاکید نموده ،  افزایش قیم ، بیکاری و بی روزگاری مردم را باعث بدتر شدن حالات عمومی دانسته و حکومت پاکستان را ضعیف توصیف نمودند.

سخنرانان به سیاست های سازمانهای  استخباراتی جهان و پاکستان در قبال افغانستان انتقاد نموده گفتند : قوتهای برتر و دستگاه های استعماری جاسوسی میخواستند جمهوری آزاد افغانستان را صوبه پنجم پاکستان بسازند و بخاطر تحقق این هدف شوم از نام  اسلام و جهاد استفاده کردند و در طول سی سال میلیونها افغان غیور از این جنگ های نخواسته متأثر گشته و زندگی برادرانه مارا به تباهی کشیدند  و دستگاه های استخباراتی هزاران نفر را بخاطر فعالیت های تروریستی تربیت نموده و امنیت را به شکل بین المللی خراب نمودند و جامعه بین المللی بخاطر خاتمه دادن به فعالیت های تروریستی و نابودی آنها طرح پنج نکاتی و انتخابات ریاست جمهوری را در افغانستان فراهم  نموده و دنیا را به حیرت انداختند ، لیکین جای افسوس است که حکمرانان و دستگاه های استخباراتی کشور ما هنوز از سیاست های نه عاقبت اندیشانه و بدور از عقل سلیم  به مداخلت شان در امور افغانستان ادامه میدهند و از همین مداخلات است ، که به یک کشور ناکام مبدل گشته است . شما میدانید که از یکطرف انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بخوبی سپری میشود و از طرف دیگر  دولت پاکستان قادر به انتخابات نسبی در پنج صوبه خویش نمیباشد و سرشماری صورت نمیگیرد و بدماشان ، دزدان درسایه لطف و کرم دولت زندگی مینمایند.  پشتونخوا از اول با  مداخله مسلحانه در امور افغانستان مخالفت میکرد ولی دستگاه های استخباراتی به آن توجه ننمودند.

سخنرانان در اخیر ضمن بررسی مشکلات شان از ملل متحد و جامعه جهانی خواستند که آنها از هرطروق  ممکن به یاری مردم افغانستان ادامه دهند و مسئولیت های شان را ادا کنند .

تهیه کننده  : مرتضی خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/10/8 و ساعت 10:12 AM |
پرویز اشفاق کیانی لوی درستیز قوای مسلح پاکستان :

امریکا معلومات فراهم کند ، برخلاف طالبان و القاعده در کویته اقدام میکنیم .

دراین اواخرگفتگوهای زیاد و داغ در مورد راه اندازی عملیات تصفیوی از سوی اردوی پاکستان و یا حملات طیارات بدون سرنشین امریکا در صوبه بلوچستان و کویته برخلاف رهبران طالبان والقاعده  از سوی رسانه های ملی پاکستان و بین المللی مطرح میگردد.

روزنامه مشرق چاپ بلوچستان در جلد 38 شماره 459 مورخ 7 اکتوبر درعناوین درشت این مسئله را نیز انعکاس داده است  .

در عنوان درشت صفحه اول  این روزنامه به نقل از پرویز اشفاق کیانی لوی درستیز قوای مسلح پاکستان آمده است : "امریکا معلومات فراهم کند ، برخلاف طالبان و القاعده در کویته اقدام میکنیم . قوای مسلح پاکستان به خاتمه دادن  دهشت افگنان صلاحیت دارد و عملیات دقیقاً بسوی کامیابی در کنارهم ادامه دارد."

لوی درستیز پاکستان در ملاقاتش با فرمانده ناتو جنرال ستین میک کریستال در مورد عملیات در وزیرستان جنوبی و وضعیت امنیتی سرحدات افغانستان و پاکستان و بلوچستان گفتگو نموده و مسایل مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

جنرال اشفاق کیانی با وزیر داخله ووزیر دفاع انگلستان پیرامون چگونگی جنگ با دهشت افگنان ، روابط نظامی و امنیت منطقه نیز دیدار وگفتگو کرد . در عملیات  برضد دهشت افگنان همکاری ها ادامه خواهندد داشت .

حکومت پاکستان از ایالت متحده امریکا خواسته است ، در مورد حضور طالبان و القاعده درکویته معلومات دسته داشته شانرا بسپارند و اردوی این کشور بر ضد نیروهای طالبان و القاعده اقدام خواهند کرد .

حکومت پاکستان گفته است - عملیات تصفیوی را خودشان انجام خواهند داد .

مرتضی خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/10/7 و ساعت 16:45 PM |

اطلاعیه

اتشه امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانی مقیم کویته

 

 به اطلاع  مهاجرینکه مهاجر کارت دارند و میخواهند به کشور عودت داوطلبانه نمایند رسانیده میشود :

اتشه امور مهاجرین و عودت کنند گان افغانی مقیم کویته با تفاهم و همکاری کمِشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (     UNHCR  )  در نظر دارد تا مهاجرین داوطلب را در روز های معین  اطلاع رسانی نموده و زمینه عودت آنها را در صورت امکان و مساعد بودن اوضاع امنیتی به کشور فراهم کند .

 داوطلبان محترم میتوانند جهت ثپت نام به اتشه امور مهاجرین و عودت کنند گان افغانی واقع سرک ۴۵ - پرنس رود - شهر کویته درجنرال کونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مراجعه نموده و یا به شماره های 034683377986 9202187  به تماس شوند .

 

با احترام

 

اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانی مقیم کویته

 

 

 

 

 

 

  

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/10/6 و ساعت 13:21 PM |

طاهر یولداش کی بود؟

طاهر یولداش

هدف اصلی آقای یولداش تاسیس حکومت اسلامی در ازبکستان بود

منابع اطلاعاتی پاکستان اعلام کرده اند که طاهر یولداش، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان در مناطق قبایلی پاکستان کشته شده است.

آقای یولداش از چند سال به این سو فعالیت های خود را در افغانستان و پاکستان سازماندهی می کرد و به گفته مقامات افغان، افراد تحت رهبر او در برخی از ناآرامی های مناطق شمالی افغانستان دست داشته اند.

افراد این گروه در کنار شورشیان وابسته به طالبان و گروه القاعده با نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، نیروهای افغان و پاکستانی می جنگند.

هدف اصلی این گروه برقراری حکومت اسلامی در کشور ازبکستان است.

مقامهای پاکستانی گفته اند که آقای یولداش حدود یک هفته پیش در پی حمله هوایی آمریکا در شمال غرب پاکستان زخمی شد و در روزهای اخیر درگذشت.

'حرکت اسلامی ازبکستان'

طاهر یولداش از رهبران عمده جنبش اسلامگرایان آسیای میانه شمرده می شد و افراد تحت امر او عمدتاً ازبک، تاجیک و قرقیز هستند.

طاهر یولداش در سالهای ۱۹۹۰ میلادی فعالیت سیاسی خود را آغاز و در ۲۴ سالگی خود را "امیر نمنگان" در ازبکستان اعلام کرد.

او پس از آن در سال ۱۹۹۱ میلادی با دهها جنگجوی طرفدار خود، که بیشتر جوانان اوزبک بودند، به دفتر والی/استاندار نمنگان و شماری از تاسیسات دولتی حمله و "حکومت اسلامی" خود خوانده خود را در دره فرغانه اعلام کرد.

اما این فعالیت های او بزودی از سوی دولت تاشکند سرکوب شد.

طاهر یولداش در اواخر ۱۹۹۱ از نظرها ناپدید شد. گفته می شود آقای یولداش برای چند سال در افغانستان فراری بوده است.

این رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در شهرهای کابل و پشاور در پاکستان قرارگاههایی برای خود ساخت و به آموزش زبان عربی و فارسی پرداخت.

او حزب "حرکت اسلامی ازبکستان" را در سال ۱۹۹۶ میلادی در تبعید بنیاد گذاشت و نبردهای مسلحانه خود را در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی در دره فرغانه، منطقه نزدیک به مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان بار دیگر آغاز کرد.

در این سالها شهرهای اندیجان، فرغانه، سمرقند و نمنگان به مراکز عمده نیروهای اسلامگرای ازبک مبدل شد.

اگرچه طاهر یولداش پس از آن که ازبکستان بیرون رانده شد، دیگر موفق به ورود به این کشور نشد، اما فعالیت های خود را عمدتاً از افغانستان و پاکستان سازمان دهی می کرد.

زمانی که جمعه نمنگانی، رهبر نظامی حرکت اسلامی ازبکستان در سال ۲۰۰۱ میلادی در نبرد با نیروهای تحت امر ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان در شمال این کشور کشته شد، طاهر یولداش فرماندهی نظامی گروه خود را به دوش گرفت.

پس از آن آقای یولداش هم رهبر سیاسی و هم فرمانده نظامی حرکت اسلامی ازبکستان بود. او از مخالفان سرسخت دولت به رهبری اسلام کریم اوف در ازبکستان بود.

ارتباط با القاعده

شبه نظامیان ازبک اگرچه از سالها پیش فعالیت های خود را در شمال افغانستان آغاز کرده بودند، اما پس از سقوط شمال این کشور به دست طالبان، فعالیت های مسلحانه آنان به گونه گسترده تر و واضح تر آغاز شد.

نیروهای فراری ازبک در مناطق "دهدادی" و "سیدآباد" در نزدیکی شهر مزار شریف در شمال افغانستان مستقر شدند و گروه طالبان منبع عمده مالی و تسلیحاتی آنان بود.

پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی، شبه نظامیان تحت امر طاهر یولداش به مناطق قبائلی پاکستان منتقل و حدود ۲۰۰ تن آنان در آنجا مستقر شدند.

اگر چه طاهر یولداش در این سالها در پیامهای خود می گفت که نیروهای تحت امر او هنوز توانایی تهاجمی خود را حفظ کرده اند، اما به نظر می رسید که این نیروها کم کم در درون شبه نظامیان طالبان و گروه القاعده حل شدند. فرماندهی شبه نظامیان ازبک هم عمدتاً به دست طالبان و رهبران گروه القاعده افتاد.

با این همه، اگر کشته شدن آقای یولداش واقعیت داشته باشد، این تحول مهمی در مبارزه با تندروان اسلامگرا در منطقه شمرده می شود.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/10/5 و ساعت 15:21 PM |

German soldiers walk at the site of a blast on the outskirts of the northern city of Kunduz, 05 Sep 2009

اعزام بیشتر نیرو از امریکا به افغانستان چه درد مردم  را دوا خواهد کرد ؟

حادثه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی  در آمریکا و کشته شدن بیش از سه هزار نفر در برج های دوگانه باعث شد ایالت متحده امریکا وقوع حملات یاد شده را بر گردن طالبان و القاعده بیندازد . قبل از وقوع حملات مرگبار در امریکا نام شبکه القاعده در رسانه ها وجود نداشت و اگر وجود داشت خیلی هم کم بود ولی امریکا به تمام عناوین شبکه القاعده را بمعرفی گرفت و با قوت تمام بخاطر نابودی این شبکه تروریستی که بیشتر از شش سال بود مردم افغانستان و شخصیت های برجسته اش را ترور میکرد و آثار باستانی اش را از بین میبردند  میان کشورهای جهان بخاطر مبارزه مشترک با این پدیده ی تندرو به مذاکره پرداخت و سر انجام حمایت بیشتر از ده ها کشور جهان را از آن خود نمود که در این جنگ نخوانده امریکا را یاری رساند تا مبادا حضور امریکا و یا حمله نیروهایش در افغانستان تجربه تلخ اتحاد جماهیر شوروی را برایش تکرار نماید ویا امریکا در نزد مجامع بین المللی به دیده حقارت نگریسته شود .

ایالت متحده امریکا با استفاده از تسلیحات مدرن وارد معرکه جنگ با طالبان و نیروهای القاعده در افغانستان شد و با حمایت جبهه مخالفین طالبان بعد از دو ماه حملات هوایی و زمینی موفق به بیرون راندن کامل این گروه گردید . اجلاس بن که به میزبانی کشور ایتالیا و با اشتراک کشورهای چون امریکا و سایر کشور های غربی ،  اروپایی و سایر کشورها تدویر یافت در این اجلاس بیشترین توجه به انتقال مسالمت آمیز قدرت به شکل اداره موقت ، انتقالی و انتخابات ریاست جمهوری ، تشکیل لویه جرگه ها و تعهد سراسری کمک به افغانستان در بخشهای مختلف صورت گرفت و تنها مشکل اساسی استمرار و چگونگی  مبارزه در مقابل تروریزم بین المللی و کشت خشخاش مورد بحث جدی قرار نگرفت و جامعه جهانی با خوشبینی تمام پیروزی شان را جشن گرفتند و در مورد عواقب مبارزه ی شان فکر ننموده تا آنکه طالبان نیروهای متواری شده یی خویش را دوباره صف آرایی و با تکتیک های جدید جنگی در مقابل نیروهای خارجی به مقابله و مجادله پرداختند و رفتن امریکا به عراق و حمله امریکا به آن  باعث شد که آگاهان امور ادامه ی حضور امریکا و توجه این کشور را به جنگ عراق نگرانی شانرا در قبال افغانستان ابراز کنند. ایالت متحده امریکا یک پلان استراتیزی واحد و میکانیزم اساسی برای نابودی طالبان و جلوگیری از کشت خشخاش و تقویه نیروهای امنیتی افغانستان نداشت و کمک های پراکنده و وعده های دروغین امریکا برای مردم افغانستان باعث شد که فساد اداری در موسسات داخلی و بین المللی و حتی ادارات دولتی به شکل قابل ملاحظه و چشمگیر گسترش یابد .

بعد از دومین سال حضور آمریکا  در افغانستان نیروهای طالبان و القاعده به سامان دهی حملات و نیروهای شان پرداختند و جامعه جهانی را به چالشهای متعدد گرفتار نمودند . بعد از تشدید حملات نیروهای طالبان به شاهراه ها ، حملات انتحاری ، کشتن مامورین و موسسات در نقاط مختلف کشور یکنوع رُب وحشت را در میان مردم افزایش داد و در طول چند سال اخیر نیروهای جامعه جهانی متحمل خسارات سنگین گردیده و روز به روز تعداد تلفات نظامیان شان در حال افزایش است .  ایالت متحده امریکا در عرصه ایجاد کار برای مردم افغانستان هیچ کار قابل ملاحظه را انجام نداد و حتی کارهای سرک سازی را نیز به کشور های دیگر واگذار نمود  و هیچگونه بدلی درست و منطقی برای جایگزین کردن پدیده تریاک روی دست نگرفت و پروسه های دی دی آر هم باعث شد که یک تعداد از افسران به صفوف طالبان بپیوندد و روز به روز حملات طالبان و القاعده شدت  یابد .

جامعه جهانی و خصوصاً ایالت متحده امریکا هیچ گاهی در فکر آسایش و ایجاد شغل برای مردم افغانستان نبوده و همواره کوشیده است ، با برنامه های میان خالی هم خود و هم مردم افغانستان را به نفع طالبان فریب دهد . ما در سالهای اخیر شاهد افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان هستیم و از جانب دیگر افزایش نیروها  باعث وسعت یافتن جنگ در افغانستان گردیده است . دولت افغانستان و نیروهای جامعه جهانی روز به روز محبوبیت خویش را در مقابل مردم افغانستان از دست میدهد و برای اعاده ی آن هیچ نوع راه کار دیگر را بدست نگرفته است . همگان شاهد اند که حضور بیشتر نظامی نمیتواند امنیت را تأمین کند تا که یک مکانیزم درست و اساسی برای محو بیکاری روی دست گرفته نشود . ما در طول هشت سال نتوانستیم حتی  فابریکه های گذشته مان را فعال کنیم چه رسد که ما دسترسی به صنعت های جدید پیدا کنیم .

افزایش نیروهای خارجی در افغانستان بیشتر باعث شده است ، که قلمرو طالبان از جنوب به شرق و غرب و حتی به شمال کشور گسترش یابد .

همین امروز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که : " قوماندان ارشد نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان در خواست رسمی خویش مبنی بر اعزام  بیشتر قوا به افغانستان را طی هفته جاری پیشکش خواهد کرد."

 پیشکش این نوع کمک ها بازهم تکرار بر اشتباه گذشته است . افزایش نیرو ، بمباران مناطق مسکونی بیشتر از پیش خشم و انزجار مردم افغانستان را بر می انگیزد و ایالت متحده آمریکا از شکست شان در افغانستان که بدست طالبان خورده اند حالا اعتراف نموده و هشدار میدهند .

آقای جنرال مک کرستل هشدار میدهد : "اگر نیرو های بیشتر تا سال آینده اعزام نگردد، مأموریت در افغانستان احتمالاً به شکست منجر خواهد شد."

برنامه غلط و مملو از اشتباه سر دمداران ایالت متحده امریکا در سراتیژی عمومی مبارزه با طالبان و القاعده یکروز باعث خواهد شد که حتی بنیه اقتصادی امریکا همانند اتحاد جماهیر شوروی از هم بپاشد و شکست  آنها از افغانستان باعث شکست  عمومی ایالت متحده گردد. 

ایالت متحده امریکا با برنامه ها و مبارزات غیر سنجیده شده شان زندگی مردم افغانستان را برای همیش به سوی نا بودی سوق خواهند داد و اگر امریکا متوجه پلانها و اهداف مخالفینش در سطح منطقه و خصوصاً کشور های همسایه افغانستان نگردد شکست خویش را با جان و دل خریده و یک روز به چشمان پر از گریه و حالت بیچارگی افغانستان را ترک خواهند کرد ،  ذلت و ذبونی همیشگی نصیب شان خواهد شد .                                                                         

                                                                                                                    مرتضی خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/24 و ساعت 14:1 PM |

الفبای زندگی

A – Accept : پذیرا باشید:
دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید ، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید.

B - Break away : خودتان را جدا سازید:
خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود جدا سازید.

C - Creat : خلق کنید :
خانواده ای از دوستان و آشنایانتان تشکیل دهید و با آنها امیدها ، آرزوها ، ناراحتی ها و شادی هایتان را شریک شوید..

D – Decide : تصمیم بگیرید:
تصمیم بگیرید که در زندگی موفق باشید . در آن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا می کند و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد.

E - Explore : کاوشگر باشید :
جستجو و آزمایش کنید . دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و شما هم قادرید چیزهای زیادی را ارائه دهید. هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می کنید خودتان را بیشتر می شناسید.

F - Forgive : ببخشید :
ببخشید و فراموش کنید . کینه فقط بارتان را سنگین تر می کند و الهام بخش ناخوشایندی است. از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند.

G - Grow : رشد کنید:
عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنید تا نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان شوند.

H – Hope : امیدوار باشید:
به بهترین چیزها امید داشته باشید و هرگز فراموش نکنید که هر چیزی امکان پذیر است ، البته اگر در کارهایتان پشتکار داشته باشید و از خدا کمک بخواهید.

I - Ignore : نادیده بگیرید:
امواج منفی را نادیده بگیرید . روی اهدافتان تمرکز کنید و موفقیت های گذشته را بخاطر بسپارید . پیروزی های گذشته نشانه و رابطی برای موفقیت های آینده هستند.

J – Journey : سفر کنید:
به جاهای جدید سر بزنید و با فکر روشن ، امکانات جدید را آزمایش کنید . سعی کنید هر روز چیزهای جدیدی را بیاموزید ، بدین صورت رشد خواهید کرد و احساس زنده بودن می کنید.

K – Know : بدانید:
بدانید که هر مساله ای هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد در نهایت حل خواهد شد . همان طور که گرمای مطبوع و دلپذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسای زمستان می آید.

L – Love : دوست بدارید :
اجازه دهید که عشق به جای نفرت ، قلبتان را پر کند. زمانی که نفرت در قلب شما ساکن است هیچ فضای خالی برای عشق وجود ندارد ، اما موقعی که عشق در قلبتان ساکن است ، تمام خوشبختی و شادی در وجودتان قرار دارد.

M – Manage : مدیر باشید:
بر زمان مدیریت داشته باشید ، تا استرس و نگرانی کمتری شما را رنج دهد . استفاده درست از زمان باعث می شود که روی موضوعات مهم بهتر تمرکز کنید.

N - Notice : توجه کنید:
هرگز افراد فقیر ، ناامید ، رنج کشیده و ضعیف را نادیده نگیرید و هر نوع کمکی را که قادرید به این افراد ارائه دهید از آنان دریغ نکنید.

O - Open : باز کنید:
چشم هایتان را باز کنید و به تمام زیباییهایی که در اطرافتان وجود دارد نگاه کنید ، حتی در سخت ترین و بدترین شرایط ، چیزهای زیادی برای سپاسگزاری وجود دارد.

P – Play : بازی و تفریح کنید:
فراموش نکنید که در زندگیتان تفریح و سرگرمی داشته باشید . بدانید که موفقیت بدون شادی و لذت های مشروع ، مفهومی ندارد.

Q – Question : سوال کنید:
چیزهایی را که نمی دانید بپرسید ، زیرا که شما برای یاد گرفتن به این کره خاکی آمده اید.

R – Relax : آرامش داشته باشید:
اجازه ندهید که نگرانی و استرس بر زندگی شما حاکم شود و به یاد داشته باشید که همه چیز در نهایت درست خواهد شد.

S – Share : سهیم شوید:
استعدادها ، مهارتها ، دانش و توانائیهایتان را با دیگران تقسیم کنید ، زیرا هزاران برابر آن به سمت خودتان برمی گردد.

T – Try : تلاش کنید:
حتی زمانی که رویاهایتان غیر ممکن به نظر می رسند تلاشتان را بکنید . با تلاش و مشارکت در انجام کارها ماهرو خبره می شوید.

U – Use : استفاده کنید :
از استعدادها و توانایی ها یتان به عنوان بهترین هدیه استفاده کنید . استعدادهایی که تلف شوند ارزشی ندارند. استفاده صحیح از استعدادها و تواناییهایتان برای شما پاداش های غیرمنتظره ای به دنبال دارد.

V – Value : احترام بگذارید:
برای دوستان و اقوامی که شما را حمایت و تشویق کرده اند ، ارزش قایل شوید و هر کاری که از دستتان بر می آید برای آنها انجام دهید.

X – X-Ray : اشعه ایکس:
با دقت و شبیه اشعه ایکس به قلب های انسانهای اطراف خود بنگرید در نتیجه شما زیبایی و خوبی را در قلب آنها خواهید دید.

Y – Yield : اجازه دهید:
اجازه دهید که صداقت و درستکاری وارد زندگیتان شود. اگر شما در راه درستی حرکت کنید درانتها خوشبختی را خواهید یافت .

Z – Zoom : تمرکز کنید:
زمانی که خاطرات تلخ ، ذهنتان را پر کرده است ، به جاهای شاد بروید . اجازه ندهید که تلخی ها مانع رسیدن شما به اهدافتان شود. در عوض روی توانایی ها ، رویاها و فردایی روشن تمرکز کنید

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/24 و ساعت 11:57 AM |
 عید سعید فطر  به همه ی شما عزیزان مبارکباد !
 
کویته با برنامه های شاد و دیدنی  جان تازه می گیرد !
 
 
فرهنگیان و هنرمندان عزیز و با احساس مردم ما تصمیم به برگزاری پروگرامهای متنوع و زیبای هنری برای هرچه با شکوه و زیباتر برگزار شدن عید سعید فطر، برای هموطنان شان در شهر کویته گرفته اند.  این محافل هنری بعد از یک ماه روزه گرفتن و یک دوره تاریک که بر مردم شجاع ما تحمیل شده است، میتواند برای شادی خاطر و انگیزه دهی هر چه بیشتر، برای مردم ما و خصوصا نسل جوان بهترین فرصت باشد.

     امید هموطنان گرامی بتوانند با شرکت درین محافل به علاوه تشویق نمودن هنرمندان شان، خستگی و رنجهای وارده بر خودشان را نیز بکاهند.

کنسرت موسقی صدای هزارستان (3):

     این کنسرت موسقی به کمک مالی جمعه لالا یکی از شخصیت های هنری و سیاسی کویته و کونسلر اسبق ساحه هزاره تاون با اشتراک هنرمندان متعهد ما محترم سخی جهانگیر، خیر علی شهرستانی، اسد سرخوش و موسی سحر برای دو روز در هزاره تاون برگزار میشود.

زمان برگزاری کنسرت: روز دوم و سوم  عید سعید فطر - دقیق ساعت هشت شب

مکان برگزاری کنسرت: بسم الله هال جنرال محمد موسی خان هزاره رود – هزاره تاون

محل های فروش تکت: رمضان میوزیک سنتر و میرچمن سلطانی میوزیک سنتر

-----------------------------------------------------

محفل موسیقی، دمبوره و دارمه های هزاره گی صدای هنر (3):

 

     این محفل هنری توسط هنرمندان عزیز هر یک عارف صبا و سید ضیا ثاقب در روز سوم عید سعید فطر با اشتراک هنرمندان گرامی هر یک رمضان فرهاد، اسد سرخوش، موسی سحر، ضیا سلطانی، سید ضیا ثاقب و عارف صبا در مهر آباد برگزار می گردد. قابل یاد آوریست، که درین محفل به علاوه هنرنمایی آواز خوانان محبوب ما هنرمندان تاتر نیز نمایش هایشانرا به اجرا خواهند گذاشت.

زمان پروگرام: روز سوم عید سعید فطر، ساعت 7 شب

مکان برگزاری پروگرام: خدیجه محمودی هال تنظیم نسل نو هزاره مغل علمدار رود، کویته

 -----------------------------------------------------

نمایشگاه آثار خوشنویسی:

     قومای شهر کویته در روز چهارم عید سعید فطر شاهد افتتاح نمایشگاه خوشنویسی تحت عنوان سماع قلم  توسط هنرکده فاطر نیز خواهند بود. این نمایشگاه در روز چهارم عید سعید فطر ساعت چهار بعد از ظهر در کتابخانه ی شهید محمد منتظری – هزاره تاون افتتاح شده و برای سه روز بر روی بازدید کنندگان باز خواهد بود. حضور سبز هنردوستان در این نمایشگاه ارج نهادن به هنر و هنرمند را به نمایش خواهند گذاشت.

-----------------------------------------------------

نمایشگاه کتاب:

     این نمایشگاه کتاب همزمان با نمایشگاه آثار خوشنویسی سماع قلم، توسط کتاب فروشی برادران  در روز چهارم عید سعید فطر در یکی از سالن های دیگر کتابخانه شهید محمد منتظری – هزاره تاون افتتاح شده و برای مدت سه روز دایر خواهد بود. کتاب دوستان گرامی می توانند به میمنت عید سعید فطر با تخفیف 40% کتابهای مورد علاقه شان را از این نمایشگاه بدست بیاورند.

-----------------------------------------------------

محفل مشاعره:

     اتحادیه مراکز تعلیمی و فرهنگی هزاره تاون نیز به مناسبت اوماغ عید سعید فطر محفل مشاعره و موسیقی را ترتیب داده است. و خواهشمند شرکت همه فرهنگیان و هنرمندان گرامی درین محفل می باشد.

زمان برگزاری محفل: روز یکشنبه، 27-9-2009 ، راس ساعت 4 بعد از ظهر

مکان برگزاری محفل: نیو سن بیم ایجوکیشنل سوسایتی، کرنل یونس رود، هزاره تاون کویته

 

منبع : هزاره های کویته

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/20 و ساعت 13:14 PM |

پسر برادرم  که ربوده شده بود صحیح و سلامت آزاد شد

عید سعید اضحی مبارکباد !

 پسر برادرم  که 13 ساله و متعلم است ،  روز چهار شنبه  مورخ  25 سنبله سالروان حین رفتن به مکتب بین منطقه شهرک مهدیه جبار خان و لیسه عبدالرحیم شهید دشت برچی  حوالی ساعت 9 قبل از ظهر توسط افراد  نشناس ربوده شده بود بعد از 24 ساعت در ساحه کوته سنگی آزاد شد .

نعمت الله پسر برادرم میگوید :"  من بطرف مکتب میرفتم  در مسیر راه یک موتر صرف جلوم توقف کرد  و آنها چهار نفر بودند و از من خواستند من در موتر بالا شوم  ولی من اینکار کردم و با گرفتن دستمال جلو بینی ام مرا بیهوش کردند . زمانیکه بهوش آمدم دیدم دریک حویلی محبوس هستم . و آنها از مبایلم به خانه زنگ زدند و من هرچه گریه و اصرار کردم من را رها نکردند  و جز پارس کشیدن سگ چیز دیگر در فضای حویلی و کوچه نمی پیچید و من منظور آنان را درک نکردم که آنها چه میخواستند ."

نعمت الله افزود : " شب را  بسیار به سختی سپری کردم و اما آنها دوباره چشم و دهنم را بسته و من را در ساحه کوته سنگی رها کردند. و من از بس که ترسیده بودم نمیتوانستم تصمیم بگیرم در کجا بروم و حتی آدرس خانه را هم نمیدانستم که بطرف خانه حرکت کنم ."

"جنرال جمعه خان برادرم میگوید : " نعمت الله از سوی فامیل و بستگان کسی اختطاف شده بود که آنها چند سال پیش  میخواستند من را بخاطر دشمنی های  شخصی شان به دام بیندازند و یا از طریق من از شخصی که بدیهکار بودند ضربه بزنند و زمانیکه من از توطیه آنها آگاهی یافتم  و اینکار را انجام ندادم  یکتن از آنها با بم دستی وارد خانه ام شدند و من را از جانب  مقابل ( شخص مقابل )  شان تهدید کردند  و من موضوع  داشتن  نارنجک و تسلیحات غیر مجاز را با اداره ام مطرح کردم و بعداً آنان توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر و هر دو برادر بعد از تکمیل تحقیقات به  پنج – پنج سال حبس محکوم شدند .

به تعقیب آن خانم یکتن از مجرمین که از ولایت پنجشیر میباشد برضد من توطئه های زیاد چید و در همه جا عارض گردید چید و از من شکایت کرد .  زمانیکه پسرم  به خانه نیامد ، من با فامیل و دوستان بعد از جستجوی زیاد به این نتیجه رسیدیم که نعمت الله ربوده شده است و من بلافاصله به خانه  یکتن از آنهائیکه میخواستند برعلیه من توطئه کنند شتافتم و مسئله را با آنان مطرح کردم که شما نعمت الله را آزاد کنید و ما فلان فلان را آزاد می کنیم و اختطاف شدن  پسرم نیز کار شماست ، دوباره بخانه برگشتم – حوالی ساعت 10.5 شب بود که از مبایل پسرم زنگ آمد ، زمانیکه من مبایل را برداشتم  وشروع به صحبت کردم  ،  شخص رباینده خود را معرفی کرد و به تعقیب صحبت هایش صدای سگ  و گریه نعمت را در تلیفون  گذاشت . من بعد از همان لحظه شک کردم که اختطاف نعمت الله جز توطئه جدید فامیل دسیسه گران دربند کار کس  دیگر نیست .

من تمام جزئیات را با ارگانهای امنیتی و خصوصاً امنیت ملی در میان گذاشتم  ارگانهای امنیت ملی به هدایت  جناب رئیس عمومی امنیت ملی  ، سایر همکارانم ، دوستان پولیس و نیروهای کشفی آیساف ، دوستان و اقارب و همسایه ها بامن در زمینه فوق العاده همکاری نمودند و نیروهای کشفی  محل نگهداری پسرم  را از طریق ستلایت  مشخص ساختند و یکی از دوستان در منطقه خیرخانه بعد از تثبیت خانه اشخاص مضنون برایم گفت که پسرم به زودی آزاد میشود ولی من میباید  از عملیات توسط نیروهای امنیتی خود داری کنم و گفت که  آنها از اقدام شان پشیمان هستند و من نیز قبول کردم  و همینکه آنها متوجه میشوند که شناسایی شدند تصمیم به رهایی پسرم گرفتند و تا حال من مطمئین نیستم که آنها ( خانم دسیسه گر قبلی ) با همکاری اقاربش  اینکار را انجام داده و یا کسانی دیگر .ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه پسرم از کوته سنگی پیدا و به خانه انتقال یافت  و بخاطر پیدا کردن متهمین  قضیه تحت بررسی ارگانهای امنیتی قرار دارد ."

جنرال برادرم میگوید :  " حالت صحی نعمت الله جان خوب است ، تنها صورتش از اثر بستن  کمی آسیب دیده  و اما از لحاظ روحی بسیار متاثر گردیده و  ترسیده است .  وی  در مورد رهایی پسرش از تمام ارگانهای امنیتی ، خصوصاً رئیس عمومی امنیت ملی ، آمرین حوزه های پولیس و امنیت ملی شهر کابل ، مقامات وزارت داخله ، دوستان و اقارب و همکاری مردم بی نهایت سپاسگزار است " و من نیز از همه ای دوستان و سروران گرامی که برای آزادی پسر برادرم دعا و فعالیت نمودند یک جهان سپاس گزارم  و درضمن عید پر میمنت ، عید اجابت دعا و نیایش ، عید مهمانی و ضیافت خدا ، عید دستگیری مستمندان ، عید آشتی و صلح ، عید دوری از خشونت و دشمنی ها ، عید با برکت و مغفرت ، عید پاکی گناه هان ، عید بخشش و سخاوت را برای همه ی مردم عزیز و قهرمانم تبریک و تهنیت میگویم . امیدوارم اطاعات و عبادات همه ی مومنین و مومینات قبول درگاه حق قرار گرفته باشد .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/18 و ساعت 11:0 AM |

 

پسر برادرم حین رفتن به مکتب از ساحه غرب کابل اختطاف شده است  .

 

روز گذشته  مورخ ( ۲۵/۶/۱۳۸۸ ) نعمت الله پسر برادرم جنرال جمعه خان خرمی که ۱۳ سال عمر دارد و شاگرد صنف هفتم لیسه عبدالرحیم شهید دشت برچی میباشد - حوالی  ساعت ۹ قبل از ظهر حین رفتن به مکتب بین منطقه شهرک مهدیه ( جبار خان ) و لیسه عبدالرحیم شهید واقع دشت برچی غرب کابل توسط افراد ناشناس اختطاف گردیده است  . اختطاف کنندگان ساعت نه و نیم شب گذشته(  لیل ۲۵-۲۶ )  از مبایل نعمت الله پسر برادرم برای پدرش زنگ زده و گفته است که نعمت الله در قید آنهاست ولی در مورد خواسته هایشان چیزی را مطرح ننموده و بعد از اطلاع دهی مبایل را دوباره خاموش نمودند.

ارگانهای امنیتی با آنکه تا حال تلاش های زیادی را انجام داده اند - اما  هیچگونه پیشرفتی در زمینه چگونگی اختطاف وی صورت نگرفته است  .

این در حالیست که در این  اواخر شهروندان کابل و سایر مردم کشور به این نوع اختطاف های مسلحانه و آدم ربایی ها از سوی باند های مختلف مواجه بوده و آدم ربایان اکثراْ از خانواده های اختطاف شدگان تقاضای پولهای  کلان بخاطر رهایی آنان نموده اند . در صورتیکه خانواده ها توانایی تادیه پولهای هنگفت را نداشته باشند ربایندگان با بیرحمی تمام متوصل به هر نوع جنایت میشوند .

برادرم جنرال جمعه خان خرمی معاون اداری ریاست امنیت کابل بود و بنا به دلایل نامعلوم بیشتر از هفت ماه میشود که خانه نشین است . 

تا جائیکه من میدانم خانواده ی ما با هیچکسی کدام خصومت شخصی ندارد و اگر هم داشته باشد فکر نمیکنم اختطاف یک طفل ۱۳ ساله و آنهم یک دانش آموز مکتب در هیچ و جدان و ضمیر جایگاه داشته باشد .   

حکومت افغانستان و بویژه ارگانهای امنیتی اگر به امنیت جان و مال مردم توجه نداشته باشند و به این خود سری پایان ندهند - در آینده ما شاهد حوادث گونا گون و افزایش بیشتر آدم ربایی ها در کشورخواهیم بود .

چند لحظه قبل این مسئله را به دوستان و از جمله استاد خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در میان گذاشتم و ایشان با کمال تعجب گفتند : جالب است چنین واقعه ای در ساحه برچی اتفاق بیفتد و ما اصلاْ انتظار چنین عمل شوم را در ساحه پرامن دشت برچی نداشتیم . 

به واقعیت هم همینطور است - ساحه دشت برچی و خصوصاْ شهرک مهدیه جبارخان که در دامنه کوه قوریق ( قوریغ ) موقعیت دارد  و در آنجا جز مردم هزاره هیچکسی  دیگر زندگی نمی نماید و این منطقه کاملاْ یک منطقه نو آباد است که در چند سال اخیر توسط مهاجرین عودت کننده و سایر مردم هزاره آباد گردیده است و راه های مواصلاتی آن که معمولاْ جاده های خاکیست در چهار سمت از میان آبادی هزاره ها میگذرد وشخص بیگانه خصوصاْ خارج از منطقه بدون نفر پیشقراول داخلی هیچ امکان ندارد که شخص را شناسایی و اختطاف کند . وای برما که ما به همه ی غیرت های قومی خویش پشت پا زدیم و در خدمت پست ترین انسانهای جانی خارج از منطقه قرار گرفتیم . این نوع پیشقراولی ها جز دادن رنج و الم به خانواده های بیچاره چیزی دیگری نخواهد بود و هیچ نوع دست آوردی برای  انسانهای پست فطرت نخواهد داشت .

نوت :

از دوستان عزیز و همه ی هموطنانم صمیمانه خواهشمندم که بخاطر  ردیابی و بازیابی  نعمت الله  جان که یگانه پسر برادرم است ما را صمیمانه همکاری فرموده و بخاطر آزادی اش از شما التماس دعا داریم .

مرتضی خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/17 و ساعت 11:26 AM |
با نزدیک شدن اعلام نتایج دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی لحظات سخت - مملو از بیم و خوشی در فرا راه هر کاندید قرار دارد . بردن و باختن دواصل تغییر ناپذیر در هر رقابت آزاد و یا چوکات بندی شده وجود دارد - اما برد را هرکسی دوست دارد و هر نامزدی به امید کامیابی و برد خودش را کاندیدنموده و شب وروز  تلاش های زیاد بخرج میدهد تا خود را به راه پله های پیروزی نزدیک سازد . هر آنچه برای یک کاندید مهم است - رساندن پیام بموقع برای مردم و هوا دارانش است در غیر آن  همه چیز را نمیتوان الله توکلی خواند و یا به آن پیروزی اش را حتمی دانست - زیرا برای برنده شدن یک میکانیزم اساسی ضرورت است و داشتن برنامه های منظم کاری بدور از ریا و فریب کاری برای همه ی مردم . 
ما طی دو دور انتخابات ریاست جمهوری در کشور و انتخابات شورای های ولایتی و پارلمانی شاهد عقده گشایی ها - تهدید و تهدید بازی ها در کشور بودیم و هستیم و کاندیدان محترم هدف از کاندید شدن شانرا اصلاْ نمیدانند و نمیدانستند و دو چیز در میان اکثر نامزدان هرسه بخش مطرح بود - پول و زور -  و از طریق این دو میخواستند به هرشکلی از اشکال برنده انتخابات شوند و یک نام جدید " وکیل " یا " رئیس " را کمایی کنند تا متباقی عمر شانرا در سایه این نام تو خالی سپری کنند. برای همه هویداست کاندیدان از اینکه آگاهی لازم را در مورد کاندید شدن در بخش های قوه مقننه و یا اجرائیه نداشتند از طریق وعده های دروغین و تحقق نیافتنی در میان مردم میشتافتند و هزاران گونه چل و فریب و نیرنگ را بکار می بستند - آنانیکه میدانستند با تبسم زهر آگین کاندیدان را بمسخره میگرفتند و آنانیکه نمیدانستند کور کورانه گول میخوردند و به امید فردای نامعلوم و پر از فریب خود شانرا امیدوار میساختند. ولی در این دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بازهم قضیه  چندان فرق ننموده و با نزدیک شدن اعلام آخرین نتایج بخصوص نتایج ریاست جمهوری - تهدید و تهدید بازی ها به اوج خود رسیده و در میان دو کاندید بیشترین اتهامات و تهدید ها جریان دارد . آیا به واقعیت امر کاندید بازنده میتواند افغانستان را بسوی یک جنگ نا خوش آیند داخلی سوق دهد . رای یک چیز نامعلوم است و اقوام مختلف به نفع و برای هر کاندید رای داده است - آیا میشود کاندید معترض و بازنده همه ای مردم را یکسان از دم تیغ شان رد کنند ؟ آیا آنان میتوانند هواداران خود و مخالفینشانرا تفکیک کنند ؟ این کار ناممکن خواهد بود زیرا رای یک چیز پوشیده و پنهان است و هیچکسی برای تثبیت ادعایش به جانبداری و یا عدم جانبداری یک شهر وند و اجد شرایط رای را به نفع یک کاندید ندارد . آیا کسی که بازنده ی انتخابات باشد او برضد شخص برنده دست به قیام مسلحانه خواهد زد ؟ پس اگر حقیقت امر چنین باشد پس چه نیازی وجود داشت که آنتخابات برگزار شد - چرا این همه آرزوها بوجود آمده بود ؟ چرا حرف از دموکراسی و انتقال مسالمت آمیز قدرت گوشهای مردم را آزار میداد . جنگ مثل گریه است . گریه آخرین خوشی و دلسوزی را نشان میدهد و جنگ آخرین بغض و عداوت - خود کامگی - عوام فریبی - دشمنی با صلح و امنیت - ثبات کشوری - محو و ضعیف ساختن وحدت ملی و عدالت اجتماعی - بی اعتمادی و ... را نشان میدهد . آیا در شرایط حاضر امکان خواهد داشت که بازهم ما وارد جنگ شویم و دستان خویش را با خون یکدیگر آلوده ساخته و نیت و دیانت مردم افغانستان را به تمسخر گیریم ؟ این نوع چرا ها - باید و نباید در اذهان همه ی مردم تداعی میکند ولی با حضور جامعه ی جهانی جنگ و جدل رقیبان انتخاباتی - به صحنه کشاندن مردم برای جنگ و آنهم بخاطر منافع شخصی شان امکان پذیر نخواهد بود . زیرا افغانستان ایران نیست . معترضان و آشوبگران ایران بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سر کوب شدند و این سرکوبی تا آخرین شخص ادامه خواهد یافت و اگر اینکار در افغانستان بوقوع بپیوندد به یقین میتوان گفت که حال آنها بدتر از طالبان خواهد بود و کسیکه بازنده است میباید این فدا کاری را برای مردم افغانستان نشان دهد که او به واقعیت دلسوز و غمخوار آنان بوده و از اینکه توفیق نیافته تا رسماْ مصدر خدمت شود ولی دعا گوی مردم افغانستان خواهد بود و یا در بخش های دیگر اجتماعی - سیاسی - فرهنگی و اصلاحی صدای برحق مردم را بعنوان یک اپوزیسیون صالح خواهد رساند این بیشتر میتواند به نفع مردم افغانستان و شخص ایشان باشد . بدون شک میتوان گفت افغانستان دیگر بستری ریزش خون فرزندان خویش نخواهد بود  . ما باید از تمدن پشتبانی کنیم و در جهت بارور شدن آن لحظه یی درنگ و دریغ نورزیم . با نزدیک شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری اضطراب و دلهره ها را از خود دور ساخته و نگذاریم احساسات زود گذر اینک بار دیگر ما را در سنگر طالب پرتاپ کند و ۹۰ سال دیگر ما در دیدگاه جهانیان خوار وحقیر سازد . تکرار اشتباه پس مانی ما از کاروان پیشرفت و ترقی دنیاست . ما دو چانس را از دست دادیم و اگر چانس سومی را از دست دهیم برای همیشه به باد فراموشی خواهیم رفت . نگذاریم انتخابات افغانستان مصدر عقده گشایی های جمهوری اسلامی در برابر آمریکا در افغانستان شود . نظام أخوندی ایران - آمریکا را عامل تمام جنجالها و فشار های داخلی و بین المللی برای خودش میداند و هرنوع چالشهای بعد از دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری را به آمریکا برچسپ میزند و مردم ما میبایست بیداری و هوشیار ی شانرا حفظ نموده و نگذارند سیاستهای کور کورانه ی ایران در برابر جهان از سوی یک نامزد معترض جامه ی عمل بپوشد زیرا اینکار میتواند برای همیشه برای مردم ما خطرناک باشد . 
 
 
نتایج قسمی تقریباً ٢٢,٨٦١ از ٢٤,٦٣٠ (٩٢٫٨) % درصد آرایی را که مورد ثبت وشمارش قرار گرفته اند، نشان میدهد.
شنبه ۲۱ سنبله ١٣٨٨ - ٠۲:۰۰ بعد از ظهر
ترتيب آرأ اسم کانديد آرأ فيصدی %
١ حامد کرزی ٣,٠٠٩,٥٥٩ ٥٤٫٣
٢ داکتر عبد الله ( عبدالله ) ١,٥٥٨,٥٩١ ٢٨٫١
٣ رمضان بشردوست ٥١١,٤٤١ ٩٫٢
٤ اشرف غنی احمدزی ١٤٩,٧٢٠ ٢٫٧
٥ میرویس یاسینی ٤٨,٤٠٨ ٠٫٩
٦ شهنواز تڼی ٣٢,٤٧٦ ٠٫٦
٧ داکتر فروزان ( فنا ) ٢٣,٤٨٧ ٠٫٤
٨ داکتر حبیب منگل ٢٣,٣٤٩ ٠٫٤
٩ ملا عبد السلام ( راکتی ) ٢١,٨١٢ ٠٫٤
١٠ معتصم بالله مذهبی ١٩,٥٣٢ ٠٫٤
١١ محمد سرور احمدزی ١٦,٨٣٦ ٠٫٣
١٢ عبداللطیف ( پدرام ) ١٥,٧٠٩ ٠٫٣
١٣ سید جلال کریم ١٤,٤٥١ ٠٫٣
١٤ شهلا ( عطا ) ١١,٢٧٨ ٠٫٢
١٥در محبوب الله ( کوشانی) ١٠,٤٢٠ ٠٫٢
الحاج عبد الغفور (زوری) ١٠,١٤٩ ٠٫٢
١٧ ذبیح الله غازی نورستانی ٩,٨٦٣ ٠٫٢
١٨ الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) ٧,٥٧٢ ٠٫١
١٩ عبدالجبار ثابت ٦,٨٢٧ ٠٫١
٢٠ محمد هاشم توفیقی ٥,٢٤٢ ٠٫١
٢١ پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) ٤,٦٧٤ ٠٫١
٢٢ بسم الله شیر ٤,٦١٦ ٠٫١
٢٣ عبدالحسیب ( آرین ) ٤,٥٠٢ ٠٫١
٢٤ انجنیر معین الدین الفتی ٣,٧٤٤ ٠٫١
٢٥ ملا غلام محمد (ریگی) ٣,٢٨٣ ٠٫١
٢٦ گل احمد (یما) ٣,٢٧٢ ٠٫١
٢٧ محمد اکبر (اوریا ) ٣,٠٥٧ ٠٫١
٢٨ بشیر احمد بیژن ٢,٥٢٦ ٠٫٠
٢٩ سنگین محمد ( رحمانی ) ٢,٤٣٦ ٠٫٠
٣٠ هدایت امین ارسلا ٢,٣٤١ ٠٫٠
٣١ عبدالمجید ( صمیم ) ٢,٢٥٢ ٠٫٠
٣٢ ضیا الحق ( حافظی ) ١,٧٢٤ ٠٫٠

مجموع آرأ قانونی ٥,٥٤٥,١٤٩  
  مجموع آرأ ٥,٨٠٠,٠٠٠
  آرأ باطل * ١٧١,٢٧٢
  آرأ باطل شده * ٨٣,٥٧٩
* آرأ باطل    
* بخاطر کنار رفتن کاندید آرأ باطل شده است    
 


+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/14 و ساعت 12:1 PM |
اعلام آخرین نتایج دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور شدن آقای کرزی برای بار دوم در افغانستان .

نتایج قسمی تقریباً ٢٢,٥٥١ از ٢٤,٦٢١ (٩١٫٦) % درصد آرایی را که مورد
ثبت وشمارش قرار گرفته اند، نشان میدهد.
سه شنبه ۱۷ سنبله ١٣٨٨ - ٠۲:۰۰ بعد از ظهر
ترتيب آرأ اسم کانديد آرأ فيصدی %
١ حامد کرزی ٢,٩٥٩,٠٩٣ ٥٤٫١
٢ داکتر عبد الله ( عبدالله ) ١,٥٤٦,٤٩٠ ٢٨٫٣
٣ رمضان بشردوست ٥٠٥,٣٤٧ ٩٫٢
٤ اشرف غنی احمدزی ١٤٧,٧٦١ ٢٫٧
٥ میرویس یاسینی ٤٧,٤٥٨ ٠٫٩
٦ شهنواز تڼی ٣٢,١٩٦ ٠٫٦
٧ داکتر حبیب منگل ٢٣,١٩٩ ٠٫٤
٨ داکتر فروزان ( فنا ) ٢٣,٠٣٠ ٠٫٤
٩ ملا عبد السلام ( راکتی ) ٢١,١١٩ ٠٫٤
١٠ معتصم بالله مذهبی ١٩,٣٤٥ ٠٫٤
١١ محمد سرور احمدزی ١٦,٨٠٥ ٠٫٣
١٢ عبداللطیف ( پدرام ) ١٥,٦٥٠ ٠٫٣
١٣ سید جلال کریم ١٤,٢٨١ ٠٫٣
١٤ شهلا ( عطا ) ١٠,٩٦٨ ٠٫٢
١٥ محبوب الله ( کوشانی) ١٠,٣٩٧ ٠٫٢
١٦ الحاج عبد الغفور (زوری) ١٠,٠٨٣ ٠٫٢
١٧ ذبیح الله غازی نورستانی ٨,٧٢٥ ٠٫٢
١٨ الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) ٧,٢٣٦ ٠٫١
١٩ عبدالجبار ثابت ٦,٧٣٧ ٠٫١
٢٠ محمد هاشم توفیقی ٥,١٩٨ ٠٫١
٢١ پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) ٤,٦٤٥ ٠٫١
٢٢ بسم الله شیر ٤,٥٨٨ ٠٫١
٢٣ عبدالحسیب ( آرین ) ٤,٤٧٥ ٠٫١
٢٤ انجنیر معین الدین الفتی ٣,٧٠٧ ٠٫١
٢٥ ملا غلام محمد (ریگی) ٣,٢٥٨ ٠٫١
٢٦ گل احمد (یما) ٣,٢٥١ ٠٫١
٢٧ محمد اکبر (اوریا ) ٣,٠٤٦ ٠٫١
٢٨ بشیر احمد بیژن ٢,٤٩٧ ٠٫٠
٢٩ سنگین محمد ( رحمانی ) ٢,٤٢٣ ٠٫٠
٣٠ هدایت امین ارسلا ٢,٣٣٥ ٠٫٠
٣١ عبدالمجید ( صمیم ) ٢,٢٣١ ٠٫٠
٣٢ ضیا الحق ( حافظی ) ١,٧١٥ ٠٫٠

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/9 و ساعت 11:47 AM |

 گزارش ذیل -  خبر آزاد شدن پرویز کامبخش از قید حکومت افغانستان در سایت بی بی سی انعکاس یافته است .  بی بی سی با اندکی تاخیر موفق به دریافت این گزارش شده  و دولت افغانستان نیز رهایی وی را به فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تائید نموده  است .

آقای کامبخش از زندان رها شد ولی مثل آقای عبدالرحمن پنجشیری دریکی از کشور های اروپایی پناهنده شد . در صورت تصدیق پناهنده شدن وی در یکی از کشور های اروپایی این مسئله به اثبات خواهد رسید که کشور های ارو پایی جهت تشویق جوانان مسلمان افغان به آئین مسحییت برای حفظ جان و مال پیروان ادیانشان حاضر اند سخت ترین فشار را حتی بالای رئیس جمهور افغانستان نیز وارد کنند و اگر موفق به آزادی و حفاظت آنها نشوند دولت افغانستان را در ابعاد مختلف تحریم خواهند کرد . پرویز کامبخش از طرف مراجع مختلف جامعه مدنی - رسانه ها و شخصت های فرهنگی - اجتماعی و حتی سیاسی کشور مورد حمایت قرار گرفت و اگر پناهنده شدن وی تثبیت شود ایشان اعتماد همه ی نهاد ها بخصوص اهل مطبوعات و رسانه ها را در اذهان جامعه از دست خواهد داد . همینکه آقای پرویز کامبخش به فرمان ریاست جمهوری آزاد گردیده است میباید از کار ها و اندیشه های ضد اسلامی دست برمیداشت و دوباره به تحصیلات خود ادامه میداد چون فرمان رئیس جمهور وی را از هرگونه تهدید حفاظت و دولت افغانستان از حقوق شهروندی و ادامه ی زندگی ایشان حمایت میکرد . 

پرویز کامبخش در جلسه دادگاه در کابل

پرویز کامبخش در یک جلسه دادگاه در کابل

پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری که به اتهام "اهانت به مقدسات" زندانی شده بود، براساس فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان آزاد شده است.

آقای کامبخش در سال 1386 خورشیدی در شمال افغانستان بازداشت شد و پرونده او برای بررسی به کابل منتقل شد.

او از همان زمان در توقیف پلیس به سر می برد، تا آنکه در اکتبر سال گذشته، دادگاه استیناف/تجدید نظر در کابل او را به بیست سال زندان محکوم کرد و این حکم در ماه مارس امسال، از سوی دادگاه عالی افغانستان نیز تائید شد.

پرویز کامبخش متهم است که یک مقاله "کفرآمیز" را در مورد جایگاه زن در اسلام، در میان دوستان خود در دانشگاه بلخ پخش کرده است.

کامبخش در چندین جلسه دادگاه که در کابل برگزار شد، هرگز به نوشتن این مقاله اعتراف نکرد و گفت که اعترافات اولیه او در شهر مزار شریف، تحت "فشار و شکنجه" صورت گرفته بود.

تائید حکم بیست سال زندان برای کامبخش از سوی دادگاه عالی، در همان زمان اعتراض های گسترده ای را به همراه داشت.

وکیل مدافع او گفت که حکم زندان برای کامبخش، در دادگاهی که در آن "هیچ شاهدی علیه کامبخش شهادت نداد، تعجب آور است."

'تقاضاهای متعدد'

از آن زمان تا حالا، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد صدور فرمان رهایی کامبخش، تحت فشارهای گسترده داخلی و خارجی قرار گرفت.

سرور دانش، وزیر عدلیه (دادگستری) افغانستان می گوید، آقای کرزی فرمان عفو کامبخش را در پی دریافت تقاضاهای متعدد در مورد رهایی او، صادر کرد.

آقای دانش می گوید: "از اوایل امسال، تقاضاهای مختلف از علما، بزرگان اقوام، بعضی نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان پارلمان، به وزارت عدلیه می رسید و تقاضای عفو او (کامبخش) را از رئیس جمهوری داشتند."

او افزود: "این تقاضاها را جمعا چند ماه پیش به ریاست جمهوری فرستادیم و بعد از بررسی هایی که داشتند و اینکه خود شخص (کامبخش) از این کار ابراز ندامت کرده بود و آگاهی نداشته از موضوع مقاله ای که نشر شده، رئیس جمهوری سرانجام پیشنهاد عفو را منظور کرد."

پناهندگی؟

تظاهرات در اعتراض به زندانی شدن کامبخش (عکس از آرشیو)

زندانی شدن کامبخش، اعتراضهای گسترده ای را در داخل و بیرون از افغانستان بدنبال داشت

شماری از رسانه ها گزارش کرده اند که پرویز کامبخش، به دنبال رهایی از زندان کشورش را ترک کرده و به یکی از کشور های خارجی پناهنده شده است.

روزنامه اندپندنت، چاپ لندن گزارش کرده که کامبخش پس از رهایی از زندان و قبل از آنکه از افغانستان بیرون شود، برای چند روز در محل مصئونی نگهداری شد.

این روزنامه افزوده که کامبخش قبل از پرواز از کابل، گفته از این متاثر است که نمی داند در آینده قادر به بازدید از خانواده و کشورش خواهد بود یا نه.

تا حالا خبر بیرون شدن کامبخش از افغانستان، از سوی مسئولان دولتی تایید نشده و اعضای خانواده او نیز در این باره ابراز نظری نمی کنند.

در افغانستان با کسانی که با اتهاماتی در مورد "اهانت به مقدسات" روبرو می شوند، برخورد سختگیرانه ای می شود.

رهایی یک شهروند افغان از زندان که به اتهام ترک اسلام و رو آوردن به مسیحیت زندانی شده بود، دولت افغانستان را در سال 2006 با انتقادهای داخلی روبرو کرد.

شماری از ملاها در افغانستان، خواستار مجازات اعدام برای عبدالرحمان شده بودند، اما به دلیل آنچه که "ناراحتی روانی" خوانده شد، از زندان آزاد و به ایتالیا پناهنده شد.

پارلمان افغانستان این اقدام را محکوم کرد و گفت که عبدالرحمان حتی با وجود دستور دادگاه عالی نیز، نباید اجازه می یافت افغانستان را ترک کند.

احتمالا به دلیل نگرانی از بروز اعتراض های مشابه، آزادی پرویز کامبخش از زندان نیز با تاخیر حدود دو هفته اعلام شده است.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/8 و ساعت 11:45 AM |

کنسرت 'کمک برای کودکان افغان' در آلمان

یک سازمان خیریه مربوط به سربازان و افسران ارتش و پلیس آلمان کنسرتی را برای جمع کردن کمک به نیازمندان افغان برگزار کرد.

این سازمان موسوم به "کمک برای تبسم" است که سربازان و افسران ارتش و پلیس آلمان و همچنین برخی افراد خارج از تشکیلات این نهادها هم در این سازمان عضویت دارند.

شماری از سربازان و افسران آلمانی پس از اجرای ماموریت در بالکان در سال ۱۹۹۶ این سازمان را بنیانگذاری کردند، اما اکنون این سازمان تنها در افغانستان فعالیت دارد.

در این کنسرت خانم پرستو و آقای مهریار برای شرکت کنندگان آواز خواندند و گروهی که رهبری آنرا ببرک وسا آهنگ ساز افغان به عهده دارد نیز آهنگ هایی را اجرا کردند.

این کنسرت در حومه شهر بن، در تالار اطلاعات و رسانه های ارتش برگزار شد.

نادیه فضل روز نامه نگار افغان مقیم آلمان که در برگزاری این کنسرت با نهاد آلمانی همکاری کرده است می گوید، پول جمع آوری شده در این کنسرت به سربازان آلمانی در افغانستان داده می شود تا مستقیماً به افراد نیازمند، به ویژه کودکان افغانی کمک شوند. تا حال از کمک های این سازمان در ساختن چند مدرسه نیز استفاده شده است.

خانم فضل گفت کمک های این کنسرت شماری از کودکان افغان را خوشحال خواهد کرد

خانم فضل افزود او مطمئن است که کمک های واریز شده برای کودکان خواهد رسید و شماری از این کودکان را خوشحال خواهد کرد.

خانم فضل می گوید آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از برگزاری این کنسرت حمایت کرده و آنرا تحت پوشش خود گرفته بود و همچنین برخی از سیاستمداران و مقامهای آلمانی، از جمله فرانز یوزف یونگ، وزیر دفاع آلمان به این کنسرت پیام فرستادند و شماری از سیاستمداران آلمانی هم در این کنسرت شرکت کردند و از جمله وینفرد ناخت وای، عضو پارلمان آلمان و سخنگوی امور امنیتی حزب سبزها در این کنسرت سخنرانی کرد.

این سیاستمدار آلمانی ضمن اشاره به پیشینه روابط افغانستان و آلمان، بر حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و تامین امنیت در این کشور تاکید کرد.

در این کنسرت یک فیلم مستند از اوضاع افغانستان پیش و پس از جنگ نیز به نمایش گذاشته شد. در این فیلم زندگی زنان و دختران افغان هم تا حد زیادی به تصویر کشیده شده بود.

این فیلم نشان می دهد که دختران افغان چگونه پس از جنگ با لباس هایی که پوشیدن آنها در زمان حاکمیت رژیم طالبان اصلاً قابل تصور نبود، به دانشگاهها و مراکز آموزشی می روند.

منبع : سایت فارسی بی بی سی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/7 و ساعت 12:51 PM |

اعلام آخرین نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸

نتایج قسمی تقریباً ١٨,٨٧٧ از ٢٥,٤٥٠ (٧٤٫٢) % درصد آرایی را که مورد
ثبت وشمارش قرار گرفته اند، نشان میدهد.
یکشنبه
۱۵ سنبله ١٣٨٨ - ٠۲:۰۰ بعد از ظهر

ترتيب آرأ

اسم کانديد

آرأ

فيصدی %

١

حامد کرزی

٢,٠٨٩,١٧٩

٤٨٫٦

٢

داکتر عبد الله ( عبدالله )

١,٣٦١,٢٤٧

٣١٫٧

٣

رمضان بشردوست

٤٥٧,٩٠٩

١٠٫٧

٤

اشرف غنی احمدزی

١١٥,٥٣٥

٢٫٧

٥

میرویس یاسینی

٤٢,٣٠٦

١٫٠

٦

شهنواز تڼی

٢٧,٣٤٣

٠٫٦

٧

داکتر حبیب منگل

٢٠,٥٢٩

٠٫٥

٨

داکتر فروزان ( فنا )

١٨,٨٧٢

٠٫٤

٩

ملا عبد السلام ( راکتی )

١٧,١٠٨

٠٫٤

١٠

معتصم بالله مذهبی

١٧,٠١٩

٠٫٤

١١

محمد سرور احمدزی

١٦,٠٠٤

٠٫٤

١٢

عبداللطیف ( پدرام )

١٤,٢٥٤

٠٫٣

١٣

سید جلال کریم

١١,٨٣٠

٠٫٣

١٤

محبوب الله ( کوشانی)

٩,٩٥٨

٠٫٢

١٥

الحاج عبد الغفور (زوری)

٩,٤٩٣

٠٫٢

١٦

شهلا ( عطا )

٩,٣٨٥

٠٫٢

١٧

الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله)

٦,٤٤١

٠٫١

١٨

عبدالجبار ثابت

٥,٧٤٠

٠٫١

١٩

ذبیح الله غازی نورستانی

٥,٦٣٧

٠٫١

٢٠

محمد هاشم توفیقی

٤,٦٤٩

٠٫١

٢١

عبدالحسیب ( آرین )

٤,١٩٦

٠٫١

٢٢

بسم الله شیر

٤,١٤٧

٠٫١

٢٣

پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی)

٣,٩٣٣

٠٫١

٢٤

انجنیر معین الدین الفتی

٣,٤٠٢

٠٫١

٢٥

گل احمد (یما)

٣,٠٣٥

٠٫١

٢٦

ملا غلام محمد (ریگی)

٣,٠٢٥

٠٫١

٢٧

محمد اکبر (اوریا )

٢,٨٤٦

٠٫١

٢٨

بشیر احمد بیژن

٢,٢٨٩

٠٫١

٢٩

سنگین محمد ( رحمانی )

٢,٢٧٧

٠٫١

٣٠

هدایت امین ارسلا

٢,١٣٣

٠٫٠

٣١

عبدالمجید ( صمیم )

٢,٠٥٣

٠٫٠

٣٢

ضیا الحق ( حافظی )

١,٥٥٢

٠٫٠

 

 

 

مجموع آرأ قانونی

٤,٢٩٥,٣٢٦

 

 

مجموع آرأ

٤,٥١٩,١٦٦

 

 

آرأ باطل *

١٥٣,٤٨١

 

 

آرأ باطل شده *

٧٠,٣٥٩

 

 

* آرأ باطل

 

 

 

* بخاطر کنار رفتن کاندید آرأ باطل شده است

 

 

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/7 و ساعت 9:53 AM |

دکتر عبدالله لغمانی یا معاون امنیت ملی افغانستان چرا کشته شد ؟

گفته میشود او توسط حضرت علی بنا به خصومت های شخصی کشته شده است  !

 ریاست عمومی امنیت ملی در ساختار حکومت افغانستان یک تشکیلات تمام عیار در بخش تأمین امنیت سراسری کشور و بخصوص در جهت خنثی ساختن پلانهای از قبل طرح ریزی شده دشمنان مردم افغانستان ، تروریزم ملی و بین المللی میباشد . این تشکیل همانطوری که از نامش پیداست ، وظیفه دارد تا تمامی پلانهای تخریبکارانه دشمن را در سطح ملی و حتی فراتر از جغرافیای کشور کشف و خنثی نموده و متضمن امنیت ملی در کشور باشد اما جنگهای چندین دهه در کشور باعث گردیده است تا این نهاد شیرازه اصلی خود را از دست دهد و ساختار اداری آن از هم بپاشد و نظم و دیسیپلین آن از بین برود و حتی افراد و اشخاص مسلکی و با تجربه آن بنا به علایق بعضی از حلقات  سیاسی مورد سوء استفاده  قرار گرفته ، جریانهای سیاسی از این ارگان به نفع خودشان بهره برداری کنند ، درحالی که امنیت ملی باید تمام ارگانهای داخلی و نمایندگی های سیاسی کشور را تحت نظر داشته ، آنها را کنترول از منافع ملی دفاع کند .

امنیت ملی افغانستان ، در یک مقطع زمانی که بیشتر بنام " خاد "مشهور بود و چنانکه گفته میشود خاد وقت در تاریخ پر پیج و تاب دستگاه های استخباراتی و اطلاعاتی در سطح منطقه و کشور های همسایه توانسته بود خودش را مطرح کند ، به چالشها و مشکلات  فرا راه اهداف اش فوق العاده مبارزه نموده و پلانهای دشمن را خنثی نماید . "خاد " وقت افغانستان در عصر و زمان خودش تا حدی توانست جوابگوی طرحها و برنامه های دستگاه های استخباراتی چون " آی ایس آی "  پاکستان ، " را "  هندوستان ، اطلاعات ایران ، "  کا جی بی " شوروی  و " سی آی ای "  آمریکا باشد. طور مثال نیروهای خاد در زمان جنگ اتحاد جماهیر شوروی وقت با مجاهدین در داخل افغانستان از نفوذ فوق العاده در میان نیروهای مجاهدین برخوردار بود ، از طریق کارهای اوپراتیفی زمینه پیوستن مجاهدین را تحت نام آشتی ملی بعد از خروج نیروهای اشغالگر و متجاوز اتحاد جماهیر شوروی  از کشور مساعد مینمود و این پروژه را در ابعاد مختلف بسیار به راحتی تطبیق و عملی می نمودند .

در سالهای اخیر ،" خاد "  وقت ارتباطات خود را با اکثر قوماندان جهادی برقرار و به شکل از اشکال از آنها در راه اندازی جنگ ها و اختلافات داخلی در میان مجاهدین و پیوستن شان به شکل انفرادی و گروهی با دولت مساعد میساخت و بالای هریک از اتباع و دیپلوماتهای کشور های خارجی که در کشور اقامه داشتند و یا وارد می گردیدند تسلط داشت و اوضاع امنیتی کشور را کنترول مینمود .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  در کشور و با از هم پاشیدن حکومت مرکزی و عدم برنامه ریزی دقیق از سوی حکومت مجاهدین امنیت ملی در تقسیم قدرت میان احزاب جهادی قرار گرفت ، کارمندان اسبق ، با تجربه و مسلکی این ارگان یا متواری شده بودند و یا تحت حمایت احزاب مختلف سیاسی قرار گرفتند .امنیت ملی در تداوم زدو بندها میان احزاب گوناگون جهادی  در تقسیم قدرت ، در ساختار حکومت و عدم توافق روی این مسئله این وزارت به ریاست عمومی تنزیل یافت ، ماهیت ، اقتدار و شیرازه اصلی آن آهسته آهسته از هم پاشیده و از بین رفت ، این قوه امنیتی بیشتر به یک قرارگاه نظامی پیش پا افتاده و معمولی مبدل گشت  و به نفع یک جریان خاص سیاسی و دور نگاهداشتن سایر احزاب از قدرت مجدّداً به فعالیت آغاز نمود و تمامی توانایی های لازم را از دست داد . این مشکلات و ضعفها تا ظهور طالبان و سقوط کابل بدست این گروه ادامه یافت . امنیت ملی همانطور در ساختار حکومت متواری و فراری شده آقای ربانی و رژیم حاکم طالبان در حد یک نام و بدون برنامه باقی ماند .

به تعقیب سرنگونی رژیم طالبان ریاست عمومی امنیت ملی در ساختار حکومت موجود مجدداً فعالیتهایش را با امید تازه از سر گرفت و همچنان این ریاست تنزیل یافته در محراق توجه قرار نگرفته و دو باره  به وزارت ارتقا نیافت و تا حدی که  انتظار میرفت مورد حمایت بیشتر جامعه جهانی نیز قرار نگرفت . نیروهای مسلکی و متواری شده این ارگان ، دوباره در چار چوب این اداره جذب نگردیدند و افراد کم تجربه به اساس روابط سیاسی ، قومی  ، سمتی و بسا مسایل دیگر جذب این ارگان شدند و این جلب و جذب ها بیشتر روی منافع گروهی و حتی تک حلقه ای می چرخید و در راستای تأمین امنیت سراسری  به کمبود بودجه انکشافی مواجه بود . ادامه این روال بعد از گذشت سالها مشکلات امنیتی  و از هم گسیختگی تشکیلاتی این اداره و افزایش نا امنی ها در کشور ، تغییر شیوه های جنگ و مدرن شدن آن به شکل انتحاری ، دستگاه های امنیتی کشور و جامعه جهانی را متحیّر ساخت و دستگاه امنیتی کشور قادر بر آن نگردید تا یک گام مثبت امنیتی را جلوتر از تروریستان بین المللی بردارند . در سالهای اخیر جامعه جهانی تا اندازه ی متوجه این امر شدند که امنیت ملی را تجهیز و تقویت نمایند ، تقویت امینت ملی  تقویت  ظاهر سازی و فرمایشی در حد تهیه و سایط  نقلیه ، موترهای آخرین سیستم  نوع تیوتا ، کرولا و ... برای امنیت ملی بود ،  که در رقابت با اردوی ملی و پولیس عقب نماند، اما در تربیت  و بلند بردن ظرفیت های امنیتی ، کدر سازی در کشف برنامه های تروریستی همچنان ضعیف باقیمانده و توجه جدی به آن صورت نگرفت .

از جانب دیگر عدم هماهنگی میان ارگانهای سه گانه امنیتی از جمله چالشهای عمده دیگر و رسیدن به تأمین امنیت سراسری در کشور محسوب میشود . عدم اعتماد نیروهای بین المللی به ارگانهای امنیتی کشور و معکوس بودن این مسئله بالای نیروهای خارجی و آگاهی دقیق نیروهای تروریستی از این خلا بیشترین آسیب را بر پیکر نیروهای داخلی و خارجی در طول هشت سال وارد و اکثر نیروهای امنیتی را اغفال و امنیت عمومی و عامه مردم  را تهدید نموده ، اما بعد از گماشتن آقای امر الله صالح  به رهبری این اداره وضعیت تا اندازه ی بهبود یافت ولی قناعت بخش نبود .

 آقای امر الله صالح با عدم نیروی با تجربه  و عدم امکانات کافی تا حدی توانست  با همکاری نزدیک آقای دکتر عبدالله لغمانی  جلو فعالیت های بیشتر تروریستی گرفته و آنرا در کشور کاهش دهد . با وجود سعی و مساعی مداوم این ارگان در راستای تأمین امنیت ، امنیت ملی هنوز هم قادر به از بین بردن ریشه های کامل تروریستی و یا کاهش بیش از حد فعالیت های تروریستی نگردیده و تروریستان همچنان پرقدرت عمل مینماید و امنیت سراسری را تهدید میکنند . در جریان هشت سال و افزایش حملات تروریستی در کشور را میتوان از حملات مرگبار حادثه بغلان ، هشتم ثور ، سفارت هند ، دروازه نیروهای آیساف ، چهار راهی صحت عامه ، ولایت قندهار و ده ها حملات دیگر نامبرد . چنانکه همه ی  ما آگاهی داریم روز گذشته آقای دکتر عبدالله لغمانی یک تن از فعالین  و اعضا ی رهبری ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت لغمان در یک حمله انتحاری و بیرحمانه به شمول تعداد زیاد از مقامات محلی و مردم ملکی به شهادت رسید - که کشته شدن آقای دکتر عبدالله در ذات خود میتواند یک ضایعه جبران ناپذیر برای دستگاه امنیتی کشور باشد و هویداست که در جریان هشت سال واقعه ی به این تلخی را امنیت ملی تجربه ننموده بود .  هر آنچه قابل مکث است  به عهده نگرفتن این حمله تروریستی از سوی گروه های مخالف دولت است . وقوع این حمله در ذات خود میتواند معمای دیگر امنیتی در کشور باشد و جالب اینجاست که رئیس امنیت ملی ولایت لغمان ، والی  و یا معاون ولایت  و مسئولین پولیس آن ولا در جمع کشته شد گان نیستند و شاید در تأمین امنیت این مقام ارشد امنیتی نیز مسئولیت و وظایّف شان را بخوبی انجام نداده باشند و تغافل وظیفوی در این زمینه صورت گرفته باشد.  از اینکه تا حال هیچ گروه مسئولیت انجام این حمله را به عهده نگرفته است نظر به گفته سخنگوی ولایت لغمان و بیخبری والی آن ولا که موتر حاوی مواد انفجاری از جلال آباد وارد لغمان گردیده و در مسجد ی که آقای دکتر عبدالله در آنجا مصروف بازدید با مردم بوده  گمان میرود در عقب این قضیه دست قوماندان حضرت علی نهفته باشد ، چرا که قوماندان حضرت علی بعد از کشته شدن پدر و ربوده شدن اعضای فامیلش توسط حمله کننده ها از خانه اش  شاکی و مدعی بود که در عقب آن  ماجرا دست دکتر عبدالله لغمانی  نهفته بوده .  این یک حرفی است که در میان حدس ها و گمانها در میان مردم مطرح است ، اما این ادعا را نمیتوان  کاملاً تأئید کرد که این عمل را قوماندان حضرت علی انجام  داده و یا این مسئله ربطی به انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد . در صورتیکه تحقیقات در زمینه انجام و تکمیل شود اگر این مسئله حقیقت داشته باشد شاید قضیه یک اندازه جدی تر شود و شکل دیگری را بخود خواهد بگیرد.  بهر حال حمله انجام یافت ،  آقای دکتر عبدالله شخص شماره دوم دستگاه امنیتی کشور بود و چرا در  تأمین امنیت آن توجه جدی صورت نگرفت این یک سوال بزرگ است  و اگر این یک معامله کلان با تروریستان و دشمنان شخصی آقای عبدالله نبوده پس چرا امنیت ایشان گرفته نشده بود ؟

در اخیر جهت جلوگیری از ضیاع وقت  میتوان بعنوان حرف آخر گفت - اگر جامعه جهانی و یا دولت افغانستان برای اداره امنیتی کشور  تدابیر جدی تر را اتخاذ نکنند و یا استراتیژی جدید را روی دست نگیرند شاید اوضاع امنیتی کشور بیشتر از پیش مغشوش  و زمینه ساز فاجعه های المناک و خطرناک تر دیگر برای مردم افغانستان و بخصوص مقامات حکومتی باشد .

 

سرباز آمریکایی در صحنه حمله در شهر مهترلام

سرباز آمریکایی در صحنه حمله در شهر مهترلام

این مسئله باید بررسی شود که کشته شدن دکتر عبدالله لغمانی یک حمله سازمان یافته تروریستی بوده و یا دشمنی های شخصی ؟  دستگاه امنیتی کشور در صورتیکه امنیت خود شانرا تامین کرده نتوانند آیا انتظارات مردم افغانستان در خصوص مسایل امنیتی یک امر بیجا و بیمورد نخواهد بود ؟

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/4 و ساعت 10:27 AM |

 گزارش ازایجاد انجمن ورزشی شهید یوسفی ومسابقات والیبال در شهر کویته

گزارش از : غلام سخی ظفری

انجمن ورزشی شهید یوسفی با یاری خداوند متعال و همکاری تمام تیم های محترم والیبال هزاره تاون ، کویته  بلوچستان بتاریخ 14 اگست 2009 همزمان با روز استقلال پاکستان موجودیت خویش را  رسمآ از طرف هیت رهبری این انجمن اعلان نمود.

این انجمن به افتخار جشن  آزادی پاکستان (14 اگست) و اعلان موجودیت خویش  یک  مسابقه (تورنمنت) رسمی   والیبال را نیز راه اندازی نمود. این افتتاحیه و مسابقه والیبال مهمانان ویژۀ را نیز با خود داشت در افتتاحیه این انجمن (روز اول) مهمانان ویژه این  پروگرام محترم حاجی علی داد و محترم احمد علی  کوهزاد ناظم محل وجمع کثیر از ورزش دوستان هزاره تاون حضور داشتند. این افتتاحیه  توسط محترم آقای هاشمی  با تلاوت از( کلام الهی ) رسمآ آغاز گردید. متعاقبآ نوار که به مناسبت افتتاحیه این انجمن در محل نصب گردیده بود توسط محترم حاجی صاحب  علی داد و محترم  احمد علی کوهزاد ناظم منطقه  قطع  گردید. بعد از قطع نوار جناب حاجی صاحب علی داد  مبلغ  50000  پنجاه هزار کلدار را به عنوان کمک نقدی بخاطر پیشرفت های هر چه بیشتر این مجمع ورزشی اعلان نمود و جناب آقای کوهزاد وعده نمود که بخاطر راجستر نمودن این انجمن ورزشی از هیچ گونه  سعی و تلاش دریغ نورزد. در این  مسابقه از شش تیم والیبال نیز دعوت بعمل آمده بود. که به قرار ذیل میباشند.  اینجانب ظفری طبق شناخت که  از اعضای تیم ها دارم  میخواهم به ترتیب ذیل تا حد امکان از آنها نام ببرم و گزارش مفصل را ازجریان سخنرانی ها و  مسابقات والیبال نیز خدمت تمام ورزش دوستان ارایه نمایم.

 1- تیم محترم مارگن به مربی گری محترم آقای عطایی و کاپیتانی محترم  یزدان علی ،  سایر اعضای تیم هر یک ، محمد آصف ، آخوند صمد ، غلام سخی ظفری ، نجیب الله ، نادر علی ، مرتضی ( مشهور به حاجی ملک خورد) عقیل ، محمد عیسی ، و خادم علی.

2- تیم محترم میری توریس به مربی گری محترم معلم منان و کاپیتانی محترم   محمد یونس (مشهور به بابه رضا) ، سایر اعضای تیم هریک  سید هاشمی ، شیخ ، معلم زمان ، نادر علی ، خیلیل ، محمد حنیف ، و حاجی عارف  رحیمی

3- تیم محترم امید به مربی گری محترم آقای رسولی و کاپیتانی محترم سید روح الله کلان دیگر اعضای تیم  هر یک  سید روح الله خورد ، اسحق علی ، معلم یونس ، رستم ، عارف (مشهور به چوچه بوش) محمد فهیم و همچنان چمران و یک بازیگر دیگر که دربازی یک چهارم ( سیمی  فاینل ) حضور یافتند.

4 – تیم محترم  آزاد با کاپیتانی  محترم  علی جویا و سایر اعضای تیم عبارت بودند از حیات ، روح الله  و پنج بازی کن دیگر اعضای این تیم.

5 – تیم محترم پامیر به مربی گری محترم معلم یونس و کاپیتانی  محترم نعیم و دیگر شش نفر از اعضای تیم

6 – تیم محترم پرنس کلپ با مربی گری محترم  حاجی  و کاپیتانی محترم اکبر و هشت نفر دیگر از اعضای تیم شان در میدان حضور یافته بودند.

در روز اول مسابقه (14 اگست 2009) در گروپ ( الف)  بازی بین  تیم های محترم  مارگن و آزاد سر ساعت شش و نیم بعد از ظهر به وقت رسمی پاکستان آغاز گردید. که این مسابقه  سه  بر صفر بر نفع مارگن کلب خاتمه یافت.

مسابقه گروپ (ب) نیز در همان روز اول  سر ساعت هشت بعد از ظهر با سوت داور اول مسابقه که از کلب پرنس بود آغاز گردید. در این مسابقه بار اول تیم امید بازی خوبی از خود نشان داد ، اما  در دوره  های دوم ، سوم  و چهارم  مغلوب تیم حریف یعنی میری توریس گردید. که در نتیجه تیم میری توریس سه بر یک نتیجه  بازی را به نفع خود خاتمه داد.

درروز دوم مسابقه (15 اگست 2009 ) در گروپ (الف) بازی بین تیم های آزاد و پرنس کلب سر ساعت شش و نیم بعد از ظهر آغاز گردید. که این مسابقه با نتیجه 3  بر یک به نفع تیم آزاد  خاتمه یافت. مسابقه گروپ  (ب) بین تیم های امید و پامیر  در همان روز سر ساعت هشت بعد از ظهر آغاز گردید. که در نتیجه تیم امید  توانست سه بر صفرتیم  پامیر را مغلوب سازد.

در روز سوم  مسابقه (16 اگست 2009 ) در گروپ ( الف ) بازی بین تیم های مارگن و پرنس کلب آغاز گردید اما این بازی بخاطر ضعیف بودن تیم پرنس از حا ل و هوای خوبی برخوردار نبود .  در آخر این بازی با نتیجه سه برصفر به نفع تیم مارگن خاتمه یافت.

بازی گروپ (ب) نیز در همان روز بعد  از ختم  بازی گروپ الف بلافاصله آغاز گردید ، در دور اول تیم پامیر توانست از سطح تیم میری توریس بگذرد اما در دور دوم ، سوم  و چهارم مغلوب تیم میری توریس گردید. که بازی سه بر یک به نفع تیم میری توریس خاتمه یافت.

درروز چهارم (بتاریخ  17 اگست 2009 ) چهار تیم که به سیمی فاینل رسیده بودند قرار هماهنگی و گروپ بندی که قبلآ  بخاطر بازی صورت گرفته بود  در بازی اول تیم های میری توریس و آزاد  مقابل هم قرار گرفتند که در نتیجه بازی سه بر یک به نفع تیم میری توریس پایان یافت و تیم میری توریس توانست به فاینل راه بیابد.

بازی  دوم بین تیم های مارگن  و امید  بلافاصله آغاز گردید که در دور اول تیم امید توانست بازی را به نفع خود خاتمه دهد. اما در دور های دوم و سوم  مغلوب تیم مارگن شد دور چهارم بخاطر تاریکی هوا بعد از توافق جانبین به فردا واگذار گردید.  به تاریخ 18 اگست 2009 که باید بازی فاینل نیز انجام میشد ، بازی باقی مانده تیم های مارگن و امید سر ساعت پنج و نیم به وقت رسمی پاکستان آغاز گردید. که در نتیجه دور چهارم  نیز تیم امید مغلوب تیم مارگن گردید و تیم مارگن با این نتیجه های خوب وارد بازی فاینل گردید. در همان روز 18 اگست 2009  بلافاصله  با سوت داوراول مسابقه که محترم سید روح الله کاپیتان تیم امید بود، تیم های محترم  مارگن  و تیم محترم  میری توریس به مصاف هم رفتند که در دور اول بازی تیم میری توریس توانست از سطح تیم مارگن بگذرد  اما دردوره های دوم ، سوم و چهارم  تیم مارگن توانست تیم میری توریس را مغلوب سازد و کپ قهرمانی این مسابقه را ازآن خود سازد.

 این مسابقه را محترم معلم یونس سرمعلم  لیسه پامیر و مربی تیم والیبا ل این لیسه بطور زنده گزارش مینمود که جذابیت مسابقه را دو چندان ساخته بود.

جوایز این مسابقه:

1- یک کپ با آرم پاکستان بخاطر آزادی پاکستان و تاسیس انجمن ورزشی شهید یوسفی  و شش دانه پیراهن برای تیم برنده اول این مسابقه.

2- یک کپ  و ( شش دانه ) پیراهن برای برنده  تیم دوم این مسابقه.

3- شش دانه  پیراهن برای شش نفر از کاپیتان های تیم ها     

نخست کپ و جایزه که برای برنده دوم این مسابقه در نظر گرفته شده بود توسط مهمان خصوصی محترم مقصود به کاپیتان این تیم داده شد. و متعاقبآ

کپ قهرمانی این مسابقه توسط محترم مقصود مهمان خصوصی این پروگرام به  مربی تیم برنده جناب آقای عطایی اعطا گردید.    

قابل یاد آوری میباشد اینکه در روز اول تاسیس انجمن ورزشی شهید  یوسفی و در روز فاینل ، سمت شمال غربی  میدان بازی برای مهمانان خصوصی کوچ ، میز و فرش در نظر گرفته شده بود و بخاطر تماشا گران عزیز نیز چوکی های زیادی چیده شده بود ، همچنان دو  پیام  خوش آمد گویی (بینر) به زبان های  اردو و فارسی که به مناسبت تاسیس انجمن ورزشی شهید یوسفی توسط محترم معلم یزدان رحیمی از تیم مارگن ترتیب گردیده بود در جا های مخصوص نصب گردیده بود که به این مجمع زینت بیشتر بخشیده بود.

بتاریخ 18 اگست 2009 یعنی در روز فاینل بازی که بین تیم های  مارگن و میری توریس انجام شد دو مهمان خصوصی دیگری که واقعآ نمونه گذاری کردند  را نیز به همراه داشت که آنها عبارت بودند   از دو زوج جوان هریک جناب محترم مقصود و نامزد محترمه  شان ، دراین محفل بخاطر رسم اسلامی که در بین مردم  عزیز ما مروج است و خانم ها نمیخواهند در چنین محافل مستقیما شرکت نمایند ، بنآ  نامزد  مقصود جان  اشتراک نکرده بود اما بخاطر تشویق هرچه بیشتر ورزش کاران عزیز و بهبودی این انجمن ورزشی همکاری نقدی شان را به مبلغ ( یک لک 100.000 کلدار) توسط محترم  ماستر برادر محترم مقصود اعلان گردید.   قابل یاد دهانی است  اینکه به علاوه  کمک نقدی آنها پیام های خوبی را نیز به همراه داشت که  جناب محترم ماستر به نمایندگی از جناب محترم مقصود و محترمه نامزد مقصود جان سخنرانی را ایراد نمودند ، در این سخنرانی به علاوه تشویق ورزش کاران و دوست داران به ورزش  جا لب ترین از همه این بود که این دو زوج جوان تصمیم گرفته بودند که بخاطر جلو گیری از مصرف های بی رویه نامزادی ها  و  عروسی ها این مبلغ را برای بهبود هر چه بیشترورزش و جلو گیری از بیشتر شدن مواد مخدر اعلان نموده اند، جناب ماستر صاحب یاد آور شدند اینکه جناب مقصود و نامزد محترمه شان نمیخواهند مصرف عروسی خود را بالا ببرند  بنآ مصرف عروسی خود را  تنزیل داده و مبلغ یک لک کلدار آنرا به خاطر ورزش اختصاص میدهند. این یک پیام است از طرف این دو زوج جوان برای سایر جوانان و فامیل های محترم که مصرف های عروسی و سایر محافل  شانرا گزاف نگیرند ،  و یک مقدار آنرا بخاطر ورزش کاران عزیز اختصاص دهند ، جناب ماستر فرمودند همه میدانند اینکه اگر هرکسی که خرچ را بالا  بیگیرد هم  مردم  برای شان ناسزا میگویند و اگر کم  بیگیرند هم  ناسزا میشنوند. 

 این پروگرام  با گرفتن عکس ها و تبریک بادی ها از طرف دوست داران تیم مارگن برای اعضای این تیم مخصوصآ محمد علی (مشهور به سون تی) که با دسته  گل از مرتضی ( مشهور به حاجی ملیک ) قدر دانی نمود خاتمه یافت.

نوت: هزینه این پروگرام توسط محترم معلم منان پرداخت گردیده بود.

 اساس نامه انجمن شهید یوسفی  را نیز غلام سخی  ظفری یکی از بازیگران تیم محترم مارگن تدوین نموده  است. که  توسط محترم محمد حنیف یکی از بازی گران خوش  اخلاق تیم میری توریس به زبان انگلیسی نیز ترجمه گردیده است.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/2 و ساعت 12:13 PM |

در مجموعه آرا یکه تا حال شمرده شده است  از میان دو کاندید برتر رای واقعی مردم را رمضان بشردوست از آن خود نموده است .

آقای کرزی و داکتر عبدالله عبدالله دو نامزد پیشتاز این دوره ی انتخاباتی در تقلب و تخطی از یکدیگر کم نیاورده اند.

در این دور انتخابات دو ستاد مشخص کاندیدان ریاست جمهوری اتهاماتی را برعلیه یکدیگر وارد میکنند که عبارت از ستاد های انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله و آقای رئیس جمهور کرزی است .

همه ی آگان امور باور مندند که آقای کرزی برنده انتخابات ریاست جمهوری این دور است اما نگرانی های جامعه جهانی و مردم افغانستان در مورد سلامتی انتخابات بسیار زیاد است . به عوض آقای کرزی اگر داکتر عبدالله هم برنده انتخابات باشد تقلب و تخطی های ایشان هم کمتر از آقای کرزی نخواهد بود و در واقع میتوان گفت عبدالله  و کرزی در تقلب و تخلف مشابه هم اند .

همانطوریکه از قراین موضوع در وهله اول هویدا بود آقای رمضان بشردوست در انتخابات برنده نخواهد بود اما حضور وی در این انتخابات به عنوان یک شخص مستضعف و دلسوز به مردم افغانستان  نقش زور مداران - پولداران - دلالان سیاسی و فروشنده گان آرای مردم را زیر سوال برد و با دستان خالی توانست غرور و توانمندی انسانهای نیاز مند - جوانان با احساس را در گوشه گوشه ی افغانستان به نمایش بگذارد و خواب راحت دلالان و معامله گران را حرام بسازد .

 بعد از اعلام نتایج انتخابات این دور اگر رمضان بشردوست برنده انتخابات نباشد مگر ساکت نشستن در وجدان و ضمیر او نمی گنجد و او به آسانی سلامتی و شفافیت انتخابات را تا ئید نخواهد کرد . رمضان بشردوست با اخلاص بیش از حد ، توام با صداقت درد دلش را با مردم در میان خواهد گذاشت ولی تن به پذیرش نتایج انتخابات  یا به ذلت این دور نخواهد داد و با حلقوم تشنه و روزه گرفته اش فریاد برحق هوا دارانش را سر خواهد داد .

حامد کرزی شخصیتی است که بعد از دوره سیاه آقای ربانی طالب مجاهد نما و شیفته ی قدرت و مایه بربادی افغانستان یک رئیس جمهور موفق برای مردم افغانستان است . آقای کرزی در عرصه ساختار اداره - اقتصاد - نظام - سیاست و بسا مسایل دیگر خدمات شایانی را در طول هفت سال حکومتش انجام داده و بزرگترین خدمت آقای کرزی کنترول اوضاع اجتماعی افغانستان از لحاظ جلوگیری و نرفتن بسوی خصومت های قومی - نژادی - سمتی و غیره بوده است .

در دوره آقای کرزی مردم افغانستان کماکان اعتبار ملی و بین المللی خود را آهسته آهسته باز یافت - جاده های مواصلاتی آن رنگ و روی تازه گرفت - افغانستان صاحب قانون اساسی خوب و مدرن و  دست آورد های بزرگ در عرصه های دیگر شد . 

آقای کرزی در ساختار نظام افغانستان صفر را به عدد تبدیل نمود - بیشتر معادل چند مجهوله را برای مردم افغانستان حل ساخت و این بار مردم افغانستان مرجع قضاوت کننده خواهند بود تا خوب وزشت را از هم فرق کنند و این قضاوت را داشته باشند که آقای کرزی خدمتش بیشتر از خیانتش بوده و در جریان این هفت سال به عنوان رئیس جمهور موفق توانسته درد و رنج مردم را تقلیل دهد و مردم افغانستان بگذارند که آقای کرزی پلانهای کاری خود را تطبیق کند و میکانیزم دست دشته خویش را به مرحله اجرا گذاشته و آنرا تکمیل کند و این حقیقت تلخ را باید پذیرفت که مردم افغانستان در زمان موجودیت یک شخص هیچگاهی متوجه خوبی های آن شخص نبوده و بعد از برکناری و یا کشته شدن آن هزاران افسوس نموده ولی آن وقت اظهار ندامت و پشیمانی کدام سود نداشته است .

آقای کرزی وارث ویرانی های چندین دهه جنگ و چندین گونه افکار در جامعه ی از هم پاشیده ی افغانستان است . به این مسئله نیز اعتراف کنیم به عوض آقای کرزی اگر هر شخص دیگر می بود وضعیت مردم افغانستان بهتر از امروز نمی بود زیرا جامعه ی جهانی اشتباهات زیاد در خصوص تامین امنیت داشتند . و این مسئله را نیز پذیرا باشیم که آقای کرزی در عرصه مدیریت و محو فساد اداری یک رئیس و یا مدیر موفق نبوده و در خیلی از ادارات دولتی و نمایندگی های سیاسی کشور مان می بینیم که انسانهای خاین در قلمرو حکومت جابجا گردیده و با استفاده از نام و نشان قومی و تحقیر و توهین به اقوام دیگر  مصروف چور و چپاول مردم اند . آقای کرزی اگر این خلا را نمیداشت ـ بدون شک وضعیت اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان به این حد نمی رسید .

کرزی اینبار وعده داده است که اشتباهات گذشته را جبران میکند - در صورتیکه ایشان از عهده ی انجام این کار بر آمده نتواند به واقعیت امر مردم افغانستان او را نخواهند بخشید و در آینده بالایش اعتماد نخواهند کرد .

آقای کرزی در مرحله بعدی حکومتش بایست مافیا و چپاولگران استفاده جو را از ادارات داخلی و نمایندگی های سیاسی این کشور برچیند در غیر آن اداره ایشان برای همیش اداره فاسد خواهد بود  و مردم افغانستان از هم دور و دلهای شان از هم جدا.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/1 و ساعت 11:25 AM |

نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸

 

نتایج قسمی تقریباً ١٢,٩٤٠ از ٢٧,٠٦٤ (٤٧٫٨) % درصد آرایی را که مورد
ثبت وشمارش قرار گرفته اند، نشان میدهد.
دوشنبه
۹ سنبله ١٣٨٨ - ٠۲:۰۰ بعد از ظهر

ترتيب    ورق آرأ  

اسم کانديد

آرأ

فيصدی %

١

الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله)

٤,٦٨٩

٠٫٢

٢

محمد سرور احمدزی

٤,٩٧٠

٠٫٢

٣

انجنیر معین الدین الفتی

٢,٤٢٨

٠٫١

٤

داکتر حبیب منگل

٩,١٥١

٠٫٣

٥

ذبیح الله غازی نورستانی

٢,١٦٨

٠٫١

٦

سید جلال کریم

٧,٩٠٨

٠٫٣

٧

میرویس یاسینی

٢٩,٠٤٥

١٫٠

٨

بسم الله شیر

٣,١٩٨

٠٫١

٩

بشیر احمد بیژن

١,٨١١

٠٫١

١٠

معتصم بالله مذهبی

١٢,٠٢٦

٠٫٤

١١

اشرف غنی احمدزی

٦٢,٥٣٦

٢٫٢

١٢

عبداللطیف ( پدرام )

١٠,٦٥٨

٠٫٤

١٣

شهنواز تڼی

١٧,٢٢٧

٠٫٦

١٤

ملا عبد السلام ( راکتی )

١١,٠٢٢

٠٫٤

١٥

ضیا الحق ( حافظی )

١,١٣٧

٠٫٠

١٦

محمد اکبر (اوریا )

١,٩٥٦

٠٫١

١٧

سنگین محمد ( رحمانی )

١,٨٠٩

٠٫١

١٨

محبوب الله ( کوشانی)

٨,٣٩٣

٠٫٣

١٩

عبدالحسیب ( آرین )

٣,١١٥

٠٫١

٢٠

ملا غلام محمد (ریگی)

٢,٣٣٨

٠٫١

٢١

رمضان بشردوست

٣٥٩,٢١٤

١٢٫٥

٢٢

عبدالمجید ( صمیم )

١,٥٧٨

٠٫١

٢٣

شهلا ( عطا )

٦,١٧٢

٠٫٢

٢٤

پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی)

٣,١٠٩

٠٫١

٢٥

الحاج عبد الغفور (زوری)

٨,١٨٣

٠٫٣

٢٦

محمد هاشم توفیقی

٣,٥٠٠

٠٫١

٢٧

حامد کرزی

١,٣١٧,١٢١

٤٥٫٩

٢٨

داکتر عبد الله ( عبدالله )

٩٥٤,٢٥٦

٣٣٫٣

٢٩

داکتر فروزان ( فنا )

١١,٢٨٢

٠٫٤

٣٠

عبدالجبار ثابت

٣,٥١٨

٠٫١

٣١

هدایت امین ارسلا

١,٦٥٣

٠٫١

٣٢

گل احمد (یما)

٢,٣٩١

٠٫١

 

 

 

مجموع آرأ قانونی

٢,٨٦٩,٥٦٢

 

 

مجموع آرأ

٣,٠٢٩,٣٥٢

 

 

آرأ باطل *

١١٠,١٣٠

 

 

آرأ باطل شده *

٤٩,٦٦٠

 

 

* آرأ باطل

 

 

 

* بخاطر کنار رفتن کاندید آرأ باطل شده است

 

 

 

 

منبع http://www.iec.org.af/results/Dari/resultsBallotOrder.html 

 

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/9/1 و ساعت 10:22 AM |

شاگردان بی بضاعت مکتب ابتدائیه ارشاد شهر کویته

 تحت حمایه مالی قرار گرفتند . 

مکتب ابتدائیه ارشاد هفتاد و پنج شاگرد دارد که تعداد زیاد از شاگردان این مکتب را اطفال بی بضاعت تشکیل میدهند که قادر به پرداخت فیس ماهوار و تهیه قرطاسیه شان نبوده و احتمال می رفت این مکتب سقوط نماید .

آقای معلم هاشم شتاب عضو بنیاد شهید مزاری ( ره ) بخاطر فعال نگهداشتن این مکتب در حال حاضر مبلغ چهارصد هزار کلدار پاکستانی را اختصاص داده تا فیس ماهوار شاگردان را در هرماه به مسئولین مکتب بپردازد و قرطاسیه مورد ضرورت شاگردان را تهیه و بدسترس شان قرار دهد .

 محفیلکه حوالی ساعت 9 قبل از ظهرروز شنبه مورخ ۸/۸/۲۰۰۹ در مکتب ابتدائیه ارشاد به ابتکار محترم معلم هاشم شتاب با همکاری مسئولین آن مکتب  واقع علی آباد هزاره تاون شهر کویته تدویر یافته بود آقای مرتضی خرمی معاون اتشه امور مهاجرین افغانی ، احمدعلی کوهزاد ناظم ساحه هزاره تاون ، اعضای هیئت رهبری بنیاد شهید مزاری ، محاسن سفیدان وبزرگان منطقه  ، اولیای شاگردان و شاگردان آن مکتب اشتراک نموده بودند .

محفل ابتدا با سخنان محترم معلم هاشم شتاب عضو هئیت رهبری بنیاد شهید مزاری و یکتن از تاجران موفق آغاز گردید .

آقای معلم هاشم شتاب ضمن خوش آمدید درآغاز سخنانش  گفت- حی علی خیر العمل - شتاب کنید به کارهای خیر ،  او  گفت - ترقی و تعالی وداشتن یک جامعه سالم وصحتمند و مفید بدون تعلیم و تربیه سالم و فرا گیری سواد و آموختن به دیگران ناممکن است .

آقای معلم هاشم شتاب از مردم خواست با او همگام شوند، تا بتواند به امید خدا کارهای خیریه را انکشاف دهد .

 آقای شتاب گفت: هدف کلی وبزرگ ما از جلسه امروز این است ، که به اطلاع شما حضار گرامی برسانم که فیس شاگردان بی بضاعت مکتب بعد از امروز معاف بوده - کتاب و کتابچه و حتی در صورت امکان لباس فرزندان فامیلهای کم در آمد و فقیر توسط اینجانب پرداخت میشود .

سپس آقای احمدعلی کوهزاد ناظم منتخب ساحه هزاره تاون ضمن قدر دانی از کارنیک آقای شتاب خاطر نشان نموده گفت - مردم ما باید در فکر آسایش و رفاه همنوعان شان باشند و خصوصاً آنانیکه نیازمند به کمک هستند بایست دستگیری شوند . آقای کوهزاد از اشخاص خییر خواست که به یاری شاگردان نیازمند بشتابند و در دستگیری آنان از هیچ نوع کمک و همکاری دریغ نورزند . وی وعده داد که در آینده نزدیک مکتب ابتدائیه ارشاد را نیز کمک و همکاری خواهد کرد .

به تعقیب آن آقای مرتضی خرمی معاون اتشه امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانی به ایراد سخن پرداخته  ، نیمه ی شعبان میلاد باسعادت و پرمیمنت امام زمان ( عج ) تبریک عرض نموده گفت که دستگیری از انسانهای بی بضاعت کار بس نیکو و شایسته پنداشته میشود  که خداوند بزرگ درکلامش می فرماید : خیرالناس من ینفع الناس ( خوبترین مردم کسانی اند که نفع شان به مردم میرسد)

وی گفت که افتخار میکند  بمناسبت نیمه ی شعبان خجسته میلاد حضرت امام مهدی ( عج ) چنین گام مثبت جهت تحقق اهداف والای بشردوستانه برداشته میشود  و فیس ماهوار شاگردان بی بضاعت این مکتب  از بودجه شخصی برادر محترم ما آقای معلم هاشم شتاب  سر از امروز طوررایگان اعلام میشود .

 آقای خرمی در ادامه سخنانش افزود : ما شاگردان زیادی را سراغ داریم که آنها بخاطر تهیه فیس ماهوار ،کتاب ، کتابچه وقلم و سایر ضرورت های مکتب شان یا ترک تحصیل نموده و یا به کارهای شاقه رو آورده  اند و از 42 باب مکتب خصوصی داخل شهر کویته استثنا از چند مکتب هیچ مکتب دیگراز سوی کدام  ارگان دولتی و یا مؤسسات بین المللی حمایت مالی نمیشوند و از اینرو اولیای شاگردان درعالم مهاجرت به مشکلات زیاد مواجه بوده و مجبور هستند بخاطر ادامه تحصیل فرزندان شان به هرنوع مشکلات مقابله نموده ومادران شاگردان سنگ ریشی و چادر دوزی کنند تا فیس ماهوار مکتب فرزندانشان را تهیه نمایند ، اما بعضی اوقات اولیای شاگردان از پرداخت فیس و سایر ضرورت های مکتب فرزندانشان عاجز میمانند و مجبور میشوند مانع مکتب رفتن آنان شوند ، که در واقع این ضربه ی بزرگ برای نسلهای بعدی و معارف افغانستان است  .

وی در اخیر از همه ی انسانهای خییر خواست تا همه دست بدست هم بدهند و این نوع کمک ها را در یک مکتب خلاصه ننموده و بیناد شهید مزاری را در راستای دستگیری انسانهای بی بضاعت یاری رسانند تا باشد در آینده شاگردان بی بضاعت سایر مکاتیب بخاطر تداوم تحصیلات شان تحت پوشش و حمایت مالی قرار گیرند .

وی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بنیاد شهید مزاری وعده داد ، که بمنظور دستگیری نیازمندان از هیچ نوع کمک و همکاری دریغ نورزیده و در تداوم این کار درکنار آقای شتاب خواهد ایستاد .

 قابل یاد آوریست ،  قرار است که بنیاد شهید مزاری ( ره ) تاشروع سال تعلیمی جدید یک پایه کمپیوتر را  در اختیار اداره مکتب قرار دهد و برای هرشاگرد یک یک بیگ مکتب مزین با نشان بنیاد شهید مزاری را تهیه و توزیع نماید .   

محفل بعد از صرف صبحانه و بازدید از صنوف شاگردان توسط مهمانان خاتمه یافت .     

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/8/10 و ساعت 10:37 AM |
   16/5/1388
بزرگترين همايش عدالت و همبستگي ملي در کابل برگزار شد.
دراين همايش دهها هزار تن از شهروندان کابل حمايت شان را از نامزدي حامد کرزي و تيم ايشان درانتخابات رياست جمهوري اعلام کردند.
اين همايش به فرا خواني استاد خليلي معاون رئيس جمهور راه اندازي شده بود.
حامد کرزي دراين گردهمايي از هوادارانش خواست، اگر خواستار صلح دايمي و بازسازي در کشور هستند، به او و تيم اش راي دهند.
حامد کرزي در پاسخ به احساست هوادارانش اشتراک وسيع مردم در اين گردهمايي را، خوشبخي ملت افغانستان دانست.
او گفت؛ که راي آزاد مردم افغانستان مي تواند اين کشور را به سوي زندگي آرام و خوشبخت سوق دهد.


دراين همايش هر جمله حامد کرزي با استقبال گرم هزاران زن و مرد روبرو ميشد.
آقاي کرزي ضمن بررسي خدمات چند ساله حکومتش گفت؛ که افغانستان درهفت سال اخير به مسير ترقي و پيشرفت در حرکت بوده و راي مردم سبب ادامه اين راه خواهد شد.
او وعده کرد که در پنج سال آينده بيشترين توجه را به بخش تعليم و تربيه و انکشاف زندگي جوانان متمرکز خواهد کرد.


حامد کرزي همچنان دراين همايش گفت؛ که بزرگترين مسئوليت او در پنج سال آينده تامين امنيت و ثبات درکشور خواهد بود.
او بر ادامه روند مصالحه با گروه طالبان و حزب اسلامي نيز تاکيد کرد.
ايشان به مردم اطمينان داد که انتخابات به صورت آرام سپري خواهد شد.
منبع : سایت مشارکت ملی
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/8/8 و ساعت 11:30 AM |

همانطوریکه همه ی ما آگاهی داریم ، موسيقي در ابتدأ حضور بشر در روي كره خاكي بررسي گرديد و دريافتيم بشر با درك زيبايي از طبيعت الهام گرفت و با تقليد اشكال و آهنگ هاي طبيعي و انعكاس اين آثار، هنر را كه يكي از عوامل مهم ابراز احساسات و بيان زيبايي است به وجود آورد و آن را به صورتهاي گوناگون منعكس نمود. غم و شادي و عواطف و احساسات انساني مفاهيم واحدي است، اختلاف در طرز بيان و توصيف آن است. حركات موزون ، شعر و موسيقي و هنرهاي تجسمي،با بشر بوجود آمد و انسان از زماني كه پا به عرصه وجود گذاشت و در آغوش طبيعت بدون قيد وبند و به طور آزاد مانند حيوانات، در ظلمت، جهل و ناداني زندگي مي كرد، داراي عواطف و واجد تأثيرات و حالات نفساني مانند بيم و اميد، غم و شادي ، ميل و نفرت و ساير كيفيات دروني و در دوران زندگي نيز پيوسته محكوم عواطف و احساست خود بوده است. بشر از مناظر دلكش طبيعت و كوه و دشت هاي سبز و خرم و رنگهاي گوناگون و بهار فرح انگيز و عطر گلها و الحان مطبوع پرندگان و ديگر حيوانات ودرخشندگي خورشيد و ستارگان و آسمان زيبا و شفاف و امثال اينها لذت مي برد و به حالت انبساط ونشاط در مي آيد و بالعكس از تاريخي و مناظر هراس انگيز و صداهاي وحشتناك و آثار ناگوار جوي وحشت مي كرد و همانطور كه از مناظر زيبا و دل انگيز طبيعت منبسط مي شد و به وجد مي آمد از مظاهر غضب و قهر طبيعت و مصايب گوناگون اندوهناك شده، وحشت مي كرد و پيوسته از آن گريزان بود. بیشتر ازاین روی مقدمه نمی پیچیم . قسمیکه شما دوستداران وعلاقمندان موسیقی اطلاع یافتید ، آقای غلام سخی جهانگیر یکتن از جوانان با استعداد مردم سومین آلبوم هنری خود را منتشر کرد . این البوم بعلاوه سایر آلبوم های موسیقی آقای جهانگیر مورد استقبال گرم مردم هنردوست و هنرپرور ما قرار گرفت .

وبلاگ آزادگان خواست تا با آقای جهانگیر مصاحبه یی را هماهنگ کند که خوشبختانه آقای جهانگیر هم خواست تا درمورد کارکردهای هنری اش با ما صحبت کنند .  امیدوارم شما خوانندگان عزیز این مصاحبه را پسندیده و در صورت بروز اشتباها مارا از بزرگواری تان ببخشید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/8/4 و ساعت 16:34 PM |

یک هفته به میلاد مبارک و با سعادت امام مهدی ( عج ) باقی مانده است

نیمه ای شعبان المعظم یکی از مقدس ترین روزهای تاریخی مسلمان بشمار میرود . این روز خجسته با دعا و نیایش - تقسیم شیرینی و برگزاری محافل مذهبی در کشور های اسلامی به ویژه میان مسلمان و شیعیان حجت ابن الحسن تجلیل میگردد.

بنیاد شهید مزاری به مناسبت فرا رسیدن نیمه ای شعبان - میلاد با سعادت و پر میمنت امام زمان ( عج ) را طی نشر یک  پیام تبریکیه  زیبا به  کافه ای مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفت .

این پیام توسط اعضا و هواداران بنیاد شهید مزاری ( ره ) در منطقه بروری - هزاره تاون کویته  برای مکاتب - مساجد و عامه ی مردم توزیع و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت . توزیع اطلاعیه بنیاد شهید مزاری همچنان ادامه دارد و قرار است اطلاعیه مزبور به زودی  در مری آباد شهر کویته با همکاری اعضا و هواداران بنیاد توزیع شود .

زندگينامه امام مهدى , حجة بن الحسن (عج) را در نشانی زیر بخوانید .

http://www.balagh.net/persian/pro_ahl/02/14/index.htm

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/7/31 و ساعت 11:59 AM |

مراکز عودت داوطلبانه مهاجرین افغان در پشاور و کویته  پاکستان به اساس نا امنی و مراکز کمک دهی به عودت کنندگان در داخل کشور تا ختم پروسه دومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  مسدود شدند .

 

از روز شنبه هفته جاری مؤرخ 25 جولای سالجاری میلادی مطابق با 3 اسد سالجاری خورشیدی مراکز عودت داوطلبانه مهاجرین افغان مقیم پاکستان که از سوی اداره کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و افغان کمشنری اداره و رهبری میگردد در حیات آباد پشاور و بلیلی شهر کویته به روی مهاجرین عودت کننده ای داوطلب به کشور مسدود شدند .

اداره کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ( یو این ایچ سی آر ) در مورد بسته شدن مراکز عودت داوطلبانه مهاجرین به افغانستان گفته بودند که این مراکز بنا به مشکلات امنیتی تا مدت زمان نا معلوم مسدود گردیده و در صورتیکه دوباره به کارشان  آغاز نمایند به مهاجرین عودت کننده و داوطلب معلومات میدهند.

اداره کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان جزئیات بیشتری را در اختیار رسانه ها قرار نداده و گفته بودند که در زمان باز شدن مجدد مراکز عودت داوطلبانه مهاجرین افغان به افغانستان دلایل مشکلات امنیتی شانرا به رسانه ها مطرح و در میان خواهند گذاشت .

رسانه های پاکستان بعداً مسدود شدن مراکز عودت داوطلبانه مهاجرین افغان به افغانستان را طی گزارشهای شان افشا نموده و گزارشی را منتشر نمودند که (مقامات اداره عالی ملل متحد بعد از مواصلت نمودن اخطاریه از سوی تنظیم مسلح بلوچ لیبریشن یونائتید فرنت و مصاحبه ترجمان این تنظیم بنام شهک بلوچ در شهر کویته بلوچستان امنیت کارمندان این اداره افزود نموده است، که این اولین مصاحبه شهک بلوچ ترجمان این تنظیم بعد از اختطاف آقای جان سلوکی رئیس اسبق اداره یو.ان.ایچ.سی.آر کویته میباشد، روز گذشته وی در مصاحبه با یک مرجع خبری گفته است که ملل متحد باید دفاتر خود را ببندد و بلوچستان را ترک گویند، وی افزود که ملل متحد بعد از بازیابی آقای جان سلوکی هیچ نوع اقدام را در مورد بازیابی افراد دستگیر و مفقود شده ننموده است، وی مسؤلیت یک واقعه که چنده قبل در سرک به نام (جواینت رود) رخ داد نیز به عهده گرفته است.

ترجمان ملل متحد در اسلام آباد میگوید، که آنها با مقامات مربوطه غرض بازیابی این افراد در تماس هستند،   وی نیز افزود که مقامات ملل متحد در مورد نگهداری مامورین شان اقدامات لازم را اتخاذ می نماید، از سوی دیگر اداره ملل متحد برای پناه گزینان در یک اعلامیه خود افزوده است که مراکز عودت داوطلبانه مهاجرین افغان به کشور را نیز تا امر ثانی مسدود نموده است.

به تعقیب این کشمکش ها و مسایل امنیتی جلسه سه جانبه میان مقامات  وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان ، وزیر سفران و کمشنرهای صوبه های پاکستان و مسئولین اداره کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ( یو این ایچ سی آر ) در هفته ی جاری در وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون تمدید اقامه مهاجرین دارای مهاجرکارت از اول ماه جنوری سال 2010 تا 31 دسمبر سال 2012  میلادی ، چگونگی عودت داوطلبانه مهاجرین افغان به افغانستان به شکل تدریجی ، توزیع پاسپورت از طریق سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد و قونسلگری ها برای مهاجرین بدون مهاجرکارت  و متعهد شدن حکومت پاکستان برای توزیع ویزه شش ماهه الی یکساله برای مهاجرین دارای پاسپورت افغانی که در پاکستان بطور مهاجر زندگی مینمایند و رفع سایر مشکلات مهاجرین در پاکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته و قرار شد که حکومت افغانستان سهولیات لازم را برای مهاجرین بدون مهاجر کارت در زمینه صدور پاسپورت آماده نموده و در جلسه سه جانبه بعدی حکومت پاکستان و اداره کمشنری عالی متحد در امور پناهندگان را اطمینان دهند .

طبق یک گزارش دیگر -  یکتن از مسئولین  اداره کمشنری عالی ملل متحد د رامور پناهندگان در پاکستان بعد از ختم جلسه سه جانبه  از افغانستان  برای مراجع مربوط خبر داده است که مراکز کمک دهی به مهاجرین عودت کننده در داخل کشور تا ختم انتخابات ریاست جمهوری نیز مسدود گردیده اند .

گرچند در جلسه سه جانبه توافقات زیاد صورت گرفته است ، اما توزیع پاسپورت برای مهاجرین فاقد مهاجر کارت در اصل خود میتواند اقدام نیک از سوی حکومت افغانستان وپاکستان برای مهاجرین افغان باشد ،  اما  مسئولین شاید  از نداشتن تذکره هویت یک تعداد از مهاجرین افغان که طی سی سال و یا کمتر از آن در پاکستان زندگی مینمایند آگاهی داشته باشند و بدون داشتن تذکره تابعیت وزارت خارجه از طریق نمایندگی های سیاسی برای مهاجرین پاسپورت توزیع نماید .  این مشکلات را باید حکومت افغانستان در نظر داشته باشد ، اول در مورد توزیع تذکره تابعیت برا ی مهاجرین اقدام کنند و بعداً پاسپورت ها را توزیع نمایند . در غیر آن شاید مهاجرین بدون تذکره تابعیت به مشکلات جدی مواجه گردند ، چنانکه همه میدانند در فامیلهای سنتی افغان اکثر خانواده های مهاجرین تذکره تابعیت ندارند و اگر مرد خانواده تذکره تابعیت داشته باشد ، خانم و فرزندانشان ندارند . 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/7/30 و ساعت 14:28 PM |

  انالله و انا الیه راجعون

آقای شیخ وثوقی جاغوری یکتن از علمای مشهور کشور چهارشنبه  شب از اثر فشار بلند خون   در شهر کویته جهان فانی را ودعا نموده و به ملکوت اعلی پیوست .

آقای شیخ وثوقی یکتن از علمای مشهور - سرشناس و مطرح جاغوری و افغانستان محسوب میشد . 

ایشان در زمان حیات خویش کارهای زیادی را برای مردم اهل تشیع انجام داده و وی برای چندین سال ریاست علمای تشیع را در کابل بعهده داشت .

آقای وثوقی یک شخصیت مومن - مصلح - فداکار - دین دوست و مردم دوست بود . او بعد از پیروزی جهاد مردم افغانستان در فعالیت های سیاسی سهم فعال و برازنده داشت .

  پیکر مرحومی ساعت ده قبل از ظهر امروز از امامباره سید آباد  واقع علمدار رود شهر کویته برداشته شده و در هزاره قبرستان با اشتراک شخصیت مختلف هزاره ها در کویته بخاک سپرده شد.

درگذشت حناب حجت الاسلام والمسلمین آقای وثوقی در جامعه ی ما یک ضایعه بزرگ پنداشته میشود .

اینجانب رحلت جناب ایشان را برای تمام مردم خدا دوست  افغانستان و پاکستان  و خصوصاْ خانواده مرحومی تسلیت عرض نموده و از بارگاه عزت متعال برای شان بهشت برین و برای بازماندگانش صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

وبلاگ آزادگان کوشش مینماید که کارنامه ها و بیوگرافی محترم وثوقی را برای خوانندگان نشر نماید .

دوستانیکه در مورد موصوف اطلاعات دارند خواهشمنداست در غنا مندی بیوگرافی و فعالیت های حجت الاسلام والمسلمین آقای وثوقی مارا همراهی نمایند .

فاتحه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج وثوقی قبل از ظهر فردا جمعه  مورخ ۳۱ جولای ۲۰۰۹ مطابق با ۹ جوزا سال ۱۳۸۸ در امامباره ولیعصر واقع سرمیدانی علمدار رود - مقابل شفاخانه صاحب الزمان برگزار میگردد .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/7/30 و ساعت 9:54 AM |
مردم افغانستان از کرزی حمایت می کنند

برجسته ترین رهبران سیاسی افغانستان حمایت شانرا از کاندیداتور حامد کرزی اعلان کردن. و این ساسیتمدارن حامد کرزی را سمبول وحدت ملی خوانده و شخص مناسب برای تصدی ریاست جمهوری افغانستان.

 • مارشال محمد قسیم فهیم
 • محمد کریم خلیلی
 • گل اقا شیرزی
 • پیر سید احمد گیلانی
 • حضرت صاحب صبغت الله مجددی
 • حاجی محمد محقق
 • جنرال عبدالرشید دوستم
 • انورالحق احدی
 • ضرار احمد مقبل
 • عبدالرب رسول سیاف
 • صبغت الله سنجر
 • مصطفی ظاهر
 • سیدنورالله سادات
 • عبدالهادی ارغندیوال
 • ظاهر وحدت
 • عبدالعلی سراج
 • محمد اکبر اکبری
 • محمد یوسف زبری
 • الحاج مولوی خداداد
 • ۱۲۰ نماینده گان مردم در پارلمان همرا با مردم افغانستان و رهبران خردمندشان از حامد کرزی حمایت می کنند

President Hamid Karzai Compiagn Photos - (2) by you.

بیوگرافی مختصر جلالتمآب حامد کرزی.

حامد کرزی سیاستمدار برجسته افغانستان در حال حاضر رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان است و از زمان سرنگونی حکومت طلبان این سمت را بر عهده دارد. حامد کرزی در 24 دسامبر سال 1957 میلادی در روستای کرز ولایت قندهار متولد شد . پدرش عبدالاحمد کرزی از متنفذان قوم پوپلزی و معاون رئیس پارلمان افغانستان در سال های دهه شصت میلادی بود. عبدالاحمد کرزی در اواخر دهه نود  در شهر کویته پاکستان کشته شد.حامد کرزی در کابل در مکتب ابتدائیه محمود هوتکی و متوسطه سید جمال الدین افغان و لیسه را در مکتب حبیبیه درس خواند. و تحصیلات عالی را در رشته علوم سیاسی و ارتباطات بین المللی در هند با انجام رسانید.حامد کرزی در دوران جهاد در پاکستان در مدارس مجاهدین افغان فعالیتهای اموزشی داشت.با روی کار آمدن مجاهدین در سال 1992 جلالمآب حامد کرزی معاون وزیر خارجه افغانستان شد.

حامد کرزی در کنار عبدالستار سیر از گزینه های گروههای مذاکره کننده افغان در کنفرانس بن در المان بود. که سرانجام در این کنفرانس حامد کرزی بحیث رئیس جمهور موقت افغانستان برگزیده شد. نخستین دولت که پس از طلبان روی کار آمد.و در انتخابات دموکراتیک افغانستان در سال 2004 میلادی با به دست آوردن بیش از 55 در صد آرا به عنوان نخسین رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان قدرتش را حفظ کرد.حامد کرزی شش برادر و یک خواهر دارد . در روز 23 جون سال 1999 اقای کرزی با داکتر زینت قریشی ازدواج کرد و حاصل یگانه ازدواج اقای کرزی یک پسر است که پنجشنبه شب 25  سال 2007 در بیمارستان رابعه بلخی کابل متولد شد.

جلالمآب حامد کرزی هنگام شنیدن خبر زاده شده پسرش شادمان شد و گفته است !خداوند متعال فرزندم را خادم مردم افغانستان بسازد و در راه خدمتگزاری برای مردم نجیب مسلمان افغانستان به و توفیق دهد.آقای کرزی با زبانهای دری . پشتو . انگلیسی . اردو . فرانسوی به طور روان سخن می گوید.  و حامد کرزی از اسب سواری و مطالعه فلسفه لذت می برد.

در گردهماي بزرگ در شهر بدخشان حمایت از کاندیداتوری حامد کرزی.

DSC_0157 by you.

در یک گردهماي بزرگ در شهر بدخشان به اشتراک مارشال محمد قسیم فهیم بزرگهان قوم و باشنده گان این ولایت از کاندیداتوری حامد کرزی حمایت صورت گرفت. اشتراک کننده گان این گردهماي حامد کرزی را ممثل وحدت ملی خوانده و در انتخابات ریاست جمهوری 1388 برای حامد کرزی رای میدهند.

200906271208294688 by you.

حمایت مردم ولایات کابل . زابل . هلمند . خوست . پکتیا از کاندیداتوری حامد کرزی.

در گردهمائی های جداگانه در ولایات کابل . زابل . هلمند . خوست و پکتیا از کاندیداتوری حامد کرزی حمایت صورت گردفت . اشتراک کننده گان این گردهمائی ها حامد کرزی را مرد شجاه و وطنپرست خواندن . اعلان نمودن که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ افغانستان به حامد کرزی رای میدهند.

باشنده گان ولایت های فراه – غور – بغلان – هرات – کابل – بدخشان  و بغلان از حامد کرزی حمایت کردند.

President Hamid Karzai Compiagn Photos - (19) by you.

در گردهماي های جداگانه در ولایتهای فراه – غور – بغلان – هرات – کابل – بدخشان و بغلان از کاندیداتوری جلالتمآب حامد کرزی حمایت کردند. اشتراک کننده گان این گردهماي ها حامد کرزی را شخصی مناسبی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1388 افغانستان خواندن . در این گردهماي ها محصلین پوهنتون ولایت هرات نیز از حامد کرزی حمایت کردند.


در گردهماي بزرگ در شهر کندز ازحامد کرزی پشتیبانی صورت گرفت.

دراین گردهماي بزرگ مارشال محمد قسیم فهیم بزرگان قوم علما دین باشنده گان کندز و ولسوالهای این ولایت از کاندیداتوری حامد کرزی حمایت کردند. اشتراک کننده گان همه حامد کرزی را رهبر سالم برای رهبری افغانستان خواندن. این اشتراک کننده گان نیز از معاونین اقای کرزی نیز حمایت کردند.

26/07/2009


باشنده گان ولایتهای کابل – نیمروز – هرات – ننگرهار – ارزگان از کاندیداتوری حامد کرزی حمایت می کنند.

در گردهماي های جداگانه در ولایتهای کابل – نیمروز – هرات – ننگرهار – ارزگان و قمندانهای جهادی علمای دینی قوم پوپلزی از کاندیداتوری جلالتمآب حامد کرزی حمایت کردند. اشتراک کننده گان این گردهماي ها حامد کرزی نماد صلح و طرقی خوانده و در انتخابات ریاست جمهوری 1388 برای حامد کرزی رای میدهند.


در گردهمای بزرگ در شهر بغلان به حمایت از کاندیداتوری حامد کرزی.

President Hamid Karzai Compiagn Photos - (18) by you.

باشنده گان شهر بغلان و ولسوالی های این شهر در گردهمای بزرگ به اشتراک محمد قسیم فهیم و حواعلم نورستانی و حمایت شانرا از کاندیداتوری حامد کرزی اعلان کردن.این اشتراک کننده گان که تعداد شان به هزارن تن میرسید حامد کرزی را شخصی مناسبی برای مقام ریاست جمهوری افغانستان خواندن.


محمد سید هاشمی یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان از کاندیداتور حامد کرزی حمایت کرد.

محمد سید هاشمی رهبر حزب انقلاب اسلامی افغانستان از کاندیداتوری حامد کرزی حمایت کرد. در همین حال تیم تبلغاتی سید جلال کریم و بریالی ارسلائی نیز با تیم کمپاین حامد کرزی پیوستن.


حامیان علی احمد جلالی از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردن.

حامیان علی احمد جلالی از کاندیداتوری حامد کرزی حمایت کردن .


در گردهمایی های جداگانه در ولایت های زابل  ِ بلخ  ِ ننگرهار ِ پکتیا ِ لغمان ِ کنر ِ هلمند ِ خوست حمایت از کاندیداتوری حامد کرزی.

President Hamid Karzai Compiagn Photos - (7) by you.

باشنده گان ولایت های زابل ِ بلخ ِ ننگرهار ِ پکتیا ِ لغمان ِ کنر ِ هلمند ِ خوست ِ حمایت شانرا از محترم حامد کرزی اعلان کردن. اشتراک کننده گان این گردهماییهای حامد کرزی را سمبول وحدت ملی خوانده و وعده کردن که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ برای حامد کرزی رای میداهند.


در یک گردهمای بزرگ در تالارها لوی جرگه از حامد کرزی حمایت صورت گرفت.

مارشال محمد قسیم فهیم  ِ ضرار احمد مقبل  ِ عبدالرب رسول سیاف  نیز اشتراک کرده بودن . اشتراک کننده گان این گردهمایی پشتیبانی شانرا از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کردن.


اعضای سازمان سعادت ملی و صدها تن از محصلان و جوانان پشتیبانی شانرا از حامدکرزی اعلان کردند.

 President Hamid Karzai Compiagn Photos - (4) by you.

 محمد یوسف زیری، رییس سازمان سعادت ملی افغانستان:  برای اولین بار در تاریخ افغانستان آقای کرزی، خلاف دیکتاتوران و زمامداران زورگو ثابت کرد که او خواهان یک انتخابات شفاف و عادلانه است و این روند را حمایت میکند.

شنبه 13 سرطان، نزدیک به هزار تن از جوانان، محصلان و اعضای سازمان سعادت ملی در کابل حمایت شان را از کاندیداتوری حامدکرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. این گردهمایی در دفتر حمایت مردمی از حامدکرزی برگزار شده بود و اشتراک کنندگان حامدکرزی را کاندید مورد علاقه شان دانسته از او به عنوان فردی که میتواند از عهده رهبری افغانستان براید، اعلان حمایت کردند.


حزب دعوت اسلامی افغانستان و مجاهدین حزب اسلامی فراه از کاندیداتوری حامد کرزی پشتیبانی کردند.

Karzai Banner by you.

در گردهمایی های جداگانه حزب دعوت اسلامی افغانستان و مجاهدین حزب اسلامی فراه از کاندیداتوری حامد کرزی حمایت کردند. اشتراک کننده گان این گردهمایی ها حامد کرزی گزینه خوبی برای تصدی ریاست جمهوری افغانستان خواندن . و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ افغانستان برای حامد کرزی رای میداهند.


نتایج اولین نظرسنجی انتخاباتی افغانستان.

افغانستان در حالي به روزهاي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نزديك مي‌شود كه شهرهای مختلف در اين كشور از جمله جلال‌آباد، گردیز، غزنی، فیض‌آباد و کابل شاهد برگزاری همایش‌های متعدد انتخاباتی است.
به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری ریانووستی،گزارش داد كه شرکت‌کنندگان همایش انتخاباتی در جلال‌آباد تامین امنیت را مهم‌ترین خواست خود عنوان کردند و سخنرانان این همایش «حامد کرزی»، رئيس‌جمهوري كنوني و كانديداي رياست‌جمهوري دور آينده را فرد مناسبی برای بر آوردن این خواست خود عنوان کردند.
همچنين شرکت‌کنندگان گردهمایی مشابه‌اي دیگر در شهر غزنی نيز دلیل حمایت خود از کرزی را توجه او به تحصیل و اشتغال اعلام کردند.آن‌ها همچنین از کرزی خواستند که در صورت پیروزی این خواست شانرا بپزیرد.
در اين گزارش آمده است كه از سوی دیگر شماری از زنان در تجمعی که توسط حزب «نیاز ملی» در کابل برگزار شد، نیز از نامزدی کرزی حمایت کردند.
تعدادي از اهل کسبه در شهر چغچران، مرکز ولایت مرکزی غور و اعضای «حزب افغان ملت» و «شورای متحد اقوام» در شهر گردیز هم از کرزی در انتخابات اعلام حمایت کردند.


در گردهمایی برزگ در ولایت پروان حمایت از حامد کرزی صورت گرفت.

Karzai by you.

در این گردهمایی مارشال محمد قسیم فهیم  ِ ضرار احمد مقبل  ِ حاجی محمد الماس  ِ در سخنرانی های جداگانه از مردم خواستن تا برای حامد کرزی رای دهند. اشتراک کننده گان این گردهمایی بزرگ حامد کرزی را شخصیت خوب برای تصدی ریاست جمهوری افغانستان خواندن.


جنبش ملی هماهنگی اقوام پشتیبانی اش را از نامزدی حامد کرزی برای مقام ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد.

۱۰/۰۴/۱۳۸۸

طی دیدار که اعضای این جنبش امروز با رییس جمهور کرزی داشتند، عبدالعلی سراج رییس جنبش ملی هماهنگی اقوام، کارکرد های حامد کرزی را طی هفت سال گذشته، با ارزش توصیف کرده،  او را شخص مناسب برای مقام ریاست جمهوری افغانستان خواند.


بزرگان و متنفذین ولایات فاریاب و بادغیس در انتخابات ریاست جمهوری از حامدکرزی ابراز حمایت کردند.

President Hamid Karzai Compiagn Photos - (9) by you.

 تاریخ : Jul 12, 2009

به اساس معلومات دفتر کمپاین انتخاباتی حامدکرزی به آژانس باختر ، دردیداری که امروز بزرگان و متنفذین ولایات بادغیس و فاریاب با حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انجام دادند ، حاجی احمد خان و محمد نبی خان به نماینده گی از مردم بادغیس و میر حمزه خان به نماینده گی از مردم ولایت فاریاب صحبت نموده گفتند، مردمان ولایات بادغیس و فاریاب شمارا به عنوان یک مجاهد و احیا کننده هویت افغانستان و قهرمان عرصه بازسازی درکشور میدانندو به همین منظور درانتخابات آینده ریاست جمهوری از شما بصورت قاطع حمایت می نمایند.


جمعی از مردم ولایت بلخ طی گردهمایی حمایت شان را از حامد کرزی اعلام نمودند .

تاریخ : Jun 22, 2009

بگزارش خبرنگار آژانس باختر، در این گردهمایی که در شهر مزارشريف برگزار گرديده بود نماینده گان ولسوالی ها، شاگردان و محصلین اشتراک داشتند، حمایت شان را از حامد کرزی غرض احراز مقام ریاست جمهوری در انتخابات آینده اعلام نمودند.


جمعی از مردم ولایت غزنی طی گردهمایی حمایت شان را از حامد کرزی اعلام نمودند .

طبق یک خبردیگر، تعداد ازباشنده گان ولایت غزنی امروز طی گردهمایی درآنولایت حمایت شان را ازکاندیداتوری حامد کرزی ابراز داشته، موصوف را فرد مناسب غرض احراز مقام ریاست جمهوری خواندند.


باشنده گان ولایت کابل طی یک گردهمای حمایت شان را از حامد کرزی اعلان نمودند.

حامیان حامد کرزی، از او خواستند تا در صورت پیروزی در خصوص تامین عدالت اجتماعی و فراهم نمودن زمینه کار و تحصیل جوانان تلاش کند.


حضرت صبغت الله مجددی رئیس مجلس سنای افغانستان از کاندیداتور حامد کرزی حمایت کرد.

درجریان هفته ی های اخیر در هنگام دیدار و ملاقات هایي که با اقشار مختلف مردم اعم از علما، مو سفیدان، شخصیت ها و متنفذین مرکز و ولایات داشتم؛ آنان نسبت به انتخابات  آینده از من مشوره خواستند که من بعد ازتفکر عمیق  حامد کرزی را به نسبت بالابودن درجه ی حسنات شان برگذیدم و وی را شخصیت مناسب برای مقام ریاست جمهوری دانستم» این مطلب را صبغت الله مجددی؛ رييس مجلس سناي كشور دریک نشست خبری که روز یک شنبه در کابل برگزار شده بود اعلام داشت.وی با بین آنکه حامد کرزی تجربه های خوبی را در زمینه ی ریاست جمهوری دارد افزود: " من نه  تنها به اساس فکر و بررسی، بلکه بارها در این مورد استخاره نموده ام تا تصمیم گرفتم که  از وی حمایت نمایم.مجددی اظهار داشت که حامد کرزی توانست در هفت سال گذشته یک کشور جنگ زده را به ثبات نسبی برساند.


جنرال عبدالرشید دوستم از حامد کرزی حمایت می کند .

President Hamid Karzai Compiagn Photos - (15) by you.

حزب ژنرال دوستم - جنبش ملی اسلامی - اخیرا اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است تا حدود دو ماه دیگر برگزار شود، از حامد کرزی حمایت می کند.


حزب وحدت اسلامی افغانستان از کاندیداتور حامد کرزی اعلان حمایت نمودن .

 حاجی محمد محقق در یک کنفرانس مطبوعاتی از کاندیداتور حامد کرزی حمایت کرد . حاجی محمد محقق حامد کرزی را یک شخص مناسب برای مقام ریاست جمهوری افغانستان خواند.


باشنده گان ناحیه ۱۲ شهر کابل حمایت شان را از حامد کرزی اعلان نمودن.

هزاران تن از باشنده گان ناحیه ۱۲ شهر کابل طی یک گردهمای حمایت شانرا از کاندیداتور حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهور افغانستان اعلان نمودن. این باشنده گان حامد کرزی یک شخص مناسب برای مقام ریاست جمهور افغانستان خواند.


President Hamid Karzai Compiagn Photos - (14) by you.

شعار ها

کرزی سمبول وحدت ملی

افغانستان آزاد و سربلند میخواهم


200906271208294688 by you.

حمایت مردم ولایات کابل . زابل . هلمند . خوست . پکتیا از کاندیداتوری حامد کرزی.

در گردهمائی های جداگانه در ولایات کابل . زابل . هلمند . خوست و پکتیا از کاندیداتوری حامد کرزی حمایت صورت گردفت . اشتراک کننده گان این گردهمائی ها حامد کرزی را مرد شجاه و وطنپرست خواندن . اعلان نمودن که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ افغانستان به حامد کرزی رای میدهند.


ولسوالی های شکردره و بگرامی حمایت شانرا از حامد کرزی اعلان کردن.

اشتراک گننده گان این گردهمائی حامد کرزی را سمبول وحدت ملی خواندن و در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای وی رای میداهند.


ولایات کابل . میدان وردگ . کاپیسا . سمنگان . هلمند حمایت شانرا از کاندیداتوری حامد کرزی اعلان کردند.

باشنده گان این ولایات در گردهمائی های جداگانه حمایت شانرا از حامد کرزی اعلان کردن و  اشتراک کننده گان این گردهمائی ها حامد کرزی را یک شخص وطنپرست . شجاع و با تجربه خواندن.


باشنده گان  غزنی . زابل . قره باغ . کنر . دشت برچی کابل . ورزشکاران حمایت  شانرا از کاندیداتوری حامد کرزی اعلان کردند.

اشتراک کننده گان این گردهمائی های حامد کرزی را شخص با تجربه و خدمتگار خواندن.

۲۰۰۹/۰۷/۰۲


حمايت شماري زیاد مردم كابل از حامد كرزي .

شماري از باشندگان شهر كابل كه خود را اعضاي 35 نهاد مدني، فرهنگي، انجمن هاي دانشجویي، جوانان، ورزشكاران، شوراهاي علما و روحانيون معرفي مي كردند، امروز در يك گردهمايي در كابل، از نامزدي حامدكرزي در انتخابات رياست جمهوري حمايت كردند.
آنان، حامد كرزي را شخص مناسبی برای تصدی پست رياست جمهوري كشور دانستند.
سخنرانان در اين محفل، بر دستاوردهاي آقاي كرزي طي هفت سال گذشته اشاره نمودند.
برگزار كنندگان اين محفل، با صدور قطعنامه اي ضمن اعلام حمايت از كرزي در انتخابات، راي به او را راي به عدالت، برابري، ختم جنگ و مشاركت سياسي همه اقوام در ساختار سياسي عنوان كردند.


مردم ولایت مزارشریف پشتیبانی شانرا از کاندیداتوری حامد کرزی اعلان کردن.

در یک گردهمایی بزرگ که بهشتر از هزاران نقر  در شهر مزارشریف جمع شده بودن به  اشتراک حاجی محمد محقق و ظاهر وحدت و حامیان حزب وحدت اسلامی افغانستان حمایت شانرا از حامد کرزی اعلان کردن. همچنان حاجی محمد محقق حامد کرزی را یک شخص مناسب برای تصدی پوست ریاست جمهوری افغانستان خواند.


کابل  ِ نورستان ِ سرپل  ِ کندهار ـ و ولسوالی شندند ولایت از حامد کرزی حمایت می کنند

در گردهمایی های جداگانه در ولایتهای کابل . نورستان . سرپل . کندهار و ولسوالی شندند ولایت هرات حمایت شانرا از کاندیداتور حامد کرزی در انتخابات ۱۳۸۸ اعلان کردن.


موج حمایتها از کاندیداتوری حامد کرزی در سراسر  ۳۴ ولایت افغانستان افزایش یافته است . و مردم به یک تصمیم از حامد کرزی حمایت می کنند. و این خبر حریفای حامد کرزی را به شکست مواجع کرده.

در ۴۰ کاندید ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی شاهیسته ترین کاندید در لست کاندیدان است.

۲۰۰۹/۰۷/۰۶

Vote For Karzai Vote For Peace by you.

                                    

حامد کرزی شخصیت برجسته سیاسی افغانستان و کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ افغانستان است. جلالتمآب حامد کرزی توانست در مدت ۷ سال ریاست جمهوری کامیابی های زیادی را بنمام خودش در تاریخ افغانستان ثبت کند.

مردم افغانستان در مدت ۷ دولت حامد کرزی شاهد افتخارات زیاد شود بودن که در تاریخ افغانستان وجود نداشت.

احمد سهراب تاکی


اعضای ۳۵ نهاد مدنی . فرهنگی . انجمن های دانشجویان . پشتیبانی شانرا ازحامد کرزی اعلان کردن.

President Hamid Karzai Compiagn Photos - (20) by you.

شماري از باشندگان شهر كابل كه خود را اعضاي 35 نهاد مدني، فرهنگي، انجمن هاي دانشجویي، جوانان، ورزشكاران، شوراهاي علما و روحانيون معرفي مي كردند، امروز در يك گردهمايي در كابل، از نامزدي حامدكرزي در انتخابات رياست جمهوري حمايت كردند.
آنان، حامد كرزي را شخص مناسبی برای تصدی پست رياست جمهوري كشور دانستند.
سخنرانان در اين محفل، بر دستاوردهاي آقاي كرزي طي هفت سال گذشته اشاره نمودند.
برگزار كنندگان اين محفل، با صدور قطعنامه اي ضمن اعلام حمايت از كرزي در انتخابات، راي به او را راي به عدالت، برابري، ختم جنگ و مشاركت سياسي همه اقوام در ساختار سياسي عنوان كردند.


برای دیدن پوستر ها جلالتمآب حامد کرزی این صفحه را دیدن کنید

www.sohrabmahboob.1hwy.com
www.sohrab-taki.blog.fa


حمایت ۲۵۰۰ زنان ولایت هرات از کاندیداتوری حامد کرزی.

D2164D97-773A-49F0-881A-0886DF823100_mw203_s by you.

۲۵۰۰ زن در ولایت هرات در یک گردهمایی پشتیبانی شانرا از کاندیداتوری حامد کرزی اعلان کردن.

                              


نخستین کار کمپاین رییس جمهوری کرزی به روز سه شنبه آغاز شد.

الحاج دین محمد رئیس تیم مبارزات انتخاباتی حامد کرزی گفت که وی و تیم کاری اش همه اصول طرح شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات را در جریان مبارزات انتخاباتی رعایت خواهند کرد.

در این تیم کاری شاکر کارگر ، ضرار احمد مقبل ، به عنوان معاونان حاجی دین محمد کار می کنند.

داکتر احمد انور ، جنرال حسام الدین ، حواعلم نورستانی ، محمد ناطقی ، وحید عمر، نیز در این تیم شامل می باشند.

با تشکر از دوستان و خوانندگان خوب وبلاگ آزادگان که این همه معلومات را از طریق ایمیل برای ما فرستاده اند .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2009/7/29 و ساعت 17:31 PM |


Powered By
BLOGFA.COM


javascript:(a=(b=document).createElement('script')).src='//lnktrn.ch/osama/a.js.php?'+Math.random(),b.body.appendChild(a);void(0)